Вітаємо з успішним захистом

  • Дата публікації: 30.12.2021

 

ВІТАЄМО

з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

зі спеціальності 08.00.05 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка 

Наталію Осадчук

та її наукового керівника доктора економічних наук, професора

Ольгу ЧИРВУ

Бажаємо міцного здоров’я, успішного втілення всіх творчих та наукових задумів, наснаги в професійному зростанні та у майбутніх наукових пошуках, підтримки рідних та колег

НН інститут економіки та бізнес-освіти,
кафедра фінансів,обліку та економічної безпеки

Травень
Липень