Результати анкетування здобувачів вищої освіти ОПП Облік і оподаткування

Результати анкетування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ОПП Облік і оподаткування щодо дотримання академічної доброчесності під час реалізації освітньої програми
Результати
Результати анкетування випускників першого (бакалаврського) рівня ОПП Облік і оподаткування
Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня
ОПП Облік і оподаткування щодо організації освітнього процесу впродовж заліково-екзаменаційної сесії

Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ОПП Облік і оподаткування щодо задоволеності методами і формами навчання та викладання в Навчально-науковому інституті економіки та бізнес-освіти
Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ОПП Облік і оподаткування щодо якості викладання дисциплін
Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ОПП Облік і оподаткування щодо якості задоволеності здобувачів вищої освіти освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою
Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ОПП Облік і оподаткування щодо якості організації практичної підготовки
Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ОПП Облік і оподаткування щодо адаптації в закладі вищої освіти (ЗВО)
Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ОПП Облік і оподаткування щодо участі в студентському самоврядуванні
Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ОПП Облік і оподаткування щодо реалізації можливостей формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти
Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ОПП «Облік і оподаткування» щодо організації навчального процесу в дистанційному режимі
Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ОПП «Облік і оподаткування» щодо якості задоволеності здобувачів вищої освіти освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою
Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ОПП «Облік і оподаткування» щодо психологічного стану здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану
Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ОПП «Облік і оподаткування» щодо організації практичної підготовки в дистанційному режимі
Результати
Травень
Липень