Менеджмент. Управління фінансово-економічною безпекою

  • Дата оновлення: 28.12.2018

Управління фінансово-економічною безпекою є напрямом підготовки, який включено в перелік спеціалізацій за спеціальністю «Менеджмент». Безпека особиста і майнова є найголовнішою запорукою людського розвитку.

Програма є базовим напрямом для тих, хто бажає в майбутньому розвивати свою професійну діяльність в галузі фінансово-економічної безпеки, використовувати свої знання в консалтингових, аудиторських, фінансових, виробничих та інших компаніях, та сприяти укріпленню ринкових позицій вітчизняних компаній в України й світі.

Управління фінансово-економічною безпекою – це фахівець вищої ланки управління!

 

Магістерські програми

Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти,

тел. – 098-468-68-34; 050-414-98-22; 068-81-90-065

073 Менеджмент (управління фінансово-економічною безпекою) денна/

заочна

1 р. 4 м. основи фінансово-економічної діяльності (фахове випробування)

іноземна мова(сертифікат)

073 Менеджмент (управління фінансово-економічною безпекою) денна/

заочна

1 р. 4 м.* основи фінансово-економічної діяльності (фахове випробування)

основи менеджменту 

(фахове випробування)

іноземна мова(сертифікат)

*Для осіб, які подають диплом за іншою спеціальністю

Випускники спеціальності  «Менеджмент. Управління фінансово-економічною безпекою» можуть обіймати посади:

 

–     керівника або провідного спеціаліста служби фінансово-економічної безпеки на підприємствах різних форм власності;

–     спеціаліста з корпоративного управління;

–     головного експерта з питань безпеки;

–     фахівця з питань забезпечення фінансово-економічної безпеки комерційного банку ( філії банку, іншої фінансової установи);

–     завідувача сектора з фінансово-економічної безпеки;

–     керівника проектів та програм по забезпеченню безпеки підприємств;

–     менеджера (управителя) у сфері досліджень та розробок в галузі безпеки підприємств, установ, організацій;

–       експерта із зовнішньоекономічних питань , економічним радником, консультантом з економічних питань на підприємствах різних форм власності;

–       фахівцем з організації майнової та особистої безпеки суб’єктів господарювання;

–       менеджер з антикризового управління;

–       фахівця у підрозділах безпеки банків та фінансових установ;

–       завідувача лабораторії з вивчення проблем забезпечення безпеки підприємств;

–       помічника-консультанта народного депутату України;

–       аналітика з питань фінансово-економічної безпеки

Для вступу подаються такі документи:

  1. документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень), додаток до нього; 4 кольорових фотокартки розміром 3*4 см;
  2. 2 конверти з марками;
  3. сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів, що виносяться на конкурс;
  4. паспорт (та ксерокопію 1, 2 та 11 сторінок);
  5. копію ідентифікаційного коду;
  6. посвідчення про приписку до призовної дільниці (військовий квиток) та документи, що дають право на пільги.

Документи вступник пред’являє особисто.

Особи, які відносяться до пільгових категорій обов’язково повідомляють приймальну комісію та пред’являють відповідні документи.

Січень
Березень