075 Маркетинг бакалавр

  • Дата оновлення: 16.02.2017

Завантажити (PDF, 174KB)

Структурно-логічна схема підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю
075 Маркетинг

Опис окремих одиниць курсу

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ
І. Цикл загальної підготовки
1.1. Гуманітарна підготовка
ГП.01 Українська мова за професійним спрямуванням
ГП.02 Історія та культура України
ГП.03 Іноземна мова
ГП.04 Політологічна та соціологічна науки
1.2. Фундаментальна підготовка
ФП.01 Фізичне виховання
ФП.02 Вступ до фаху
ФП.03 Політекономія
ФП.04 Національна економіка
ФП.05 Математика для економістів
ФП.06 Економіко-математичні методи та моделі (оптимізаційні методи та моделі, економетрика)
ФП.07 Основи економічної теорії
ФП.08 Основи автоматизації в галузі:
ФП.08.01 Інформатика
ФП.08.02 Автоматизація в галузі (І рівень)
ФП.08.03 Автоматизація економічних процесів (1С Бухгалтерія) ІІ рівень
ФП.09 Міжнародна економіка
ФП.10 Ціноутворення
ФП.11 Міжнародний маркетинг
ФП.12 Господарське законодавство
ФП.13 Психологія управління
ФП.14 Економічна етика та діловий етикет
ІІ. Цикл професійної підготовки
ПП.01 Фінанси
ПП.02 Менеджмент
ПП.03 Економіка підприємства
ПП.04 Гроші і кредит
ПП.05 Бухгалтерський облік
ПП.06 Маркетинг
ПП.07 Економіка праці і соціально-трудові відносини
ПП.08 Економікс
ПП.09 Підприємництво і бізнес-культура
ПП.10 Статистика
ПП.11 Страхування
ПП.12 Маркетингове ціноутворення
ПП.13 Маркетингові комунікації
ПП.14 Стандартизація та сертифікація продукції та послуг
ПП.15 Паблік рілейшнз
ПП.16 Фінанси підприємств
ПП.17 Інвестування
ПП.18 Теорія маркетингу
ПП.19 Бізнес-планування
ПП.20 Курс-тренінг “Формування бізнес-моделі підприємства”
ІІІ. Дисципліни вільного вибору студента
ВВ1 Вибір дисциплін за блоками:
ВВ1.1 Спеціалізація: товарознавство та експертиза в митній справі
ВВ1.1.01 Корпоративне управління
ВВ1.1.02 Курс-тренінг “Техніка активних продажів”
ВВ1.1.03 Курс-тренінг “Start-up”
ВВ1.1.04 Ситуаційний менеджмент
ВВ1.1.05 Маркетингові дослідження
ВВ1.1.06 Маркетингова товарна політика
ВВ1.1.07 Маркетинг послуг
ВВ1.1.08 Логістика
ВВ1.1.09 Митна справа
ВВ1.1.10 Психологія торгівлі
ВВ1.1.11 Митне регулювання
ВВ1.1.12 Маркетинговий менеджмент
ВВ1.1.13 Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності
ВВ1.1.14 Товарознавство
ВВ1.1.15 Митна логістика
ВВ1.1.16 Митні збори та тарифи
ВВ1.1.17 Мерчиндайзинг
ВВ1.1.18 Податковий облік і звітність
ВВ1.1.19 Управління конкурентоспроможністю
ВВ1.2 Спеціалізація: маркетинг та менеджмент медичного та фармацевтичного обслуговування
ВВ1.2.01 Корпоративне управління
ВВ1.2.02 Курс-тренінг “Техніка активних продажів”
ВВ1.2.03 Курс-тренінг “Start-up”
ВВ1.2.04 Нормування контролю якості лікарських засобів
ВВ1.2.05 Маркетингові дослідження
ВВ1.2.06 Маркетингова товарна політика
ВВ1.2.07 Маркетинг послуг
ВВ1.2.08 Логістика
ВВ1.2.09 Фармакоекономіка в Україні
ВВ1.2.10 Психологія торгівлі
ВВ1.2.11 Маркетинг та менеджмент у фармації
ВВ1.2.12 Маркетинговий менеджмент
ВВ1.2.13 Медичне та фармацевтичне товарознавство
ВВ1.2.14 Товарознавство
ВВ1.2.15 Логістичне обслуговування клієнтів фармацевтичних підприємств
ВВ1.2.16 Управління трудовим потенціалом фармацевтичних підприємств в умовах менеджменту якості
ВВ1.2.17 Мерчиндайзинг
ВВ1.2.18 Податковий облік і звітність
ВВ1.2.19 Управління конкурентоспроможністю
Липень
Вересень