Менеджмент

  • Дата оновлення: 30.04.2024

Менеджмент – це інтеграційний процес, за допомогою якого професійно підготовлені управлінці (менеджери) створюють підприємства й управляють ними шляхом визначення певної мети і розробки способів її досягнення. Директор, керівник групи, начальник, завідувач – всі ці слова позначають посади. Люди, які обіймають ці посади, можуть бути об’єднані загальним поняттям «менеджер».

Кваліфікований менеджер відіграє важливу роль на будь-якому підприємстві, тому що саме досвід і мистецтво менеджерів різних ланок управління забезпечують успіх фірми.

«Менеджмент» – це універсальна та перспективна спеціальність, багатофункціональність якої дає можливість студентам отримати поглиблені економічні теоретичні та практичні знання для виконання управлінських, організаційних, консультаційних та інших функцій менеджера, а також забезпечує випускникові високу затребуваність у кадровій, управлінській і економічній сферах діяльності.

 

 

Бакалаврські програми

Бюджетні конкурсні пропозиції

Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти,

 тел. – 098-528-80-86; 096-390-22-39

073 Менеджмент денна/

заочна

4 р. НМТ(1. українська мова, 2. математика 3. історія України 4.Українська література або Іноземна мова, або фізика, або хімія, або біологія, або географія)

    ЗНО 2021 рр., НМТ 2022, 2023 рр.:

1) українська мова і література (сертифікат),

2) математика (сертифікат),

3) історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (сертифікат)

073 Менеджмент денна/

заочна

3 р. НМТ(1. українська мова,  2. математика 3. історія України 4.Українська література або Іноземна мова, або фізика, або хімія, або біологія, або географія) та результати ЄФВВ 2024 р. предметного тесту з економіки та управління (якщо вступник має результати такого тесту)

    ЗНО 2021 рр., НМТ 2022, 2023 рр.:

1) українська мова і література (сертифікат),

2) математика (сертифікат),

3) історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (сертифікат)

 

 

Магістерські програми

Бюджетні конкурсні пропозиції

Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти,

 тел. – 098-528-80-86; 096-390-22-39

073 Менеджмент. Бізнес-адміністрування денна/
заочна
1 р. 4 м. 1.ЄВІ 2023, 2024 рр. (сертифікат)

2.ЄФВВ з управління та адміністрування 2024 р. (сертифікат);

Мотиваційний лист

1 р. 4 м.* 1.Фахове вступне випробування з управління та адміністрування

2.Іспит з іноземної мови;

Мотиваційний лист

073 Менеджмент. Управління фінансово-економічною безпекою денна/
заочна
1 р. 4 м. 1.ЄВІ 2023, 2024 рр. (сертифікат)

2.ЄФВВ з управління та адміністрування 2024 р. (сертифікат);

Мотиваційний лист

1 р. 4 м.* 1.Фахове вступне випробування з управління та адміністрування

2.Іспит з іноземної мови;

Мотиваційний лист

* Для осіб, що мають підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії

  

Випускники спеціальності «Менеджмент» можуть обіймати посади:

– фахівця-аналітика з дослідження ринку;

– керівника підприємства, установи і організації;

– консультанта з питань розвитку та управління бізнес-структурами різних рівнів;

– керівника у сфері державного управління та місцевого самоврядування;

– викладача економічних дисциплін.

 

Для вступу подаються такі документи:

  • документ про освіту, додаток до нього;
  • 4 кольорових фотокартки розміром 3*4 см;
  • 2 конверти з марками;
  • сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з предметів, що виносяться на конкурс (екзаменаційний листок);
  • копію паспорта;
  • копію ідентифікаційного номеру;
  • посвідчення про приписку до призовної дільниці (військовий квиток);
  • документи, що дають право на пільги.

 

Червень
Серпень