Петренко Павло Степанович

  • Дата оновлення: 24.10.2023

 

DSC_2267

Петренко Павло Степанович

Кандидат економічних наук, доцент

petrenko.p@udpu.edu.ua

 У 1965 році закінчив Калінінградський технічний інститут за спеціальністю «Інженер промислового виробництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». У 1984 році закінчив Академію народного господарства при Раді Міністрів СРСР за спеціальністю «Економіка, організація управління і планування народного господарства» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

У 1983 р. проходив місячне стажування в науково-дослідних центрах Франції (м. Париж, м. Нансі, м. Гренобль, м. Лєон) від Державного комітету науки і техніки СРСР.

1984 р. пройшов стажування на тему: «Принципи дії вищих виконавчих органів держави» в Кабінеті міністрів Естонії (м. Талінн).

У 1984 р. проходив стажування в Першого заступника Центрального Статистичного Управління СРСР (м. Москва, Росія).

У 1992 р. захистив дисертацію на тему «Соціально-економічні проблеми підвищення якості продукції», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – Економіка, організація управління і планування народного господарства.

У 2000 р. пройшов стажування на тему: «Державний фінансовий контроль» у Міжнародній організації вищих органів фінансового контролю при ООН (м. Загреб (Хорватія), м. Братислава (Словаччина)).

У 2007 р. пройшов стажування у Рахунковій палаті м. Варшава, м. Краків (Республіка Польща) з питань фінансового державного контролю і взаємодії з регіональними місцевими органами контролю.

У 1987-1992 рр. працював у торговому представництві СРСР у Чехословаччині (м. Прага).

1992-1993 рр. працював у Міністерстві закордонних справ УРСР начальником відділу зовнішньоекономічної діяльності.

1994-1996 рр. працює у Кабінеті міністрів України в управлінні зовнішньоекономічних зв’язків.

1996-1999 рр. працює у Верховній раді України заступником завідуючого секретаря комітету «Фінанси та банківська діяльність».

З 1999-2009 рр. працює у Рахунковій палаті України заступником, начальником аналітично-методичного відділу, радником голови Рахункової палати.

З травня 2010 р. працює в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Науково-технічні розробки знайшли впровадження в зарубіжних країнах.

Має 2 запатентовані винаходи.

Сфера наукових інтересів: зовнішньоекономічна зв’язки, система державного фінансового контролю, управління державою, взаємодія органів управління державних органів і органів державного фінансового контролю.

Захоплення: фізична і наукова праця

Основні публікації:

  1. Петренко П. С. Ефективність діяльності вищого органу державного фінансового контролю в Україні. Сталий економічний розвиток: актуальні проблеми та механізми забезпечення : матеріали Міжнар. наук-практ. конф., 9 квіт. 2020 р., м. Умань / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини /за ред. О. Г. Чирви. Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. С. 67–72.
  2. Петренко П. С. Корупція в Україні: Рахункова палата потребує зміцнення механізмів правової держави / П. С. Петренко // Економіка і суспільство. – 2018. – № 16. – С. 201-209.
  3. Петренко П. С. Сучасні і перспективні економічні проблеми української економіки: складові стратегії росту. Економіка та управління в ХХІ ст.: виклики та перспективи розвитку : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (30-31 травня 2019 р., м. Умань) / МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; [за ред. д. е. н. О. Г. Чирви]. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 41–43. URL: http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/10496/1/%d0%97%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%96%d0%b2%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d1%96%d1%97%20%d0%a3%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%8c%2030-31%20%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%8f%202019.pdf

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Травень
Липень