Науково-дослідна лабораторія індустрія туризму та гостинності

 • Дата оновлення: 29.02.2024

Завідувач лабораторії – кандидат економічних наук, доцент кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи Нещадим Людмила Миколаївна.

 

 

Мета діяльності – здійснення фундаментальних та наукових і науково-дослідних розробок, спрямованих на розвиток індустрії туризму та гостинності, опублікування результатів та впровадження у практичну діяльність і освітній процес, забезпечення патентно-ліцензійної роботи.

 

 • Основні завдання наукової роботи лабораторії:
 1. Провадження наукової, науково-технічної або науково-організаційної діяльності.
 2. Створення умов для дослідницької та інноваційної діяльності наукових шкіл та напрямів відповідно до планів науково-дослідної роботи.
 3. Здійснення та апробація наукових досліджень, отримання значних наукових результатів та створення конкурентоспроможних наукових розробок, методів, теорій.
 4. Оприлюднення результатів наукових досліджень (крім випадків, які пов’язані з дотриманням умов конфіденційності) на конференціях, семінарах та у наукових виданнях.
 5. Розвиток кадрового, інформаційного потенціалу Університету, впровадження результатів наукових досліджень у виробництво та в освітній процес.
 6. Проведення та виконання господарсько-договірних тем.

 

 • Напрями наукової діяльності лабораторії:
 1. Надання наукових, консультаційних та інших видів послуг, напрям яких відповідає науковим напрямам діяльності лабораторії, організаціям, підприємствам, установам та фізичним особам.
 2. Створення та реєстрація об’єктів інтелектуальної власності.
 3. Організація та проведення співробітниками НДЛ наукових форумів, конференцій, постійних семінарів, виставок.
 4. Висвітлення досягнень у засобах масової інформації, участь у підготовці навчальних посібників, підручників тощо.
 5. Забезпечення комерціалізації результатів наукових досліджень, пошук споживачів наукової продукції Університету через розроблення бізнес-пропозицій, встановлення дієвих контактів зі стейкхолдерами.

         

Травень
Липень