КАФЕДРА ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Про Кафедру

Становлення сучасної фінансової системи України розпочалося з набуттям нашою державою незалежності. У першій половині 90-х років ХХ ст. реформуються фіскальні органи, казначейство, бюджетна система, розпочинають свою діяльність перші комерційні банки, кредитні спілки, страхові компанії. З розвитком цих процесів виникла потреба у кваліфікованих спеціалістах фінансового профілю.

У 1994 році до підготовки спеціалістів фінансового сектору національної економіки долучився Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, який першим на Черкащині здійснив набір абітурієнтів на спеціальність «Фінанси».

З 1996 року у структурі економічного факультету Уманського державного педагогічного інституту імені Павла Тичини, як самостійну структурну одиницю, створено кафедру фінансів і кредиту, першим завідувачем якої став Степаненко В. О., д. е. н., професор.

З 2012 року на економічному факультеті розпочато підготовку бакалаврів за напрямом підготовки «Облік і аудит» та магістрів за спеціальністю «Управління фінансово-економічною безпекою».

В ході реформування економічного факультету, 01 вересня 2015 року, на його базі створено Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти, в структурі якого розпочала свою діяльність кафедра фінансів, обліку та економічної безпеки. Кафедру очолює Слатвінський Максим Анатолійович, к. е. н., професор.

Головна мета науково-освітньої діяльності кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців з фінансів, банківської справи, страхування, обліку і аудиту, фінансово-економічної безпеки, які оволоділи фундаментальними знаннями та отримали практичні навички, достатні для працевлаштування на керівних посадах у фінансових структурах, освітніх закладах, банках, страхових компаніях, на вітчизняних та закордонних підприємствах тощо.

Викладачі кафедри здійснюють активну наукову роботу, працюють над темою наукових досліджень: «Проблеми фінансового забезпечення розвитку економіки та соціальної сфери». В межах цієї теми опублікувано ряд наукових та науково-методичних праць, у тому числі в міжнародних виданнях.

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки за 2020 рік

Склад кафедри
Слатвінський
Максим Анатолійович
кандидат економічних наук, професор
Савченко
Володимир Федорович
доктор економічних наук, професор
Курмаєв
Петро Юрійович
доктор економічних наук, професор
Демченко
Тетяна Анатоліївна
кандидат економічних наук, професор
Білошкурський
Микола Васильович
кандидат економічних наук, доцент
Вінницька
Оксана Анатоліївна
кандидат економічних наук, доцент
Дем`янишина
Олеся Андріївна
кандидат економічних наук, доцент
Чвертко
Людмила Андріївна
кандидат економічних наук, доцент
Мельничук
Юлія Миколаївна
кандидат економічних наук, доцент
Гвоздєй
Наталія Іванівна
кандидат економічних наук, доцент
Корнієнко
Тетяна Олександрівна
кандидат економічних наук, доцент
Бержанір
Інна Анатоліївна
кандидат економічних наук,  доцент
Стойка
Сергій Олександрович
кандидат економічних наук, доцент
Осадчук
Наталія Володимирівна
старший викладач
Долобан
Вікторія Василівна
лаборант
Контакти

Адреса: Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 2, корп. №1, ауд. 314

E-mail: kaf_financy@udpu.edu.ua

Липень
Вересень