КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОВЕДІНКОВИХ НАУК

Про Кафедру

Кафедра економіки та соціально-поведінкових наук розпочала свою діяльність у 1998 році як кафедра загальної економічної теорії. Згодом, в результаті реформування структури економічного факультету вона дала початок діяльності двом окремо діючим кафедрам. З 2011 по 2013 роки кафедра мала назву «Кафедра економічної теорії та права», у 2014 р. – була перейменована у кафедру економічної теорії та комерційного і трудового права. У вказаний період вона забезпечувала фундаментальну загальноекономічну підготовку студентів як економічного, так й інших факультетів УДПУ.

Відповідно до наказу ректора Уманського педагогічного університету імені Павла Тичини № 546 о/б від 01.07.2015 року на базі економічного факультету, який діяв понад 20 років, створено Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти. Кафедра отримала назву – «Кафедра економіки та соціально-поведінкових наук».

Викладацький склад кафедри економіки та соціально-поведінкових наук  сформований з високоосвічених фахівців, які мають науковий ступінь кандидата наук, значний практичний та науковий досвід роботи, що дає їм змогу ефективно керувати науковою роботою студентів, виконувати значний обсяг навчально-методичної роботи тощо. У своїй роботі з підготовки фахівців викладачі кафедри орієнтуються на державні стандарти, активно працюють над збагаченням змісту навчальних дисциплін, впровадженням інноваційних технологій, забезпечують органічне поєднання фундаментальної, загальноекономічної та фахової підготовки студентів, гармонізацію навчального процесу, що дозволяє майбутнім фахівцям сформувати відповідний світогляд, отримати ґрунтовні знання з професійно-орієнтованих дисциплін і оволодіти обраною професією.

Кафедра економіки та соціально-поведінкових наук здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр».

Викладачі кафедри впроваджують в навчальний процес новітні технології навчання, розробляють дистанційні курси, комп’ютерне тестування, ділові ігри, круглі столи, кейси, організовують навчально-ознайомлювальні екскурсії та проходження практики на підприємствах.

В цілому, освітній процес забезпечують 9 викладачів, у т.ч. 7 кандидатів наук. На базі кафедри організовуються науково-практичні конференції різного рівня з залученням провідних зарубіжних та вітчизняних учених, практиків у сфері економічної діяльності, молодих науковців та студентської молоді. Крім цього, викладачі кафедри здійснюють керівництво студентськими науковими гуртками та проблемними групами.

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри економіки та соціально-поведінкових наук за 2020 рік

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри економіки та соціально-поведінкових наук за 2023 рік

 

Склад кафедри
Кірдан
Олександр Петрович
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
Бержанір
Анатолій Леонідович
кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри
Гарник
Олена Анатоліївна
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри
Ткачук
Світлана Петрівна
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри
Мельник
Вячеслав Вікторович
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри
Підлісний
Євген Васильович
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри
Чирва
Ганна Миколаївна
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри
Любивий
Олександр Миколайович
викладач-стажист кафедри
Дяченко
Світлана Володимирівна
старший лаборант кафедри
Контакти

Контактна інформація

Адреса: 20300 м.Умань, Черкаська обл., вул. Садова, 2, кім. 220

Тел.: (04744) 5-20-80

Е-mail: kaf.ekon@ukr.net

Травень
Липень