Спеціальності

  • Дата оновлення: 13.06.2017

Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Ступінь “Бакалавр”

241 – Готельно-ресторанна справа

242 – Туризм

073 – Менеджмент

075 – Маркетинг

071 – Облік і оподаткування

051 – Економіка

072 – Фінанси, банківська справа та страхування

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Предметний покажчик

 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Ступінь  “бакалавр”

051 – Економіка
075 – Маркетинг
072 – Фінанси,банківська справа та страхування
071 – Облік і оподаткування
242 – Туризм
241 – Готельно-ресторанна справа
073 – Менеджмент

076 – Підприємництво,торгівля та біржова діяльність

 

 

Освітній ступінь  “магістр” з правом викладання у навчальнихзакладах

051 Економіка 
072 Фінанси,банківська справа та страхування 
073 Менеджмент (управління фінансово-економічною безпекою)
073 Менеджмент (бізнес-адміністрування)
028 Публічне управління та адміністрування

075 Маркетинг

076 Підприємництво,торгівля та біржова діяльність

241 Готельно-ресторанна справа

242 Туризм

* право на навчання мають особи, які здобули базову або повну вищу освіту за будь-яким напрямом підготовки або спеціальністю

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Ступінь “бакалавр”

051 Економіка
075 Маркетинг
072 Фінанси,банківська справа та страхування
242 Туризм

076 Підприємництво,торгівля та біржова діяльність

 

Освітній ступінь “магістр” з правом викладання у навчальних закладах

051 Економіка
072 Фінанси,банківська справа та страхування
073 Менеджмент (бізнес-адміністрування)
073 Менеджмент (управління фінансово-економічною безпекою)

075 Маркетинг

076 Підприємництво,торгівля та біржова діяльність

241 Готельно-ресторанна справа

242 Туризм 

 

Підготовка іноземних громадян

Ступінь “бакалавр”

051 – Економіка
075 – Маркетинг
072 – Фінанси,банківська справа та страхування
071 – Облік і оподаткування
242 – Туризм
241 – Готельно-ресторанна справа
073 – Менеджмент

076 – Підприємництво,торгівля та біржова діяльність

Освітній ступінь “магістр” з правом викладання у навчальних закладах

051 Економіка 
072 Фінанси,банківська справа та страхування 
073 Менеджмент (управління фінансово-економічною безпекою)
073 Менеджмент (бізнес-адміністрування)
028 Публічне управління та адміністрування

075 Маркетинг

076 Підприємництво,торгівля та біржова діяльність

241 Готельно-ресторанна справа

242 Туризм

Червень
Серпень