073 Менеджмент бакалавр

  • Дата оновлення: 16.02.2017

Завантажити (PDF, 172KB)

Структурно-логічна схема підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю
073 Менеджмент

Опис окремих одиниць курсу

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ
І. Цикл загальної підготовки
1.1. Гуманітарна підготовка
ГП.01 Українська мова за професійним спрямуванням
ГП.02 Історія та культура України
ГП.03 Іноземна мова
ГП.04 Політологічна та соціологічна науки
1.1. Фундаментальна підготовка
ФП.01 Фізичне виховання
ФП.02 Вступ до фаху
ФП.03 Політекономія
ФП.04 Національна економіка
ФП.05 Математика для економістів
ФП.06 Економіко-математичні методи та моделі (оптимізаційні методи та моделі, економетрика)
ФП.07 Основи економічної теорії
ФП.08 Основи автоматизації в галузі:
ФП.08.01 Інформатика
ФП.08.02 Автоматизація в галузі (І рівень)
ФП.08.03 Автоматизація економічних процесів (1С Бухгалтерія) ІІ рівень
ФП.09 Міжнародна економіка
ФП.10 Ціноутворення
ФП.11 Міжнародний маркетинг
ФП.12 Господарське законодавство
ФП.13 Психологія управління
ФП.14 Економічна етика та діловий етикет
ІІ. Цикл професійної підготовки
ПП.01 Фінанси
ПП.02 Менеджмент
ПП.03 Економіка підприємства
ПП.04 Гроші і кредит
ПП.05 Бухгалтерський облік
ПП.06 Маркетинг
ПП.07 Економіка праці і соціально-трудові відносини
ПП.08 Економікс
ПП.09 Підприємництво і бізнес-культура
ПП.10 Статистика
ПП.11 Страхування
ПП.12 Адміністративний менеджмент
ПП.13 Управління персоналом
ПП.14 Кадровий менеджмент
ПП.15 Методика прийняття управлінських рішень
ПП.16 Фінанси підприємств
ПП.17 Інвестування
ПП.18 Теорія організації
ПП.19 Бізнес-планування
ПП.20 Курс-тренінг “Формування бізнес-моделі підприємства”
ІІІ. Дисципліни вільного вибору студента
ВВ1 Вибір дисциплін за блоками:
ВВ1.1 Спеціалізація: державна служба та державне управління
ВВ1.1.01 Корпоративне управління
ВВ1.1.02 Ризикологія
ВВ1.1.03 Курс-тренінг “Динамічне підприємництво та побудова команди проекту”
ВВ1.1.04 Ситуаційний менеджмент
ВВ1.1.05 Маркетингові дослідження
ВВ1.1.06 Операційний менеджмент
ВВ1.1.07 Стратегічний менеджмент
ВВ1.1.08 Тайм-менеджмент
ВВ1.1.09 Управління витратами
ВВ1.1.10 Лідерство
ВВ1.1.11 Організація праці
ВВ1.1.12 Маркетинговий менеджмент
ВВ1.1.13 Державне і регіональне управління
ВВ1.1.14 Дипломатичний протокол та етикет
ВВ1.1.15 Мотивування персоналу
ВВ1.1.16 Основи управлінського консультування
ВВ1.1.17 Управління якістю
ВВ1.1.18 Податковий облік і звітність
ВВ1.1.19 Управління конкурентоспроможністю
ВВ1.2 Спеціалізація: Кадровий менеджмент (HR-технології)
ВВ1.2.01 Корпоративне управління
ВВ1.2.02 Ризикологія
ВВ1.2.03 Курс-тренінг “Динамічне підприємництво та побудова команди проекту”
ВВ1.2.04 Ситуаційний менеджмент
ВВ1.2.05 Маркетингові дослідження
ВВ1.2.06 Операційний менеджмент
ВВ1.2.07 Стратегічний менеджмент
ВВ1.2.08 Тайм-менеджмент
ВВ1.2.09 Публічне управління та адміністрування
ВВ1.2.10 Лідерство
ВВ1.2.11 Організація праці
ВВ1.2.12 Маркетинговий менеджмент
ВВ1.2.13 Кадрове діловодство
ВВ1.2.14 Паблік рілейшнз
ВВ1.2.15 Мотивування персоналу
ВВ1.2.16 Ринок праці
ВВ1.2.17 Управління якістю
ВВ1.2.18 Податковий облік і звітність
ВВ1.2.19 Управління конкурентоспроможністю
Липень
Вересень