Результати анкетування здобувачів вищої освіти ОПП Готельно-ресторанна справа

Результати анкетування здобувачів вищої освіти освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» здобувачів вищої освіти І курсу щодо адаптації в Закладі вищої освіти (ЗВО)  Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» щодо організації навчального процесу в дистанційному режимі  Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» щодо якості задоволеності здобувачів вищої освіти освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою  Результати
Результати анкетування щодо дотримання академічної доброчесності під час реалізації освітньої програми Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» щодо якості викладання дисциплін  Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» щодо якості організації практичної підготовки  Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» щодо виявлення та запобігання конфліктних ситуацій Результати
Результати анкетування органів студентського самоврядування Результати
Результати анкетування випускників інституту
освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» 
Результати
Результати анкетування щодо моніторингу оцінювання якості освітнього процесу здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Готельно-ресторанна справа»  Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» щодо задоволеності методамиі формами навчання та викладання в Навчально-науковому інституті економікита бізнес-освіти  Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти освітньої програми «Готельно-ресторанна справа»: «Якість організації освітнього процесу впродовж заліково- екзаменаційної сесії»  Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти освітньої програми «Готельно-ресторанна справа»: «Визначення психологічного стану здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану»  Результати
Результати анкетування щодо реалізації можливостей формування індивідуальної
освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти
освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» 
Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти освітньої програми «Готельно-ресторанна справа»
щодо організації практичної підготовки в дистанційному режимі
 
Результати
Травень
Липень