074 Публічне управління та адміністрування магістр

  • Дата оновлення: 16.02.2017

Завантажити (PDF, 159KB)

Структурно-логічна схема підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю
074 Публічне управління та адміністрування

Опис окремих одиниць курсу

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ
І. Цикл загальної підготовки
1.1. Гуманітарна підготовка
ГП.01 Основи мовної комунікації
ГП.02 Інтелектуальна власність
1.2. Фундаментальна підготовка
ФП.01 Теорія організації
ФП.02 Менеджмент організації
ФП.03 Фінансовий менеджмент
ФП.04 Стратегічний менеджмент
ФП.05 Біржовий ринок
ФП.06 Менеджмент персоналу
ІІ. Цикл професійної підготовки
ПП.01 Управління трудовими ресурсами
ПП.02 Техніка адміністративної діяльності
ПП.03 Керівник адміністративної служби
ПП.04 Управління інформаційними зв’язками
ПП.05 Аудит і оцінювання управлінської діяльності
ПП.06 Управління змістом робіт
ПП.07 Управління соціальною та екологічною безпекою діяльності
ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА
ВВ1 Вибір дисциплін за блоками:
ВВ1.1 Спеціалізація: Адміністративний менеджмент
ВВ1.1.01 Інформаційні системи в менеджменті
ВВ1.1.02 Правові засади адміністративної діяльності
ВВ1.1.03 Адміністративний менеджмент
ВВ1.1.04 Комунікативний менеджмент
ВВ1.1.05 Психологія управління
ВВ1.1.06 Організаційна поведінка
ВВ1.1.07 Бізнес-планування
ВВ1.2 Спеціалізація: Кадровий менеджмент та HR-технології
ВВ1.2.01 Інформаційні системи в менеджменті
ВВ1.2.02 Правові засади адміністративної діяльності
ВВ1.2.03 Адміністративний менеджмент
ВВ1.2.04 Комунікативний менеджмент
ВВ1.2.05 Мотивування персоналу
ВВ1.2.06 Управління конфліктами
ВВ1.2.07 Бізнес-планування
Квітень
Червень