076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

  • Дата оновлення: 12.12.2016
Код 076
Спеціальність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Спеціалізація за вибором Оцінка бізнесу та інвестицій
Опис Студенти вивчають товарознавство, основи підприємництва, маркетинг і менеджмент, економічний і фінансовий аналіз, фінанси, облік і аудит, цивільне і господарське право, логістику, менеджмент якості, митну справу, управління продажем та проектами тощо.

Випускники можуть надавати консалтингові, страхові та рекламні послуги, працювати на керівних посадах у агентствах нерухомості, у сфері послуг, охорони здоров’я, освіти і культури, торгівлі і харчування, а також фахівцями з біржової торгівлі, біржових операцій, аукціоністами, брокерами тощо.

Форма навчання денна, заочна
Освітній рівень бакалавр
Вступні випробування Українська мова та література (сертифікат)

Історія України (сертифікат)

біологія або математика (сертифікат)

Посади, які можуть обіймати випускники Комерційний директор

Фінансовий аналітик

Біржовий експерт

Брокер (посередник) з цінних паперів

Дилер (продавець) цінних паперів

Агент з торгівлі нерухомості

Менеджер роздрібної та оптової торгівлі

Експерт з контролю якості в органах експертизи товарів, митного контролю у держаних органах та органах маркетингової служби

Товарознавець, керуючий магазином

Оцінювач, експерт

Фахівець із біржових операцій, аукціоніст

Січень
Березень