076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність бакалавр

  • Дата оновлення: 03.05.2018

Завантажити (PDF, 830KB)

Структурно-логічна схема підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Опис окремих одиниць курсу

І. Цикл загальної підготовки
1.1. Гуманітарна підготовка
ГП.01 Українська мова за професійним спрямуванням
ГП.02 Історія та культура України
ГП.03 Іноземна мова
ГП.04 Політологічна та соціологічна науки
1.2. Фундаментальна підготовка
ФП.01 Фізичне виховання
ФП.02 Вступ до фаху
ФП.03 Політекономія
ФП.04 Національна економіка
ФП.05 Математика для економістів
ФП.06 Економіко-математичні методи та моделі (оптимізаційні методи та моделі, економетрика)
ФП.07 Основи економічної теорії
ФП.08 Основи автоматизації в галузі:
ФП.08.01 Інформатика
ФП.08.02 Автоматизація в галузі (І рівень)
ФП.08.03 Автоматизація економічних процесів (1С Бухгалтерія) ІІ рівень
ФП.09 Міжнародна економіка
ФП.10 Ціноутворення
ФП.11 Міжнародний маркетинг
ФП.12 Господарське законодавство
ФП.13 Психологія управління
ФП.14 Економічна етика та діловий етикет
ІІ. Цикл професійної підготовки
ПП.01 Фінанси
ПП.02 Менеджмент
ПП.03 Економіка підприємства
ПП.04 Гроші і кредит
ПП.05 Бухгалтерський облік
ПП.06 Маркетинг
ПП.07 Економіка праці і соціально-трудові відносини
ПП.08 Економікс
ПП.09 Підприємництво і бізнес-культура
ПП.10 Статистика
ПП.11 Страхування
ПП.12 Фінанси підприємств
ПП.13 Комерційне товарознавство
ПП.14 Стандартизація та сертифікація продукції та послуг
ПП.15 Міжнародна комерція
ПП.16 Комерційна діяльність
ПП.17 Інвестування
ПП.18 Теорія підприємництва
ПП.19 Бізнес-планування
ПП.20 Курс-тренінг “Формування бізнес-моделі підприємства”
ІІІ. Дисципліни вільного вибору студента
ВВ1 Вибір дисциплін за блоками:
ВВ1.1 Блок 1
ВВ1.1.01 Валютний ринок та біржові операціїї
ВВ1.1.02 Курс-тренінг “Техніка активних продажів”
ВВ1.1.03 Курс-тренінг “Start-up”
ВВ1.1.04 Політика біржового ціноутворення
ВВ1.1.05 Маркетингові дослідження
ВВ1.1.06 Операційний менеджмент
ВВ1.1.07 Інноваційне підприємництво
ВВ1.1.08 Логістика
ВВ1.1.09 Оцінка ефективності бізнесу
ВВ1.1.10 Психологія торгівлі
ВВ1.1.11 Фінансовий ринок
ВВ1.1.12 Маркетинговий менеджмент
ВВ1.1.13 PR технології в бізнесі
ВВ1.1.14 Митна справа
ВВ1.1.15 Біржова діяльність
ВВ1.1.16 Стратегічне управління
ВВ1.1.17 Підприємницькі ризики
ВВ1.1.18 Податковий облік і звітність
ВВ1.1.19 Управління конкурентоспроможністю
ВВ1.2 Блок 2
ВВ1.2.01 Валютний ринок та біржові операціїї
ВВ1.2.02 Курс-тренінг “Техніка активних продажів”
ВВ1.2.03 Курс-тренінг “Start-up”
ВВ1.2.04 Політика біржового ціноутворення
ВВ1.2.05 Маркетингові дослідження
ВВ1.2.06 Операційний менеджмент
ВВ1.2.07 Корпоративне управління
ВВ1.2.08 Логістика
ВВ1.2.09 Оцінка ефективності бізнесу
ВВ1.2.10 Психологія торгівлі
ВВ1.2.11 Маркетинг послуг
ВВ1.2.12 Маркетинговий менеджмент
ВВ1.2.13 PR технології в бізнесі
ВВ1.2.14 Митне регулювання
ВВ1.2.15 Біржова діяльність
ВВ1.2.16 Ситуаційний менеджмент
ВВ1.2.17 Підприємницькі ризики
ВВ1.2.18 Податковий облік і звітність
ВВ1.2.19 Управління конкурентоспроможністю
Липень
Вересень