Науково-дослідна лабораторія розвитку інноваційного підприємництва

 • Дата оновлення: 20.10.2022

Завідувач лабораторії –доктор економічних наук, професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти Чирва Ольга Григорівна

Мета діяльності науково-дослідної лабораторії – розвиток теоретичних положень і практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення інституційного забезпечення інноваційного підприємництва України, економіка якої потребує переходу на інноваційну модель розвитку.

Основні завдання науково-дослідної лабораторії:

 • об’єднання інтелектуальних, фінансових та матеріально-технічних ресурсів при виконанні наукових досліджень;
 • впровадження результатів наукових досліджень у виробництво та у навчальний процес;
 • кадрове, матеріально-технічне, правове та інформаційне забезпечення виконання наукових досліджень;
 • оприлюднення результатів наукових досліджень (крім випадків, які пов’язані з дотриманням умов конфіденційності) на конференціях, семінарах та у наукових виданнях;
 • розвиток кадрового потенціалу та наукових шкіл університету.

Функції науково-дослідної лабораторії:

 • надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг організаціям, підприємствам, установам та фізичним особам, за напрямком, що відповідає наукову напрямку діяльності лабораторії;
 • пошук споживачів наукової продукції університету;
 • залучення науково-педагогічних працівників, аспірантів (здобувачів), студентів університету до виконання науково-дослідних робіт;
 • придбання та підтримка у належному технічному стані приладів, обладнання та матеріалів для виконання науково-дослідних робіт;
 • збір та узагальнення результатів наукових досліджень за напрямком діяльності лабораторії;
 • підготовка науково-педагогічних кадрів.

Напрями діяльності науково-дослідної лабораторії:

 • дослідження процесів розвитку інноваційного підприємництва та інноваційної інфраструктури України;
 • адаптація закордонного досвіду у сфері розроблення моделей та стратегій розвитку інноваційного підприємництва та інноваційної інфраструктури;
 • дослідження впливу інноваційного підприємництва, інноваційної інфраструктури в цілому та окремих її структурних елементів зокрема на параметри соціально-економічного розвитку країни та рівень її інноваційності;
 • здійснення аналітичної оцінки особливостей та узагальнення практики фінансування інноваційної діяльності підприємництва;
 • розгляд різноманітних методик кількісної оцінки величини інноваційного потенціалу підприємництва;
 • обґрунтування більш досконалих механізмів фінансування і стимулювання інноваційної діяльності підприємництва на основі інституційного забезпечення розвитку інновацій.

 

Січень
Березень