«Адміністративний менеджмент»

  • Дата оновлення: 16.02.2017

Поняття “менеджер” та “лідер” не тотожні. Головна риса лідера – чітке бачення мети, котра для інших є туманною або невидимою зовсім. Основна ж риса менеджера, управлінця – ефективно, з найменшими втратами реалізувати поставлену мету.

Точка зору Гарвардської школи бізнесу

 

Головною метою магістерської програми «Адміністративний менеджмент» є підготовка управлінців вищого рівня, які здатні приймати науково обґрунтовані та практично доцільні рішення, спрямовані на ефективний розвиток державних та приватних структур.

Фахівці, які мають диплом магістра за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» мають право займати керівні посади у центральних та місцевих органах державної влади, бути керівниками підрозділів на підприємствах будь-яких форм власності та напрямків діяльності.

Однією з найважливіших цілей навчання за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» є забезпечення формування у студентів знань та практичних навичок для ефективного управління у сфері маркетингу, управління персоналом, фінансів та економіки. Опанувавши цикл дисциплін зі спеціальності, Ви зможете:

  • аналізувати економічні й соціальні процеси внутрішнього та зовнішнього середовища діяльності підприємства;
  • розробляти систему управління підприємством;
  • здійснювати стратегічне планування та формувати цілі розвитку підприємства;
  • розробляти та забезпечувати впровадження бізнес-планів на рівні підприємства й галузі;
  • забезпечувати інноваційний вектор розвитку підприємства, галузі, регіону, економіки в цілому.

Вимоги до зарахування: на конкурсній основі за результатами вступних іспитів та документу про вищу освіту (додаток до диплому бакалавра чи спеціаліста (магістра) будь-якого напряму підготовки).

Форма навчання: денна.

Тривалість навчання: 1 рік

Кваліфікація, що присвоюється: «Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності».

Січень
Березень