Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

  • Дата оновлення: 28.04.2021

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – одна із тих спеціальностей, що користується зростаючим попитом на ринку праці, дозволяє реалізувати себе у бізнесі та досягти матеріального добробуту. Це підготовка фахівців у сфері розроблення бізнес-проектів і бізнес-планів, провадження підприємницької діяльності з використанням як традиційних, так і новітніх методів торгівлі. Випускники отримують теоретичні знання та практичні навички для організації та ефективного ведення власної справи і виконання бізнес-проектів.

Фахівець зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – це управлінець нового покоління, здатний ефективно працювати в органах державного управління, інвестиційно-консалтингових фірмах, на промислових і комерційних підприємствах і організаціях різних форм власності, провідних українських і зарубіжних компаніях, або успішно започаткувати власну справу.

 

Бакалаврські програми

Бюджетні конкурсні пропозиції

Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти,

тел. – 098-468-68-34; 096-390-22-39

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (оцінка бізнесу та інвестицій) денна/

заочна

3р.10м 1.Українська мова та література (сертифікат)

2.Математика(сертифікат)

3.Історія України або іноземна мова або біологія або географія або фізика або хімія(сертифікат)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (оцінка бізнесу та інвестицій) денна/

заочна

2р.10м* 1.Українська мова і література (сертифікат)

2.Математика (сертифікат)

3.Фаховий (Основи підприємництва

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (оцінка бізнесу та інвестицій) денна/

заочна

1р.10м 1.Українська мова і література (сертифікат)

2.Математика (сертифікат)

3.Фаховий (Товарознавство)

Небюджетні конкурсні пропозиції
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (оцінка бізнесу та інвестицій) денна/заочна 2р.10м* 1.Українська мова і література (сертифікат)

2.Історія України або біологія або географія (сертифікат)

3.Фаховий (Основи підприємництва)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (оцінка бізнесу та інвестицій) денна/заочна 1р.10м 1.Українська мова і література (сертифікат)

2.Історія України або біологія або географія (сертифікат)

3.Фаховий (Товарознавство)

*Для осіб, які подають диплом за іншою спеціальністю

Магістерські програми

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність денна/
заочна
1 р. 4 м. 1.ЄВІ з іноземної мови (сертифікат)

2.Основи підприємництва

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність денна/
заочна
1 р. 4 м.* / 1 р. 9 м.* 1.ЄВІ з іноземної мови (сертифікат)

2.Комплексний іспит основи підприємництва

*Для осіб, які подають диплом за іншою спеціальністю

Випускники спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» можуть обіймати посади:

– керівника підприємства будь-якої організаційно-правової форми;

– комерційного директора;

– керівника структурних підрозділів апарату управління, органів державного та місцевого самоврядування;

– керівника відділу асортименту та якості товарів у підприємствах торгівлі;

– керівника підрозділів у складському (логістичному) господарстві;

– керівника підрозділів у комерційному обслуговуванні;

– менеджера з питань комерційної діяльності та управління;

– менеджера у роздрібній та оптовій торгівлі;

– економіста з планування;

– фахівця з методів розширення ринків збуту;

– аналітика з інвестицій;

– фахівця з біржової торгівлі, брокера, дилера, аукціоніста;

– агента з торгівлі нерухомістю;

 – викладача економічних дисциплін.

 

Для вступу подаються такі документи:

  1. документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень), додаток до нього; 4 кольорових фотокартки розміром 3*4 см;
  2. 2 конверти з марками;
  3. сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів, що виносяться на конкурс;
  4. паспорт (та ксерокопію 1, 2 та 11 сторінок);
  5. копію ідентифікаційного коду;
  6. посвідчення про приписку до призовної дільниці (військовий квиток) та документи, що дають право на пільги.

Документи вступник пред’являє особисто.

Особи, які відносяться до пільгових категорій обов’язково повідомляють приймальну комісію та пред’являють відповідні документи.

 

Червень
Серпень