ТЕХНОЛОГІЯ ПРОДУКЦІЇ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

  • Дата оновлення: 28.02.2024

Навчальна  лабораторія «Технологія продукції ресторанного господарства» є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Головним завданням лабораторії «Технологія продукції ресторанного господарства» є закріплення теоретичного матеріалу  практичними навичками здобувачів вищої освіти спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа  та
242 Туризм і рекреація.

Навчальна лабораторія забезпечена необхідним сучасним устаткуванням, інвентарем та посудом.

   

          
ПОЛОЖЕННЯ

Травень
Липень