Результати анкетування здобувачів вищої освіти ОПП Туризм

Результати анкетування здобувачів вищої освіти І курсу щодо адаптації в Закладі вищої освіти Результати
Результати анкетування щодо організації навчального процесу в дистанційному режимі Результати
Результати анкетування щодо якості задоволеності здобувачів вищої освіти освітньою Результати
Результати анкетування щодо дотримання академічної доброчесності під час реалізації освітньої програми Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання дисциплін Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти щодо практичної підготовки Результати
Результати анкетування щодо виявлення та запобігання конфліктних ситуацій Результати
Результати анкетування органів студентського самоврядування Результати
Результати анкетування випускників інституту Результати
Результати анкетування для здобувачів першого (бакалаврського) Результати
Результати анкетування щодо задоволеності здобувачів вищої освіти методами і формами Результати
Результати анкетування щодо якості організації освітнього процесу впродовж заліково-екзаменаційної сесії Результати
Результати анкетування щодо визначення психологічного стану здобувачів освіти в умовах воєнного стану Результати
Результати анкетування щодо реалізації можливостей формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти щодо організації практичної підготовки в дистанційному режимі Результати
Травень
Липень