Менеджмент

  • Дата оновлення: 28.04.2021

Менеджмент – це інтеграційний процес, за допомогою якого професійно підготовлені управлінці (менеджери) створюють підприємства й управляють ними шляхом визначення певної мети і розробки способів її досягнення. Директор, керівник групи, начальник, завідувач – всі ці слова позначають посади. Люди, які обіймають ці посади, можуть бути об’єднані загальним поняттям «менеджер».

Кваліфікований менеджер відіграє важливу роль на будь-якому підприємстві, тому що саме досвід і мистецтво менеджерів різних ланок управління забезпечують успіх фірми.

«Менеджмент» – це універсальна та перспективна спеціальність, багатофункціональність якої дає можливість студентам отримати поглиблені економічні теоретичні та практичні знання для виконання управлінських, організаційних, консультаційних та інших функцій менеджера, а також забезпечує випускникові високу затребуваність у кадровій, управлінській і економічній сферах діяльності.

 

За ступенем «молодший бакалавр»

Бюджетні конкурсні пропозиції
073 Менеджмент денна/

заочна

1р.10м. 1.Українська мова та література (сертифікат)

2. Математика або історія України або іноземна мова або біологія або географія або фізика або хімія(сертифікат)

 

Бакалаврські програми

Бюджетні конкурсні пропозиції

Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти,

 тел. – 098-468-68-34; 096-390-22-39

073 Менеджмент (менеджмент медичного та фармацевтичного обслуговування) денна/

заочна

3р.10м. 1.Українська мова та література (сертифікат)

2.Математика(сертифікат)

3.Історія України або іноземна мова або біологія або географія або фізика або хімія(сертифікат)

073 Менеджмент (менеджмент медичного та фармацевтичного обслуговування) денна/

заочна

2р.10м. 1.Українська мова і література (сертифікат)

2.Математика (сертифікат)

3. Фаховий (Основи менеджменту

073 Менеджмент (менеджмент медичного та фармацевтичного обслуговування) денна/
заочна
1р.10м. 1.Українська мова і література (сертифікат)

2.Математика (сертифікат)

3. Фаховий (Менеджмент)

*Для осіб, які подають диплом за іншою спеціальністю

Небюджетні конкурсні пропозиції
073 Менеджмент (спеціалізація за вибором: менеджмент медичного та фармацевтичного обслуговування) денна/

заочна

2р.10м. 1.Українська мова і література (сертифікат)

2.Історія України або біологія або географія (сертифікат)

3. Фаховий (Основи менеджменту)

073 Менеджмент (спеціалізація за вибором: менеджмент медичного та фармацевтичного обслуговування) денна/

заочна

1р.10м. 1.Українська мова і література (сертифікат)

2.Математика (сертифікат)

3. Фаховий (Менеджмент)

 

Магістерські програми

Бюджетні конкурсні пропозиції
073 Менеджмент (бізнес-адміністрування) денна/
заочна
1 р. 4 м. 1. ЄВІ з іноземної мови (сертифікат)

2. Бізнес-адміністрування

073 Менеджмент (бізнес-адміністрування) денна/
заочна
1 р. 4 м.* 1.ЄВІ з іноземної мови (сертифікат)

2.Комплексний іспит основи бізнес-адміністрування

073 Менеджмент (управління фінансово-економічною безпекою) денна/
заочна
1 р. 4 м. 1.ЄВІ з іноземної мови (сертифікат)

2. Основи фінансово-економічної діяльності

073 Менеджмент (управління фінансово-економічною безпекою) денна/
заочна
1 р. 4 м.* 1.ЄВІ з іноземної мови (сертифікат)

2.Комплексний іспит основи фінансово-економічної діяльності

*Для осіб, які подають диплом за іншою спеціальністю

Випускники спеціальності «Менеджмент» можуть обіймати посади:

– фахівця-аналітика з дослідження ринку;

– керівника підприємства, установи і організації;

– консультанта з питань розвитку та управління бізнес-структурами різних рівнів;

– керівника у сфері державного управління та місцевого самоврядування;

– викладача економічних дисциплін.

 

Для вступу подаються такі документи:

  1. документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень), додаток до нього; 4 кольорових фотокартки розміром 3*4 см;
  2. 2 конверти з марками;
  3. сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів, що виносяться на конкурс;
  4. паспорт (та ксерокопію 1, 2 та 11 сторінок);
  5. копію ідентифікаційного коду;
  6. посвідчення про приписку до призовної дільниці (військовий квиток) та документи, що дають право на пільги.

Документи вступник пред’являє особисто.

Особи, які відносяться до пільгових категорій обов’язково повідомляють приймальну комісію та пред’являють відповідні документи.

 

 

Листопад