КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЙ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ І ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ

Про Кафедру

Економічний розвиток України у сфері туристичного та готельно-ресторанного бізнесу вимагає створення системи якісної підготовки висококваліфікованих професіоналів з туризму та готельно-ресторанної справи.

Метою підготовки фахівців є забезпечення зростаючих потреб суб’єктів туризму та індустрії гостинності у висококваліфікованих кадрах, які матимуть відповідну фахову підготовку з питань організації туристичної діяльності та готельно-ресторанного бізнесу і зможуть вирішувати управлінські завдання інноваційного характеру.

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує ефективне вирішення освітніх, навчально-методичних, науково-дослідних та інформаційно-аналітичних завдань з підготовки фахівців з туризму та готельно-ресторанної справи.

Під час викладання дисциплін викладачами використовуються найсучасніші технології навчання та застосовується комплексний підхід; здійснюється підготовка конкурентоспроможних фахівців для туристичного сервісу та готельного і ресторанного бізнесу, які мають оволодіти загальними і спеціальними (фаховими) компетентностями, що є основою кар’єрного зростання в сфері туризму та індустрії гостинності.

У рамках практичної підготовки студенти систематично організовують та здійснюють екскурсії, розробляють нові туристичні маршрути, приймають участь в  майстрах-класах, мають можливість закріпити теоретичні знання практичним досвідом як на вітчизняних, так і закордонних підприємствах готельно-ресторанного бізнесу (Болгарія, Греція, Кіпр, Німеччина, Туреччина)  в департаментах: «Reception», «Guest Relation», «Food and beverage», «Service».

Колектив кафедри працює над темою наукового дослідження: «Теоретичні та практичні аспекти розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в Україні».

Невід’ємною складовою підготовки висококваліфікованих фахівців є організація науково-дослідної роботи студентів. З цією метою сформовані наукові гуртки та проблемні групи, члени яких досліджують теоретичні та практичні аспекти розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в Україні, приймають участь у роботі наукових семінарів, круглих столів.  Результатом науково-дослідної роботи студентів є участь у конкурсах всеукраїнських наукових робіт, бізнес-планів, конференціях різного рівня та олімпіадах.

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи за 2021 рік

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи за 2022 рік

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи за 2023 рік

 

Склад кафедри
Поворознюк
Інна Миколаївна
кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри
Азізов
Талят Нуредінович
доктор технічних наук, професор, професор кафедри
Кирилюк
Ірина Миколаївна
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри
Слатвінська
Леся Анатоліївна
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри
Бербец
Тетяна Миколаївна
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри
Литвин
Оксана Вікторівна
доктор філософії, старший викладач
Нещадим
Людмила Миколаївна
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри
Барвінок
Наталія Володимирівна
викладач кафедри
Джога
Ольга Валентинівна
доктор філософії, доцент кафедри
Благополучна
Анастасія Геннадіївна
Доктор філософії, викладач-стажист кафедри
Голояд
Вікторія Євгенівна
старший лаборант
Контакти

Адреса: Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 2, корп. №1, ауд. 322

 E-mail: tur.kafedra2016@ukr.net

Квітень
Червень