Маркетинг

  • Дата оновлення: 28.04.2021

Отримання спеціальності «Маркетинг» є надзвичайно захоплюючим процесом та надає можливість опанувати конкурентоспроможну та перспективну професію.

Маркетолог – фахівець, основним результатом діяльності якого є стійке функціонування і розвиток організації в конкурентному середовищі на основі гармонізації інтересів споживачів і організації

Маркетологи сьогодні необхідні будь-якій фірмі, яка зацікавлена у просуванні та ефективному збуті своєї продукції. Відділи маркетингу є в банках, на виробничих підприємствах, торгових фірмах. У маркетологах зацікавлені спеціалізовані консалтингові компанії, які надають послуги з проведення маркетингових досліджень.

За ступенем «молодший бакалавр»

Бюджетні конкурсні пропозиції
075 Маркетинг денна/

заочна

1р.10м 1.Українська мова та література (сертифікат)

2.Математика або історія України або іноземна мова або біологія або географія або фізика або хімія(сертифікат)

 

Бакалаврські програми

Бюджетні конкурсні пропозиції

Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти,

 тел. – 098-468-68-34; 096-390-22-39

075 Маркетинг денна/

заочна

3р.10м 1.Українська мова та література (сертифікат)

2.Математика(сертифікат)

3.Історія України або іноземна мова або біологія або географія або фізика або хімія(сертифікат)

075 Маркетинг денна/
заочна
2р.10м 1.Українська мова і література (сертифікат)

2.Математика (сертифікат)

3.Фаховий (Основи комерційної діяльності)

075 Маркетинг денна/

заочна

1р.10м 1.Українська мова і література (сертифікат)

2.Математика (сертифікат)

3.Фаховий (Маркетинг)

*Для осіб, які подають диплом за іншою спеціальністю

Небюджетні конкурсні пропозиції
075 Маркетинг денна/
заочна
2р.10м 1.Українська мова і література (сертифікат)

2.Історія України або біологія або географія (сертифікат)

3.Фаховий (Основи комерційної діяльності)

075 Маркетинг денна/
заочна
1р.10м 1.Українська мова і література (сертифікат)

2.Історія України або біологія або географія (сертифікат)

3.Фаховий (Маркетинг)

 

Магістерські програми

075 Маркетинг денна/
заочна
1 р. 4 м. 1.ЄВІ з іноземної мови (сертифікат)

2.Маркетинг

075 Маркетинг денна/
заочна
1 р. 4 м.* 1.ЄВІ з іноземної мови (сертифікат)

2.Комплексний іспит основи маркетингу

*Для осіб, які подають диплом за іншою спеціальністю

Випускники спеціальності «Маркетинг» можуть обіймати посади:

– директора з маркетингу;

– керівника служби маркетингу;

– комерційного директора;

– керівника підрозділів збуту, постачання та логістики;

– керівника підрозділу з маркетингових досліджень;

– керівника проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва;

– викладача економічних дисциплін.

 

Для вступу подаються такі документи:

  1. документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень), додаток до нього; 4 кольорових фотокартки розміром 3*4 см;
  2. 2 конверти з марками;
  3. сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів, що виносяться на конкурс;
  4. паспорт (та ксерокопію 1, 2 та 11 сторінок);
  5. копію ідентифікаційного коду;
  6. посвідчення про приписку до призовної дільниці (військовий квиток) та документи, що дають право на пільги.

Документи вступник пред’являє особисто.

Особи, які відносяться до пільгових категорій обов’язково повідомляють приймальну комісію та пред’являють відповідні документи.

 

Червень
Серпень