Кафедра технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи

  • Дата оновлення: 06.03.2019

Економічний розвиток України у сфері туристичного та готельно-ресторанного бізнесу вимагає створення системи якісної підготовки висококваліфікованих професіоналів з туризму та готельно-ресторанної справи.

Метою підготовки фахівців є забезпечення зростаючих потреб суб’єктів туризму та індустрії гостинності у висококваліфікованих кадрах, які матимуть відповідну фахову підготовку з питань організації туристичної діяльності та готельно-ресторанного бізнесу і зможуть вирішувати управлінські завдання інноваційного характеру.

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує ефективне вирішення освітніх, навчально-методичних, науково-дослідних та інформаційно-аналітичних завдань з підготовки фахівців з туризму та готельно-ресторанної справи.

Під час викладання дисциплін викладачами використовуються найсучасніші технології навчання та застосовується комплексний підхід; здійснюється підготовка конкурентоспроможних фахівців для туристичного сервісу та готельного і ресторанного бізнесу, які мають оволодіти загальними і спеціальними (фаховими) компетентностями, що є основою кар’єрного зростання в сфері туризму та індустрії гостинності.

У рамках практичної підготовки студенти систематично організовують та здійснюють екскурсії, розробляють нові туристичні маршрути, приймають участь в  майстрах-класах, мають можливість закріпити теоретичні знання практичним досвідом як на вітчизняних, так і закордонних підприємствах готельно-ресторанного бізнесу (Болгарія, Греція, Кіпр, Німеччина, Туреччина)  в департаментах: «Reception», «Guest Relation», «Food and beverage», «Service».

Кафедра технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи забезпечує  підготовку фахівців за освітніми ступенями:

Бакалавр

  • 241 «Готельно-ресторанна справа»
  • 242 «Туризм»

Магістр

  • 241 «Готельно-ресторанна справа»
  • 242 «Туризм»

Викладацький склад кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи сформований з високоосвічених фахівців, які мають наукові ступені кандидата і доктора наук, значний практичний та науковий досвід роботи.

Поворознюк Інна Миколаївна кандидат економічних наук, доцент povoroznyuk.i@udpu.edu.ua Вищу освіту здобула в Уманському ордена Трудового Червоного прапора сільськогосподарському інституті ім. О. М. Горького (спеціальність «Плодоовочівництво та…Читати далі
доктор технічних наук, професор lerkamen49@ukr.net У 1971році закінчила Київський інститут харчової промисловості за спеціальністю «Технологія цукристих речовин». У 1979 р.  захистила дисертацію на здобуття наукового…Читати далі
доктор технічних наук, професор taljat999@gmail.com У 1984 році закінчив Самарканський державний архітектурно-будівельний інститут, і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво», Кваліфікація:…Читати далі
Кирилюк Ірина Миколаївна кандидат економічних наук, доцент i.kyryluk@udpu.edu.ua   Вищу освіту здобула в Уманській сільськогосподарській академії (спеціальність «Аграрний менеджмент») та Уманському державному педагогічному університеті імені…Читати далі
кандидат економічних наук, доцент slatvinska.l@udpu.edu.ua У 2004 році закінчила Уманський державний аграрний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та здобула…Читати далі
  кандидат педагогічних наук, викладач tetyana.berbets@udpu.edu.ua У 2003 році закінчила Уманський державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю 6.010103 «Педагогіка і методика…Читати далі
доктор філософії, старший викладач o.lytvyn@udpu.edu.ua У 2001 році закінчила Уманську державну аграрну академію за спеціальністю «Менеджмент організацій» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». У 2015 році закінчила аспірантуру…Читати далі

Колектив кафедри працює над темою наукового дослідження: «Теоретичні та практичні аспекти розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в Україні».

Невід’ємною складовою підготовки висококваліфікованих фахівців є організація науково-дослідної роботи студентів. З цією метою сформовані наукові гуртки та проблемні групи, члени яких досліджують теоретичні та практичні аспекти розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в Україні, приймають участь у роботі наукових семінарів, круглих столів.  Результатом науково-дослідної роботи студентів є участь у конкурсах всеукраїнських наукових робіт, бізнес-планів, конференціях різного рівня та олімпіадах.

Графік проведення консультацій і керівництва самостійною роботою студентів викладачами кафедри технологій та організації туризму і готельно- ресторанної справи.

Контактна інформація

Адреса: Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 2, корп. №1, ауд. 322

 E-mail: tur.kafedra2016@ukr.net

 

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Травень
Липень