Публічне управління та адміністрування

  • Дата оновлення: 21.03.2021

 Навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» дає можливість майбутнім магістрам одержати теоретичні знання, набути практичні вміння і навички щодо застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур в управлінні суб’єктами публічної сфери, що забезпечить європейський рівень надання адміністративних послуг.

«Публічне управління та адміністрування» – це спеціальність, що відкриває нові можливості кар’єрного зростання для молодих фахівців, які працюють або хочуть працювати в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

За ступенем «молодший бакалавр»

Бюджетні конкурсні пропозиції
281 Публічне управління та адміністрування денна/

заочна

1р.10м 1.Українська мова та література (сертифікат)

2. Математика або історія України або іноземна мова або біологія або географія або фізика або хімія(сертифікат)

 

Магістерські програми

Небюджетні конкурсні пропозиції
281 Публічне управління та адміністрування денна 1 р. 4 м.* 1.ЄВІ з іноземної мови (сертифікат)

2.Адміністративний менеджмент

Бюджетні конкурсні пропозиції
281 Публічне управління та адміністрування денна 1 р. 4 м.* 1.ЄВІ з іноземної мови (сертифікат)

2.Комплексний іспит основи адміністративного менеджменту

*Для осіб, які подають диплом за іншою спеціальністю

Випускники спеціальності «Публічне управління та адміністрування» можуть обіймати посади:

менеджера з адміністративної діяльності;

менеджера з логістики;

менеджера з постачання;

менеджера із зв’язків з громадськістю;

менеджера із зовнішньоекономічної діяльності;

менеджера підприємства, установи, організації та їх підрозділів;

менеджера з дослідження ринку та вивчення суспільної думки;

менеджера з підбору, забезпечення та використання персоналу;

менеджера у сфері надання інформації;

менеджера з питань регіонального розвитку;

менеджера із комунікаційних технологій.

Для вступу подаються такі документи:

  1. документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень), додаток до нього; 4 кольорових фотокартки розміром 3*4 см;
  2. 2 конверти з марками;
  3. сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів, що виносяться на конкурс;
  4. паспорт (та ксерокопію 1, 2 та 11 сторінок);
  5. копію ідентифікаційного коду;
  6. посвідчення про приписку до призовної дільниці (військовий квиток) та документи, що дають право на пільги.

Документи вступник пред’являє особисто.

Особи, які відносяться до пільгових категорій обов’язково повідомляють приймальну комісію та пред’являють відповідні документи.

 

Липень
Вересень