Кафедра економіки та соціально-поведінкових наук

  • Дата оновлення: 18.04.2018

Кафедра економіки та соціально-поведінкових наук розпочала свою діяльність у 1998 році як кафедра загальної економічної теорії. Згодом, в результаті реформування структури економічного факультету вона дала початок діяльності двом окремо діючим кафедрам. З 2011 по 2013 роки кафедра мала назву «Кафедра економічної теорії та права», у 2014 р. – була перейменована у кафедру економічної теорії та комерційного і трудового права. У вказаний період вона забезпечувала фундаментальну загальноекономічну підготовку студентів як економічного, так й інших факультетів УДПУ.

Відповідно до наказу ректора Уманського педагогічного університету імені Павла Тичини № 546 о/б від 01.07.2015 року на базі економічного факультету, який діяв понад 20 років, створено Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти. Кафедра отримала назву – «Кафедра економіки та соціально-поведінкових наук».

Викладацький склад кафедри економіки та соціально-поведінкових наук  сформований з високоосвічених фахівців, які мають науковий ступінь кандидата наук, значний практичний та науковий досвід роботи, що дає їм змогу ефективно керувати науковою роботою студентів, виконувати значний обсяг навчально-методичної роботи тощо. У своїй роботі з підготовки фахівців викладачі кафедри орієнтуються на державні стандарти, активно працюють над збагаченням змісту навчальних дисциплін, впровадженням інноваційних технологій, забезпечують органічне поєднання фундаментальної, загальноекономічної та фахової підготовки студентів, гармонізацію навчального процесу, що дозволяє майбутнім фахівцям сформувати відповідний світогляд, отримати ґрунтовні знання з професійно-орієнтованих дисциплін і оволодіти обраною професією.

Кафедра економіки та соціально-поведінкових наук здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр».

Викладачі кафедри впроваджують в навчальний процес новітні технології навчання, розробляють дистанційні курси, комп’ютерне тестування, ділові ігри, круглі столи, кейси, організовують навчально-ознайомлювальні екскурсії та проходження практики на підприємствах.

В цілому, освітній процес забезпечують 9 викладачів, у т.ч. 7 кандидатів наук. На базі кафедри організовуються науково-практичні конференції різного рівня з залученням провідних зарубіжних та вітчизняних учених, практиків у сфері економічної діяльності, молодих науковців та студентської молоді. Крім цього, викладачі кафедри здійснюють керівництво студентськими науковими гуртками та проблемними групами.

Кафедра економіки та соціально-поведінкових наук забезпечує підготовку фахівців у галузі економіки за освітніми ступенями:

Бакалавр

  • 051 «Економіка»

Магістр

  • 051 – «Економіка»

Перехресний вступ

Студенти, які отримали освіту і мають диплом молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста або магістра з будь-якої спеціальності і мають бажання здобути іншу, можуть скористатися можливістю та вступити на навчання за скороченим терміном навчання:

Бакалавр

  • 051 – «Економіка»

Магістр

  • 051 – «Економіка»

Склад кафедри

Кірдан Олександр Петрович Посада (науковий ступінь, звання, посада) Доктор педагогічних наук, кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та соціально-поведінкових наук Навчальні дисципліни, які викладає:…Читати далі
Бержанір Анатолій Леонідович кандидат соціологічних наук, доцент a.berzhanir@udpu.edu.ua У 1986 році закінчив філософський факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка. Також отримав другу вищу…Читати далі
Гарник Олена Анатоліївна Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та соціально-поведінкових наук garnyk.o@udpu.edu.ua У 2000 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини…Читати далі
Мельник Вячеслав Вікторович Посада (науковий ступінь, звання, посада) Кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та соціально-поведінкових наук Навчальні дисципліни, які викладає: Глобальна економіка Економікс Основи…Читати далі
  Петренко Павло Степанович Кандидат економічних наук, доцент petrenko.p@udpu.edu.ua  У 1965 році закінчив Калінінградський технічний інститут за спеціальністю «Інженер промислового виробництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». У…Читати далі
Чирва Ганна Миколаївна кандидат педагогічних наук, доцент ch56@i.ua  У 1979 році закінчила Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-річчя возз’єднання України з Росією за спеціальністю «Математика»…Читати далі
Підлісний Євген Васильович Посада (науковий ступінь, звання, посада) Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри економіки та соціально-поведінкових наук Навчальні дисципліни, які викладає: Правові засади господарської діяльності…Читати далі
Дяченко Світлана Володимирівна старший лаборант dcv17@ukr.net У 1995 р. отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Біологія і географія» в Уманському державному педагогічному інституту імені Павла Тичини.…Читати далі

Графік проведення консультацій і керівництва самостійною роботою студентів викладачами кафедри

 

Контактна інформація

Адреса: 20300 м.Умань, Черкаська обл., вул. Садова, 2, кім. 220

Тел.: (04744) 5-20-80

Е-mail: kaf.ekon@ukr.net

Червень
Серпень