Науково-дослідна лабораторія індустрія туризму та гостинності

 • Дата оновлення: 12.04.2022

Завідувач лабораторії – кандидат економічних наук, доцент кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи Нещадим Людмила Миколаївна.

 

 • Мета діяльності – здійснення фундаментальних та наукових і науково-дослідних розробок, спрямованих на розвиток індустрії туризму та гостинності, опублікування результатів та впровадження у практичну діяльність і освітній процес, забезпечення патентно-ліцензійної роботи.

 

 • Основні завдання наукової роботи лабораторії:
 1. провадження наукової, науково-технічної або науково-організаційної діяльності;
 2. створення умов для дослідницької та інноваційної діяльності наукових шкіл та напрямів відповідно до планів науково-дослідної роботи;
 3. здійснення та апробація наукових досліджень, отримання значних наукових результатів та створення конкурентоспроможних наукових розробок, методів, теорій;
 4. оприлюднення результатів наукових досліджень (крім випадків, які пов’язані з дотриманням умов конфіденційності) на конференціях, семінарах та у наукових виданнях;
 5. розвиток кадрового, інформаційного потенціалу Університету, впровадження результатів наукових досліджень у виробництво та в освітній процес;
 6. проведення та виконання господарсько-договірних тем.

 

 • Напрями наукової діяльності лабораторії:
 1. надання наукових, консультаційних та інших видів послуг, напрям яких відповідає науковим напрямам діяльності лабораторії, організаціям, підприємствам, установам та фізичним особам;
 2. створення та реєстрація об’єктів інтелектуальної власності;
 3. організація та проведення співробітниками НДЛ наукових форумів, конференцій, постійних семінарів, виставок;
 4. висвітлення досягнень у засобах масової інформації, участь у підготовці навчальних посібників, підручників тощо;
 5. забезпечення комерціалізації результатів наукових досліджень, пошук споживачів наукової продукції Університету через розроблення бізнес-пропозицій, встановлення дієвих контактів зі стейкхолдерами.
Квітень
Червень