073 Менеджмент

 • Дата оновлення: 16.02.2017

Вміння поводитися з людьми – це товар, який можна купити точно так само, як ми купуємо цукор чи каву … І я заплачу за таке вміння більше, ніж за будь-що інше на світі

Джон Рокфеллер

 Менеджер — професія нашого часу

В сучасних умовах інтенсифікації економічного розвитку управління стало однією з найважливіших професій, а навчання менеджменту є основою підготовки керівників-професіоналів. В той же час розвиток навичок управління необхідний для всіх робітників організації.

Жорстка конкуренція у суспільстві вимагає від кожної організації мати особу, яка спроможна, маючи у своєму розпорядженні визначену кількість матеріальних та трудових ресурсів, реалізовувати їх якомога більш ефективно на користь своєї організації та кожного її співробітника. Це і є основний зміст діяльності сучасного менеджера.

Спеціаліст-менеджер повинен уміти:
 • проводити чітко вироблену, стратегічну та тактичну політику підприємства;
 • організувати та планувати, здійснювати поточний контроль і координацію діяльності;
 • приймати обґрунтовані рішення при управлінні підприємством виробничої і невиробничої сфери;
 • делегувати повноваження, здійснювати керівництво колективом для досягнення поставлених цілей на рівні сучасних вимог;
 • створювати оптимальний мікроклімат для реалізації творчого потенціалу працівників у конкурентному робочому колективі;
 • спілкуватися, контактувати з людьми, здійснювати мотивацію їх діяльності, підтримувати нові ідеї;
 • систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію тощо.

Фахівці даного профілю можуть обіймати посади:

 • спеціаліста з питань кадрової роботи та державної служби;
 • HR-директора підприємства;
 • Керівник кадрової агенції;
 • Менеджер персоналу;
 • Інспектор з призначення та виплати пенсій;
 • Інспектор з питань праці та соціальної допомоги;
 • Фахівець державної служби та державного управління;
 • Фахівець управління соціального захисту населення;
 • Керівник відділів державних установ та відомств;
 • Професіонали в галузі праці, зайнятості і соціального спонсорства;
 • Професійні агенти із зайнятості та трудових контактів;
 • Викладачі і наукові співробітники.

Обравши напрям підготовки 073 «Менеджмент», додатково Ви можете отримати одну з декількох спеціалізацій (назва відповідної спеціалізації зазначається в додатку до диплома):

 • управління персоналом та економіка праці;
 • державна служба та державне управління.

Вимоги до зарахування: на конкурсній основі за результатами незалежного тестування оцінювання якості освіти або документу про освіту державного зразка.

Форма навчання: денна, денна(індивідуальна графік навчання),заочна.

Тривалість навчання: для отримання ОКР «Бакалавр» складає 3 роки 10 місяців після закінчення школи; 2 роки 10 місяців після закінчення непрофільного коледжу; 1 рік 10 місяців після закінчення коледжу профільних спеціальностей.

Тривалість навчання для отримання ОКР «Магістр» складає 1 рік 5 міс.

Кваліфікація, що присвоюється: бакалавр з менеджменту.

Травень
Липень