Туризм

  • Дата оновлення: 22.01.2020

Туризм є пріоритетним напрямом розвитку національної економіки та культури. Розвиток туристичного бізнесу сприяє економічному розвитку країни, забезпечує високі прибутки і зайнятість персоналу, покращує якість життя населення. Він став важливим сектором розвитку економіки в Україні та світі і потребує підготовки висококваліфікованих фахівців з туризму.

Головним завданням у підготовці професіоналів у сфері туризму є формування їхніх професійних та ділових якостей, фахових компетентностей, відповідальності та постійного самовдосконалення.

Навчальний процес включає основні напрями професійної та практичної підготовки ініціативних та спроможних до швидкої адаптації в бізнес-середовищі сучасних фахівців з туристичної діяльності, які здатні вирішувати конкретні проблеми і завдання професійної діяльності.

За ступенем «молодший бакалавр»

Небюджетні конкурсні пропозиції
242 Туризм денна/

заочна

2 р. українська мова і література (сертифікат),
історія України або іноземна мова або географія (сертифікат)
Бюджетні конкурсні пропозиції
242 Туризм денна/

заочна

2 р. українська мова і література (сертифікат),
іноземна мова або математика або географія (сертифікат)

 

Бакалаврські програми

Бюджетні конкурсні пропозиції

Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти,

тел. – 098-468-68-34; 050-414-98-22; 068-81-90-065

242 Туризм (спеціалізація за вибором: менеджмент готельно-ресторанної справи, менеджмент у сфері міжнародного туризму) денна/

заочна

4 р. українська мова і література (сертифікат),
іноземна мова (сертифікат),
географія або математика (сертифікат)
242 Туризм (спеціалізація за вибором: менеджмент готельно-ресторанної справи, менеджмент у сфері міжнародного туризму) денна/

заочна

 

3р. 5м. *

українська мова і література (сертифікат),
основи туризмознавства (фахове випробування)
242 Туризм (спеціалізація за вибором: менеджмент готельно-ресторанної справи, менеджмент у сфері міжнародного туризму) денна/

заочна

3 р. українська мова і література (сертифікат),
туристична діяльність (фахове випробування)
   

*Для осіб, які подають диплом за іншою спеціальністю

Небюджетні конкурсні пропозиції
242 Туризм денна /
заочна
4 р. українська мова і література (сертифікат),
історія України (сертифікат),
географія або біологія (сертифікат)

 

Магістерські програми

242 Туризм денна/
заочна
1 р. 4 м. методика розробки турів,
іноземна мова (сертифікат)
242 Туризм денна/
заочна
1 р. 4 м.* методика розробки турів,
планування розвитку туризму,
іноземна мова (сертифікат)

*Для осіб, які подають диплом за іншою спеціальністю

Випускники спеціальності  «Туризм» можуть обіймати посади:

 

– керівник (директор) туристичного комплексу, туристичної фірми, туристичного агентства;

– менеджер з туризму;

–  фахівець з організації туризму;

– фахівець з спеціалізованого туризму;

– гід-країнознавець міжнародного туризму;

– спеціаліст з діловодства в туризмі;

– консультант зі стандартизації, ліцензування та сертифікації туристичних послуг;

– спеціаліст з корпоративного обслуговування в туризмі;

– фахівець з туристичного обслуговування;

– фахівець з організації дозвілля;

– інспектор з туризму;

–  екскурсознавець, туризмознавець,

 

Для вступу подаються такі документи:

  1. документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень), додаток до нього; 4 кольорових фотокартки розміром 3*4 см;
  2. 2 конверти з марками;
  3. сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів, що виносяться на конкурс;
  4. паспорт (та ксерокопію 1, 2 та 11 сторінок);
  5. копію ідентифікаційного коду;
  6. посвідчення про приписку до призовної дільниці (військовий квиток) та документи, що дають право на пільги.

Документи вступник пред’являє особисто.

Особи, які відносяться до пільгових категорій обов’язково повідомляють приймальну комісію та пред’являють відповідні документи.

Січень
Березень