071 – Облік і оподаткування

  • Дата оновлення: 12.12.2016
Код 071
Спеціальність Облік і оподаткування
Спеціалізація за вибором Облік і аудит у сфері торгівельного бізнесу

Облік і аудит у сфері готельно-ресторанного бізнесу

Опис Бухгалтерський облік — основа управлінської інформаційної системи. Без нього неможливе функціонування підприємств і організацій різних видів економічної діяльності і форм власності. Недарма в світі бухгалтерський облік називають «мовою бізнесу».

Бухгалтерський облік дозволяє за допомогою спеціальних методів узагальнювати інформацію про операції організацій. Облікова інформація у систематизованому вигляді являє собою свого роду «літопис» фірми, її «бізнес­архів», без якого організація не може жити і розвиватися, приймати управлінські рішення, бути привабливою для інвесторів.

Оподаткування — законодавчо врегульований процесвстановлення та утримання податків у країні, визначення їхніх розмірів і ставок, відповідних об’єктів та кола юридичних і фізичних осіб, що підлягають оподаткуванню, а також порядок сплати податків.

Форма навчання денна
Освітній рівень бакалавр
Вступні випробування Українська мова та література (сертифікат)

Математика (сертифікат)

Географія або Історія України (сертифікат)

Посади, які можуть обіймати випускники Бухгалтер

Фінансовий менеджер

Аудитор

Бухгалтер-експерт

Бухгалтер-ревізор

Економічний радник

Оцінювач

Податковий інспектор

Консультант з питань обліку та аналізу фінансово-господарської діяльності господарюючих суб’єктів

Квітень
Червень