Загальні відомості

  • Дата оновлення: 19.04.2023

Відповідно до наказу ректора Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини № 546 о/б від 01.07.2015 року на базі економічного факультету, який діяв понад 20 років, створено Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти.

На сьогодні інститут є сучасним освітньо-науковим центром з розгалуженою структурою та гнучкою системою організації навчального процесу, в якому функціонують 4 кафедри:

  • фінансів, обліку та економічної безпеки;
  • економіки та соціально-поведінкових наук;
  • маркетингу, менеджменту та управління бізнесом;
  • технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи.

НН Інститут економіки та бізнес-освіти здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за спеціальностями: економіка; підприємництво та торгівля; маркетинг; фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок; облік і оподаткування; менеджмент; туризм і рекреація; готельно-ресторанна справа; менеджмент (управління фінансово-економічною безпекою та бізнес-адміністрування).

В інституті навчається більше 1000 студентів.  Інститут надає своїм студентам унікальну можливість проходження міжнародної практики та стажування в Болгарії, Туреччині, Німеччині, Польщі.

Успішна робота інституту гарантується високим фаховим та науковим рівнем науково-педагогічних працівників. Студенти під керівництвом викладачів беруть активну участь в науково-дослідній роботі, виступають з науковими доповідями на науково-практичних конференціях, семінарах та круглих столах з широкого кола проблем.

Активно проводиться різнопланова виховна робота, організовано змістовне дозвілля, діє рада студентського самоврядування. Студентський актив організовує різноманітні культурно-масові заходи: туристичні походи, екскурсійні поїздки, спортивні змагання.

З метою оволодіння студентами основами ведення підприємницької діяльності та формування у них навичок майбутніх організаторів, керівників у структурі інституту успішно діє ННЦ “Бізнес-хаб”. Як результат, наші студенти щороку виборюють призові місця зі своїми проектами на міських, районних та всеукраїнських конкурсах бізнес-планів.

Спільна робота студентів та викладачів інституту економіки та бізнес-освіти в дружній та творчій атмосфері дає змогу сформувати активну, розвинену особистість та професіоналізм своєї справи, який має можливість успішно працевлаштуватись як в Україні, так і за кордоном.

Червень
Серпень