Слатвінська Леся Анатоліївна

  • Дата оновлення: 27.09.2022

кандидат економічних наук, доцент

slatvinska.l@udpu.edu.ua

У 2004 році закінчила Уманський державний аграрний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та здобула кваліфікацію менеджера зовнішньоекономічної діяльності.

 У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Державне регулювання інвестиційних процесів у молокопродуктовому підкомплексі України» за спеціальністю 08.00.03. економіка та управління національним господарством.

У 2020 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини й здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр спеціальність «242 Туризм» освітня програма Туризм професійна кваліфікація Магістр з туризму.

У 2022 році Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини присвоєно вчене звання доцента кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи.

Сфера наукових інтересів: розвиток індустрії туризму.

Захоплення: садово-паркове мистецтво.

 

Основні публікації:

 

  1. Balaniuk, I. F., Shelenko, D. I., Biloshkurskyi, M. V., Povorozniuk, I. M., & Slatvinska, L. A. (2021). AN INTEGRATED APPROACH TO THE ENTERPRISES’ BUSINESS EFFICIENCY ASSESSMENT. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 42(4), 486–496. URL: https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/2006/1471
  2. Слатвінська Л. А. Організація екскурсійної діяльності: економічний вектор. Ефективна економіка. 2017. № 5. URL: http: //www.economy.nayka.com.ua
  3. Поворознюк І. М., Слатвінська Л. А., Бербец Т. М. Формування конкурентоспроможності готельних послуг регіону. Економічні горизонти. 2018. № 3(6). С. 107 – 120.URL: http://eh.udpu.edu.ua/article/view/156320/162491
  4. Cлатвінська Л. А., Поворознюк І. М. Академічна підготовка магістрів з туризму як фактор впливу на зайнятість населення на туристичному ринку. Ефективна економіка. 2018. № 6. URL:http: //www.economy.nayka.com.ua
  5. Слатвінська Л. А. Місце і значення предмету «Організація туризму» в системі підготовки бакалаврів з туризму. Економічні горизонти. 2018. № 1 (4). С. 99–106. URL: http://eh.udpu.edu.ua/article/view/099106/128926
  6. Слатвінська Л. А. Перспективи розвитку інклюзивного туризму в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 5. URL: http://www.dy.nayka.com.ua
  7. Слатвінська Л.А. Реалії та перспективи розвитку міського туризму Черкаського регіону. Економіка та суспільство. 2021. № 31.URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/733
Лютий
Квітень