Науково-дослідна лабораторія маркетингу та управління бізнесом

 • Дата оновлення: 03.04.2024

Завідувач лабораторії – кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти Подзігун Світлана Миколаївна.

Мета діяльності науково-дослідної лабораторії – розроблення теоретичних положень і практичних рекомендацій з удосконалення маркетингу та управління бізнесом, впровадження результатів досліджень у практику та навчальний процес.

 Основні завдання науково-дослідної лабораторії:

 • об’єднання інтелектуальних, фінансових та матеріально-технічних ресурсів при виконанні наукових досліджень;
 • впровадження результатів наукових досліджень у виробництво та у навчальний процес;
 • кадрове, матеріально-технічне, правове та інформаційне забезпечення виконання наукових досліджень;
 • оприлюднення результатів наукових досліджень (крім випадків, які пов’язані з дотриманням умов конфіденційності) на конференціях, семінарах та у наукових виданнях;
 • розвиток кадрового потенціалу та наукових шкіл університету.

 Функції науково-дослідної лабораторії:

 • надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг організаціям, підприємствам, установам та фізичним особам, за напрямком, що відповідає науковому напрямку діяльності лабораторії;
 • пошук споживачів наукової продукції університету;
 • залучення науково-педагогічних працівників, аспірантів (здобувачів), студентів університету до виконання науково-дослідних робіт;
 • придбання та підтримка у належному технічному стані приладів, обладнання та матеріалів для виконання науково-дослідних робіт;
 • збір та узагальнення результатів наукових досліджень за напрямком діяльності лабораторії;
 • підготовка науково-педагогічних кадрів.

 Напрями діяльності науково-дослідної лабораторії:

 • дослідження сучасних підходів до організації маркетингової діяльності та управління бізнесом;
 • наукове обґрунтування інноваційних інструментів маркетингу та визначення концептуальних засад управління бізнесом;
 • проведення маркетингових досліджень, визначення ринкових загроз і можливостей;
 • адаптація закордонного досвіду управління маркетинговою діяльністю підприємств в умовах нестабільності зовнішнього середовища;
 • наукове обґрунтування інноваційних методів та інструментів управління бізнесом.

 

 

 

Квітень
Червень