Туризм

  • Дата оновлення: 16.02.2017
Код 242
Спеціальність Туризм
Спеціалізація за вибором Інноваційні технології готельно-ресторанного бізнесу

Організація анімаційних послуг

Опис  Програма орієнтована на сучасні тенденції управління підприємствами сфери туристичних послуг; забезпечення конкурентоспроможності та якості туристичних послуг; керівництва проектами в туризмі; здатності здійснювати ефективну маркетингову діяльність для залучення туристів в країну та її окремі регіони

Навчальний процес має основні напрями професійної та практичної підготовки сучасних фахівців з туристичної діяльності, ініціативних та спроможних до швидкої адаптації в бізнес-середовищі. Формує фахівців з новим способом мислення, здатних вирішувати конкретні проблеми і завдання професійної діяльності з урахуванням поступової інтеграції України з країнами Євросоюзу.

Форма навчання Денна, заочна
Освітній ступінь магістр
Вступні випробування Методика розробки турів

Іноземна мова

*Методика розробки турів

Планування розвитку туризму

 Іноземна мова

Посади, які можуть обіймати випускники Керівник (директор) туристичного комплексу, туристичної фірми, туристичного агентства; менеджер з туризму; фахівець з організації туризму; гід-країнознавець міжнародного туризму; спеціаліст з діловодства в туризмі; консультант зі стандартизації, ліцензування та сертифікації туристичних послуг; спеціаліст з корпоративного обслуговування в туризмі; інспектор з туризму; агент з організації туризму; екскурсознавець, туризмознавець,

 * Для осіб, які подають документи за іншою спеціальністю

 

Липень
Вересень