Науково-дослідна лабораторія з проблем державних фінансів України

  • Дата оновлення: 05.04.2018

Завідувач лабораторії:  Чирва О.Г. – доктор економічних наук, професор, директор ННІ економіки та бізнес-освіти.фото1

Лабораторія проблем державних фінансів України є структурним підрозділом університету і здійснює свою діяльність з метою залучення докторів, доцентів, аспірантів, студентів університету, що займаються розробкою проблем згідно наукового плану лабораторії.

Предмет дослідження:

сукупність теоретико-методологічних, методичних і практичних засад формування та функціонування механізмів діяльності щодо бюджетної політики України, фондів цільового призначення і державного кредиту.

Об’єкт дослідження:

загальнодержавні та місцевих фінанси, фінанси підприємств і домашніх господарств, страхування, основні проблеми і напрями реформування податкової системи України та становлення фінансового ринку держави.

Мета діяльності лабораторії – поєднання людських, матеріально-технічних та інформаційних ресурсів з виконання консультаційних, дослідних та проектних робіт в контексті державних фінансів України.

Напрями наукової діяльності лабораторії:

  1. Визначення теоретичних засад формування місцевого самоврядування в системі регуляторної політики;
  2. Дослідження ролі місцевих фінансів у системі міжбюджетних відносин;
  3. Визначення напрямів реформування системи місцевих фінансів у контексті регуляторної політики держави;
  4. Розробка концептуальних засад регулювання розвитку місцевого самоврядування в Україні.

За результатами завершених наукових робіт:

  • оголошуються на засіданні Вченої ради університету дані про наукові здобутки та досягнення господарського ефекту. Інформація про діяльність лабораторії публікується в засобах масової інформації;
  • наукові здобутки використовуються молодими вченими для підготовки дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата чи доктора наук;
  • видаються монографії, навчальні та навчально-методичні посібники, методичні рекомендації;
  • надсилаються на конкурси студентські наукові роботи.

 

 

Жовтень
Грудень