ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ КАФЕДРИ МАРКЕТИНГУ, МЕНЕДЖМЕНТУ ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

  • Дата публікації: 15.09.2021

15 вересня 2021 року відбулося засідання кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом щодо врахування рекомендацій та подальшого удосконалення освітніх програм початкового рівня (короткого циклу) спеціальностей 073 Менеджмент і 075 Маркетинг за висновками галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. На засіданні звітували про проведену роботу гаранти освітніх програм, доценти кафедри Наталія Білошкурська і Алла Гуменюк.

Наталія Білошкурська ознайомила присутніх з удосконаленою освітньою програмою «Маркетинг» та повідомила про усунення дисбалансу між кількістю загальних і спеціальних (фахових) компонентів. Гарант також представила здобувачам вищої освіти освітнього ступеня «молодший бакалавр» розширений перелік питань анкетування щодо рівня задоволеності якістю навчального процесу.

Алла Гуменюк  представила оновлену освітню програму «Менеджмент» із внесеними правками щодо рекомендацій експертів. Курсові роботи з фаху виділено окремим компонентом циклу дисциплін професійної підготовки. Із метою ознайомлення не лише здобувачів освіти, а й абітурієнтів, у вільному доступі на веб-сайті ННІ економіки та бізнес-освіти представлено силабуси обов’язкових і вибіркових дисциплін. Також активізується робота центру професійного розвитку викладачів щодо публікацій у виданнях, індексованих у Scopus і Web of Science.

Світлана Подзігун, завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом зазначила, що для кращого рівня задоволеності студентів в системі Moodle розроблено анонімне анкетування здобувачів освіти щодо кожної навчальної дисципліни.

Міні галерея


Червень
Серпень