КАФЕДРА ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Про Кафедру

Становлення сучасної фінансової системи України розпочалося з набуттям нашою державою незалежності. У першій половині 90-х років ХХ ст. реформуються фіскальні органи, казначейство, бюджетна система, розпочинають свою діяльність перші комерційні банки, кредитні спілки, страхові компанії. З розвитком цих процесів виникла потреба у кваліфікованих спеціалістах фінансового профілю.

У 1994 році до підготовки спеціалістів фінансового сектору національної економіки долучився Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, який першим на Черкащині здійснив набір абітурієнтів на спеціальність «Фінанси».

З 1996 року у структурі економічного факультету Уманського державного педагогічного інституту імені Павла Тичини, як самостійну структурну одиницю, створено кафедру фінансів і кредиту, першим завідувачем якої став Степаненко В. О., д. е. н., професор.

З 2012 року на економічному факультеті розпочато підготовку бакалаврів за напрямом підготовки «Облік і аудит» та магістрів за спеціальністю «Управління фінансово-економічною безпекою».

В ході реформування економічного факультету, 01 вересня 2015 року, на його базі створено Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти, в структурі якого розпочала свою діяльність кафедра фінансів, обліку та економічної безпеки, яку очолив Слатвінський Максим Анатолійович, к. е. н., професор.

Головна мета науково-освітньої діяльності кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців з фінансів, банківської справи, страхування, обліку і аудиту, фінансово-економічної безпеки, які оволоділи фундаментальними знаннями та отримали практичні навички, достатні для працевлаштування на керівних посадах у фінансових структурах, освітніх закладах, банках, страхових компаніях, на вітчизняних та закордонних підприємствах тощо.

Викладачі кафедри здійснюють активну наукову роботу, працюють над темою наукових досліджень: «Проблеми фінансового забезпечення розвитку економіки та соціальної сфери». В межах цієї теми опублікувано ряд наукових та науково-методичних праць, у тому числі в міжнародних виданнях.

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки за 2021 рік

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки за 2022 рік

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки за 2023 рік

Склад кафедри
Гвоздєй
Наталія Іванівна
кандидат економічних наук, доцент, в.о. зав. кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки
Слатвінський
Максим Анатолійович
кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри, директор ННІ економіки та бізнес-освіти
Савченко
Володимир Федорович
доктор економічних наук, професор, професор кафедри
Демченко
Тетяна Анатоліївна
кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри
Білошкурський
Микола Васильович
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри
Вінницька
Оксана Анатоліївна
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри
Дем`янишина
Олеся Андріївна
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри
Чвертко
Людмила Андріївна
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри
Бержанір
Інна Анатоліївна
кандидат економічних наук,  доцент, доцент кафедри
Осадчук
Наталія Володимирівна
кандидат економічних наук, доцент кафедри
Ареп'єва
Олена Вікторівна
головний бухгалтер УДПУ, викладач кафедри
Легедза
Ірина Віталіївна
старший лаборант
Контакти

Адреса: Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 2, корп. №1, ауд. 314

E-mail: kaf_financy@udpu.edu.ua

Травень
Липень