Правила прийому за освітнім ступенем “Бакалавр” для випускників коледжів на 2 курс”

 • Дата оновлення: 30.06.2017
Денна форма навчання
Студенти, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з перелічених споріднених спеціальностей, мають можливість вступити на 2 курс інституту економіки та бізнес-освіти денної форми навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, за напрямами підготовки: економіка; маркетинг; фінанси,банківська справа та страхування; менеджмент; готельно-ресторанна справа; туризм; облік та оподаткування; підприємництво,торгівля та біржова діяльність.
Термін навчання – 2 роки і 10 місяців
Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти, (04744) 4-02-70
Вступ на 2 курс (термін навчання 2 роки і 10 місяців)
05051 Економіка (спеціалізація за вибором*: економічна безпека підприємства, державна політика та суспільний розвиток) денна/

заочна

основи економіки (фахове випробування)

економічна теорія (фахове випробування)

07073 Менеджмент (спеціалізація за вибором*: менеджмент медичного та фармацевтичного обслуговування, державна служба та державне управління, кадровий менеджмент) денна / заочна основи менеджменту (фахове випробування)

основи економічних знань (фахове випробування)

07075 Маркетинг (спеціалізація за вибором*: товарознавство та експертиза у митній справі, маркетинг медичного та фармацевтичного обслуговування) денна/

заочна

основи комерційної діяльності (фахове випробування)

основи економічних знань (фахове випробування)

07072 Фінанси, банківська справа та страхування (спеціалізація за вибором*: автоматизовані системи управління підприємством, фінансовий менеджмент) денна/

заочна

основи фінансів (фахове випробування)

основи економічних знань (фахове випробування)

24241 Готельно-ресторанна справа (спеціалізація за вибором*: інноваційні технології ресторанного господарства, організація анімаційних послуг) денна / заочна основи готельного обслуговування (фахове випробування)

основи економічних знань (фахове випробування)

07071 Облік і оподаткування (спеціалізація за вибором*: облік і аудит у сфері торгівельного бізнесу, облік і аудит у сфері готельно-ресторанного бізнесу) денна основи бухгалтерського обліку (фахове випробування)

основи економічних знань (фахове випробування)

24242 Туризм (спеціалізація за вибором*: менеджмент готельно-ресторанної справи, менеджмент у сфері міжнародного туризму) денна/

заочна

основи туризмознавства (фахове випробування)

основи економічних знань (фахове випробування)

07076 Підприємництво,торгівля та біржова діяльність (оцінка бізнесу та інвестицій) денна/

заочна

основи підприємництва(фахове випробування)

основи економічних знань(фахове випробування)

 

Заочна форма навчання

Студенти, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з перелічених споріднених спеціальностей, мають можливість вступити на 2 курс інституту економіки та бізнес-освіти заочної форми навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, за напрямами підготовки: економіка; маркетинг; фінанси,банківська справа та страхування; туризм; підприємництво,торгівля та біржова діяльність.

Термін навчання – 2 роки і 10 місяців

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра Фахове випробування
Назва Код Назва
 • Правознавство
 • Експлуатація та ремонт машин обладнання агропромислового виробництва
 • Розробка програмного забезпечення
 • Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в гропромисловому комплексі
 • Землевпорядкування
 • Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції
 • Початкова освіта
 • Дошкільна освіта
07051 Економіка  Основи економіки

Економічна теорія

 • Лікувальна справа
 • Сестринська справа
 • Фармація
 • Лабораторнадіагностика
 • Ветеринара медицина
 • Акушерська справа
 • Дизайн
 • Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації
 • Медико-профілактична справа
 • Декоративно-прикладне мистецтво
 • Початкова освіта
 • Дошкільна освіта
07075 Маркетинг Основи комерційної діяльності

Основи економічних знань

 • Правознавство
 • Експлуатація та ремонт машин обладнання агропромислового виробництва
 • Розробка програмного забезпечення
 • Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі
 • Землевпорядкування
 • Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції
 • Початкова освіта
 • Дошкільна освіта
07072 Фінанси,банківська справа та страхування Основи фінансів

Основи економічних знань

 • Землевпорядкування
 • Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції
 • Початкова освіта
 • Дошкільна освіта
 • Правознавство
 • Експлуатація та ремонт машин обладнання агропромислового виробництва
 • Розробка програмного забезпечення
 • Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі
 •  
24242 Туризм Основи туризмознавства

Основи економічних знань

 • Землевпорядкування
 • Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції
 • Початкова освіта
 • Дошкільна освіта
 • Правознавство
 • Експлуатація та ремонт машин обладнання агропромислового виробництва
 • Розробка програмного забезпечення
 • Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі
 •  
07076 Підприємництво,торгівля та біржова діяльність Основи підприємництва

Основи економічних знань

Для вступу подаються такі документи:Прийом документів на денну форму навчання
з 12.07 до 24.07.2017 року.
Прийом документів на заочну форму навчання
з 12.07 до 24.07.2017 року.

Вступні випробування з 25.07 до 31.07 2017 року.

Для вступу подаються такі документи:

документ державного зразка про повну загальну середню освіту та додаток до нього з оцінками;
4 кольорових фотокарток розміром 3х4 см;
2 конверти з марками;
паспорт (та ксерокопію 1, 2 та 11 сторінок);
копію: ідентифікаційного коду, посвідчення про прописку до призовної дільниці (військовий квиток) та документи, що дають право на пільги.

Документи вступник пред’являє особисто.

Червень
Серпень