ЗУСТРІЧ ГАРАНТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ МЕНЕДЖМЕНТ ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • Дата публікації: 13.09.2021

В Навчально-науковому інституті економіки та бізнес-освіти була проведена зустріч гаранта освітньої програми к. е. н., завідувача кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом Подзігун Світлани зі студентами 1-го курсу спеціальності 073 Менеджмент. Гарант ОП проінформувала студентів щодо особливостей освітньої програми, а саме: висвітлила мету; здійснила характеристику ОП; пояснила придатність випускників ОП до працевлаштування та подальшого навчання; охарактеризувала програмні компетентності та програмні результати навчання; розкрила питання ресурсного забезпечення реалізації програми.

Богашко Олександр, к. е. н., доцент, викладач групи забезпечення розповів про особливості формування соціальних навичок (soft skills) упродовж періоду навчання при підготовці фахівців у сфері менеджменту та особливу увагу приділив питанню щодо можливості здобувачів брати активну участь у покращенні й вдосконалені освітньої програми шляхом внесення пропозицій.

Зустріч пройшла у формі діалогу, студенти проявляли зацікавленість, ставили запитання, активно брали участь в обговоренні.

Міні галерея


Червень
Серпень