Загальна інформація

  • Дата оновлення: 04.10.2023
  • Метою міжнародного співробітництва є розвиток міжнародних відносин університету для його інтеграції у світову та європейську систему освіти та зростання авторитету у світі; організація та забезпечення міжнародної академічної мобільності викладачів та студентів; підвищення рівня кваліфікації викладачів шляхом координації наукових і науково-педагогічних контактів з навчальними закладами зарубіжних країн в рамках міжнародних освітніх та наукових програм та на підставі угод про співпрацю з університетами партнерами та іноземними науковими й освітніми організаціями. Спільна робота із зарубіжними партнерами спрямовується на підготовку фахівців; проведення міжнародних наукових конференцій, симпозіумів, семінарів та робочих зустрічей; членство у міжнародних наукових, освітніх, адміністративних структурах, асоціаціях, товариствах; відзначення наукових досягнень університету на міжнародному рівні; співробітництво по лінії міст-побратимів.

Основні завдання:

    • Інтеграція у світовий та європейський культурно-освітній та науковий простір
    • Співпраця з провідними міжнародними туристськими організаціями
    • Здійснення спільних проектів, програм співробітництва з навчальними закладами, науково-дослідними установами та профільними організаціями зарубіжних країн
    • Формування мережі зарубіжних баз практики для мовної й фахової практики, стажування студентів та науково-педагогічних працівників

 

Травень
Липень