051 – Економіка

  • Дата оновлення: 12.12.2016
Код 051
Спеціальність Економіка
Спеціалізація за вибором Економічна безпека підприємства

Державна політика та суспільний розвиток

Опис Для успішного керівництва і діяльності у всіх сферах бізнесу, фінансовому секторі та органах державної влади необхідно володіти цілісними знаннями функціонування економіки, які дає економічна теорія.

Запорукою успіху економічної діяльності є прийняття ефективних рішень. Їх можна приймати тільки вміючи аналізувати господарську активність на рівні домогосподарства, фірми, регіону, країни та навіть світової економіки у цілому. Найважливіші питання виробництва, розподілу, обміну і споживання на всіх цих рівнях як раз і вивчає економічна теорія.

Розуміння принципів і законів економічного розвитку дозволяє точніше передбачати події та їх наслідки, правильно планувати та досягати своїх цілей у  економічному і політичному середовищі, що постійно змінюється і повне ризиків.

Економічна теорія розвиває самостійне мислення, здатність бачити приховану сутність явищ, і завдяки цьому вибудовувати успішну стратегію у своїй трудовій діяльності, керівництві підприємством, чи державною установою.

Економічна політика виступає в двох основних формах: юридичних законів та економічних програм. Перші стосуються тих чи інших закономірностей розвитку господарської діяльності, мають приписний характер і є обов’язковими для виконання. Другі — часто змінюються залежно від економічної ситуації в країні. Економічні програми можуть бути національними або цільовими. Загальнонаціональні програми охоплюють важливі макроекономічні пропорції. Цільові — розраховані на участь десятків і сотень підприємств, мають обов’язковий характер. Але на відміну від юридичних законів обов’язковість програм грунтується не на наказах, а на контрактах, які передбачають матеріальну відповідальність виконавців і є вигідними для них.

Форма навчання денна, заочна
Освітній рівень бакалавр
Вступні випробування Українська мова та література (сертифікат)

Історія України (сертифікат)

математика або біологія (сертифікат)

Посади, які можуть обіймати випускники Головний економіст

Економіст в державних та комерційних структурах

Експерт з економічних питань та інвестиційної діяльності

Консультант з економічних питань

Комерційних директор, директор малого підприємства

Фахівець з управління проектами та програмами у сфері виробництва

Економіст з фінансової роботи

Лютий
Квітень