Менеджмент

 • Дата оновлення: 23.05.2023

Менеджмент – це інтеграційний процес, за допомогою якого професійно підготовлені управлінці (менеджери) створюють підприємства й управляють ними шляхом визначення певної мети і розробки способів її досягнення. Директор, керівник групи, начальник, завідувач – всі ці слова позначають посади. Люди, які обіймають ці посади, можуть бути об’єднані загальним поняттям «менеджер».

Кваліфікований менеджер відіграє важливу роль на будь-якому підприємстві, тому що саме досвід і мистецтво менеджерів різних ланок управління забезпечують успіх фірми.

«Менеджмент» – це універсальна та перспективна спеціальність, багатофункціональність якої дає можливість студентам отримати поглиблені економічні теоретичні та практичні знання для виконання управлінських, організаційних, консультаційних та інших функцій менеджера, а також забезпечує випускникові високу затребуваність у кадровій, управлінській і економічній сферах діяльності.

 

 

Бакалаврські програми

Бюджетні конкурсні пропозиції

Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти,

 тел. – 098-528-80-86; 096-390-22-39

073 Менеджмент денна/

заочна

4 р. НМТ(1.українська мова, 2.математика 3. історія України або іноземна мова, або  біологія, або фізика, або хімія)

 

ЗНО 2020-2021 рр.:

1)українська мова і література (сертифікат),

2)математика (сертифікат),

3)історія України або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія (сертифікат)

073 Менеджмент денна/

заочна

3 р. НМТ(1.українська мова, 2.математика 3. історія України або іноземна мова, або  біологія, або фізика, або хімія)

 

ЗНО 2019-2021 рр.:

1)українська мова і література (сертифікат),

2)історія України або математика, або іноземна мова або  біологія, або фізика, або хімія (сертифікат)

073 Менеджмент денна/

заочна

2 р.
 1. Українська мова і література (сертифікат)
 2. Математика (сертифікат)
 3. Історія України або Іноземна мова, або фізика, або хімія, або біологія

 

 

 

Магістерські програми

Бюджетні конкурсні пропозиції

Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти,

 тел. – 098-528-80-86; 096-390-22-39

073 Менеджмент. Бізнес-адміністрування денна/
заочна
1 р. 4 м.
 1. ЄВІ (сертифікат)
 2. ЄФВВ з управління та адміністрування(сертифікат);

      Мотиваційний лист

1 р. 4 м.*

1.Фахове вступне випробування з управління та адміністрування

2.Іспит з іноземної мови;

Мотиваційний лист

073 Менеджмент. Управління фінансово-економічною безпекою денна/
заочна
1 р. 4 м.
 1. ЄВІ (сертифікат)
 2. ЄФВВ з управління та адміністрування(сертифікат);

      Мотиваційний лист

1 р. 4 м.*

1.Фахове вступне випробування з управління та адміністрування

2.Іспит з іноземної мови;

Мотиваційний лист

* Для осіб, що мають підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії

 

 

Небюджетні конкурсні пропозиції

Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти,

 тел. – 098-528-80-86; 096-390-22-39

073 Менеджмент. Бізнес-адміністрування денна/
заочна
1 р. 4 м.** 1.Комплексне фахове вступне випробування (Основи бізнес-адміністрування);

2.Іспит з іноземної мови;

Мотиваційний лист

073 Менеджмент. Управління фінансово-економічною безпекою денна/
заочна
1 р. 4 м.** 1.Комплексне фахове вступне випробування (Основи фінансово-економічної діяльності);

2.Іспит з іноземної мови;

Мотиваційний лист

** Для осіб, які подають диплом за іншою спеціальністю та при вступі на основі освітнього ступеня «магістр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

 

Випускники спеціальності «Менеджмент» можуть обіймати посади:

– фахівця-аналітика з дослідження ринку;

– керівника підприємства, установи і організації;

– консультанта з питань розвитку та управління бізнес-структурами різних рівнів;

– керівника у сфері державного управління та місцевого самоврядування;

– викладача економічних дисциплін.

 

 

Для вступу подаються такі документи:

 • документ про освіту, додаток до нього;
 • 4 кольорових фотокартки розміром 3*4 см;
 • 2 конверти з марками;
 • сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з предметів, що виносяться на конкурс (екзаменаційний листок);
 • копію паспорта;
 • копію ідентифікаційного номеру;
 • посвідчення про приписку до призовної дільниці (військовий квиток);
 • документи, що дають право на пільги.

Документи вступник пред’являє особисто.

 

 

Адреса університету: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 2.

 

 

Квітень
Червень