Результати анкетування здобувачів вищої освіти ОПП Менеджмент

Результати анкетування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня щодо адаптації в Навчально-науковому інституті економіки та бізнес-освіти Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня щодо організації навчального процесу в дистанційному режимі  Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня щодо якості задоволеності освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою  Результати
Результати анкетування щодо дотримання академічної доброчесності під час реалізації освітньої програми здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо адаптації в Закладі вищої освіти (ЗВО) 
Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня щодо якості викладання дисциплін в Навчально-науковому інституті економіки та бізнес-освіти 
Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня щодо якості організації практичної підготовки в Навчально-науковому інституті економіки та бізнес-освіти 
Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти першого
(бакалаврського) рівня щодо виявлення та запобігання конфліктних ситуацій 

Результати
Результати анкетування органів студентського самоврядування
Результати
Результати анкетування випускників інституту першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти 
Результати
Результати анкетування щодо моніторингу оцінювання якості освітнього процесу здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня щодо задоволеності методами і формами навчання та викладання в Навчально-науковому інституті економіки та бізнес-освіти 
Результати
Результати анкетування якості організації освітнього процесу впродовж заліково-екзаменаційної сесії першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 
Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня щодо реалізації можливостей формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти 
Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня щодо організації практичної підготовки в дистанційному режимі 
Результати
Травень
Липень