Менеджмент

 • Дата оновлення: 16.02.2017

За сучасних умов господарювання жодне підприємство чи державна установа не може обійтись без кваліфікованих фахівців з управління персоналом.
Сучасні управлінці здатні забезпечувати інноваційний характер діяльності установ і підприємств соціально-трудової сфери суспільства. Аналіз ринку праці показує, що нині існує потреба саме в фахівцях з управління персоналом, а попит на управлінців такого фаху зростає.
Особливість спеціальності полягає в органічному поєднанні економіки і менеджменту на всіх рівнях організації суспільної праці. Головним в сучасному менеджменті є особистість (персона) з притаманними для неї трудовими можливостями, матеріальними і духовними потребами. Тому майбутні професіонали, окрім ґрунтовного вивчення економіки і права, менеджменту й інформаційно-комп’ютерних технологій, теорію і практику соціально-економічних відносин і ділового спілкування.
Людський ресурс – основна рушійна сила компанії, що є запорукою її успішного розвитку.

Спеціалізація:

 • Менеджмент медичного та фармацевтичного обслуговування
 • Державна служба та державне управління
 • Кадровий менеджмент 

МІСЦЕ РОБОТИ ВИПУСКНИКІВ:

 • державні та місцеві органи влади
 • промислові та торгівельно-посередницькі підприємства
 • іноземні компанії і фірми
 • підприємства малого і середнього бізнесу

ПОСАДИ, НА ЯКИХ ПРАЦЮЮТЬ ФАХІВЦІ:

 • спеціаліст з питань управління персоналом
 • фахівець державної служби та державного управління
 • інспектор з кадрів підприємства
 • спеціаліст управління соціального захисту населення
 • менеджер з персоналу
 • економіст з організації та оплати праці
 • фахівець з питань зайнятості
 • менеджер з пенсійного страхування
 • спеціаліст адміністративних служб підприємств
 • менеджер з комерційної діяльності, регіонального розвитку та управління
 • менеджер з підбору, забезпечення та роботи з персоналом
Травень
Липень