Кафедра економіки та соціально-поведінкових наук

 • Дата оновлення: 22.03.2018

Історія кафедри

Кафедра економіки та соціально-поведінкових наук розпочала свою діяльність у 1998 році як кафедра загальної економічної теорії. Згодом, в результаті реформування структури економічного факультету вона дала початок діяльності двом окремо діючим кафедрам. З 2011 по 2013 роки кафедра мала назву «Кафедра економічної теорії та права», у 2014 р. – була перейменована у кафедру економічної теорії та комерційного і трудового права. У вказаний період вона забезпечувала фундаментальну загальноекономічну підготовку студентів як економічного, так й інших факультетів УДПУ.

Відповідно до наказу ректора Уманського педагогічного університету імені Павла Тичини № 546 о/б від 01.07.2015 року на базі економічного факультету, який діяв понад 20 років, створено Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти. Кафедра отримала назву – «Кафедра економіки та соціально-поведінкових наук».

Викладацький склад кафедри економіки та соціально-поведінкових наук  сформований з високоосвічених фахівців, які мають науковий ступінь кандидата наук, значний практичний та науковий досвід роботи, що дає їм змогу ефективно керувати науковою роботою студентів, виконувати значний обсяг навчально-методичної роботи тощо. У своїй роботі з підготовки фахівців викладачі кафедри орієнтуються на державні стандарти, активно працюють над збагаченням змісту навчальних дисциплін, впровадженням інноваційних технологій, забезпечують органічне поєднання фундаментальної, загальноекономічної та фахової підготовки студентів, гармонізацію навчального процесу, що дозволяє майбутнім фахівцям сформувати відповідний світогляд, отримати ґрунтовні знання з професійно-орієнтованих дисциплін і оволодіти обраною професією.

Кафедра економіки та соціально-поведінкових наук здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр».

Викладачі кафедри впроваджують в навчальний процес новітні технології навчання, розробляють дистанційні курси, комп’ютерне тестування, ділові ігри, круглі столи, кейси, організовують навчально-ознайомлювальні екскурсії та проходження практики на підприємствах.

В цілому, освітній процес забезпечують 9 викладачів, у т.ч. 7 кандидатів наук. На базі кафедри організовуються науково-практичні конференції різного рівня з залученням провідних зарубіжних та вітчизняних учених, практиків у сфері економічної діяльності, молодих науковців та студентської молоді. Крім цього, викладачі кафедри здійснюють керівництво студентськими науковими гуртками та проблемними групами.

Основними напрямами наукових досліджень є актуальні проблеми функціонування та реформування господарських систем, а саме:

 • проблеми державного регулювання в Україні;
 • проблеми функціонування аграрного сектору України;
 • проблеми ринкової трансформації економіки регіону;
 • проблеми формування потенціалу підприємства в умовах інноваційного розвитку економіки;
 • проблеми реформування економічної та соціальної сфери в Україні;
 • проблеми функціонування сучасних економічних систем.

Склад кафедри

завідувач кафедри кандидат економічних наук, доцент  kirdan_alex@ukr.net У 1999 році закінчив Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Фінанси» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». У…Читати далі
кандидат соціологічних наук, доцент bal8@ukr.net У 1986 році закінчив філософський факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка. Також отримав другу вищу освіту зі спеціальності…Читати далі
кандидат економічних наук, доцент garnuk_elena@ukr.net У 2000 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Економіка підприємства» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». У 2014…Читати далі
кандидат економічних наук, доцент 73vmelnik@gmail.com У 1997 році закінчив Уманський національний університет садівництва за спеціальністю «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». У 2004 році захистив…Читати далі
Посада: доцент Науковий стіпінь: кандидат економічних наук Стаж роботи: 10 років Біографія У 2005 р. здобула вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства» (диплом спеціаліста з відзнакою).…Читати далі
  Кандидат економічних наук, доцент  artispet@ukr.net  У 1965 році закінчив Калінінградський технічний інститут за спеціальністю «Інженер промислового виробництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». У 1984 році закінчив…Читати далі
кандидат економічних наук, доцент esetua2@ukr.net   У 2004 році закінчив Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Економіка підприємства» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». У…Читати далі
кандидат педагогічних наук, доцент ch56@i.ua  У 1979 році закінчила Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-річчя возз’єднання України з Росією за спеціальністю «Математика» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».…Читати далі
Старший викладач gek8226@gmail.com У 2003 році закінчив Уманську державну аграрну академію за спеціальністю «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». У 2007 році закінчив Міжрегіональну академію…Читати далі
старший лаборант dcv17@ukr.net У 1995 р. отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Біологія і географія» в Уманському державному педагогічному інституту імені Павла Тичини. У 2000 році…Читати далі

Спеціальності кафедри

Кафедра економіки та соціально-поведінкових наук забезпечує підготовку фахівців у галузі економіки за освітніми ступенями:

Бакалавр

 • 051 «Економіка»

Магістр

 • 051 – «Економіка»

Перехресний вступ

Студенти, які отримали освіту і мають диплом молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста або магістра з будь-якої спеціальності і мають бажання здобути іншу, можуть скористатися можливістю та вступити на навчання за скороченим терміном навчання:

Бакалавр

 • 051 – «Економіка»

Магістр

 • 051 – «Економіка»

Зарахування здійснюється за умови успішного складання іспитів і з урахуванням середнього балу додатка до диплома.

Контактна інформація

Адреса: 20300 м.Умань, Черкаська обл., вул. Садова, 2, кім. 220

Тел.: (04744) 5-20-80

Е-mail: kaf.ekon@ukr.net

Лютий
Квітень