Проблеми розвитку страхової системи України

 • Дата оновлення: 06.03.2023

 Керівник проблемної групи: 

 Чвертко Людмила Андріївна, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки.

 

Староста:

Лисий Юрій Євгенович, студент 41 групи

 

День, аудиторія, час проведення засідань: третя середа місяця, 15 год. 50 хв., ауд. 314.

 

Мета функціонування проблемної групи: оволодіння студентами методикою науково-дослідної роботи, розширення наукового світогляду студентів, а також генерування наукових ідей задля розв’язання існуючих проблем розвитку страхової системи України.

Завдання проблемної групи:

– набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах;

– визначення умов формування та функціонування страхового ринку, виявлення особливостей становлення і розвитку страхового ринку України;

– дослідження актуальних питань діяльності суб’єктів страхового ринку в контексті забезпечення високого рівня ефективності їх функціонування;

– з’ясування специфіки особистого страхування, страхування майна та відповідальності, а також перестрахування з позицій вітчизняного та зарубіжного досвіду;

– сприяння підвищенню рівня професійної підготовки студентів.

№ з/п Прізвище, ім’я, по-батькові Група
1.       Лисий Юрій Євгенвич 41
2.       Веселовський Віталій Вадимович 21
3.       Пелешок Олександр Вікторович 51м/п
4.       Ревенко Олексій Юрійович 51
5. Хом’як Ніна Леонідівна 21
6. Кроватко Дмитро Олександрович 54

Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Організаційне засідання. Затвердження плану роботи наукового гуртка 19.10.2022 р. Чвертко Л. А.,

Лисий Ю. Є.

2. Засідання на тему: «Страхування воєнних ризиків» 17.11. 2022 р. Чвертко Л.А.,

Кроватко Д.О.

3. Засідання на тему: «Сучасний стан та тенденції розвитку страхування життя та пенсії в Україні» 15.12. 2022 р. Чвертко Л. А.,

Лисий Ю. Є.,

Веселовський В. В.

4. Засідання на тему: «Модернізація ринку страхових послуг в умовах цифрової економіки» 15.02. 2023 р. Чвертко Л. А.,

Пелешок О.В.

5. Засідання на тему: «Добровільне та обов’язкове медичне страхування: особливості організації в Україні та світі» 15.03. 2023 р. Чвертко Л. А.,

Лисий Ю. Є.

6. Засідання на тему: «Розвиток майнового страхування на вітчизняному страховому ринку» 19.04. 2023 р. Чвертко Л. А.,

Хом’як Н. Л.

7. Засідання на тему: «Особливості організації та стан розвитку страхування відповідальності» 17.05. 2023 р. Чвертко Л. А.,

Веселовський В. В.

8. Засідання на тему: «Державне регулювання страхової діяльності: пріоритети реформ» 21.06. 2023 р. Чвертко Л. А.,

Лисий Ю. Є.

 

   • Участь гуртківців у наукових заходах:

   2018 рік

   Мельничук Я. В. – участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціалізації «Страхування» (Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв, квітень 2018 р.). Тема наукової роботи «Проблеми та перспективи розвитку страхування життя в Україні». Відзначена дипломом ІІ ступеня.

   Мельничук Я. В. – участь у роботі ХІ Всеукраїнської наукової конференції молодих науковців та студентів «Наука. Освіта. Молодь. Умань – 2018» (м. Умань, 26 квітня 2018 р.), I Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій» (м. Луцьк, 5 жовтня 2018 року);

    

   2019 рік

   Чолинець Я. В. – участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціалізації «Страхування» (Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв, квітень 2019 р.). Тема наукової роботи: «Страхові механізми фінансової підтримки сталого розвитку сільського господарства в Україні». Відзначена дипломом ІІІ ступеня.

   Жовтюк Б. Л. – участь у роботі V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки» (м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2018 р.); Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Розвиток банківських послуг та інновацій в цифровій економіці» (м. Київ, 26 січня 2019 р.);

    

   2020 рік

   Чолинець Я. В. – участь у роботі V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки» (м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2018 р.); Науково-практичної конференції «Трансформація страхового ринку України в світлі сучасних економічних викликів» (м. Миколаїв, 16-17 квітня 2019 р.); Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки» (м. Рівне, 10 травня 2019 р.); VІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки» (м. Умань, 19-20 листопада 2020 р.).

   Цимбалюк Ю. А. – участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку» (м. Умань, 29-30 жовтня 2018 р.); VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки» (м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2019 р.); V Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та здобувачів вищої освіти «Актуальні проблеми управління та адміністрування: теоретичні і практичні аспекти» (м. Кам‘янець-Подільський 6 травня 2020 р.); IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Соціально-економічні проблеми сучасності» (м. Маріуполь, 31 травня 2020 р.).  

   Щербак В. В. – участь у роботі VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки» (м. Дніпро, 16 – 17 квітня 2020 р.).

   Баланюк Т. Е. – участь у роботі ІІІ Міжнародної студентської науково-технічної конференції «Природничі та гуманітарні науки: актуальні питання» (м. Тернопіль, 23-24 квітня 2020 р.).

   Цимбалюк Ю. А. – участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціалізації «Страхування» (Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв, квітень 2020 р.). Тема наукової роботи: «Проблеми та перспективи розвитку страхування ризиків у сфері туризму».

    

   2021 рік

   Гук Н. В. – участь у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт «Black Sea Science» (Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, березень 2021 р.). Тема наукової роботи: «Insurance companies investment portfolio management in Ukraine: current state and priorities»

   Гук Н. І., Лисий Ю. Є. – участь у VІІІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції молодих учених та студентів (м. Умань, 18 листопада 2021 р.)

   2022 рік

   Лисий Ю. Є. – участь у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт «Black Sea Science» (Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, лютий-березень 2022 р.). Тема наукової роботи: «Digital technologies in insurance business as an effective risk management lever».

   Лисий Ю. Є. – участь у ІХ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки» (м. Умань, 17 листопада 2022 р.). 

   Веселовський В. В, Лисий Ю. Є., Кроватко Д. О., Пелешок О. В., Хом’як Н. Л. – учасники регіонального науково-практичного семінару «Фінансування соціального захисту в Україні: реалії сьогодення та перспективи розвитку» (м. Умань, 3 листопада 2022 р.). 

    

    

   2023 рік

   Веселовський В. В, Хом’як Н. Л. – учасники круглого столу «Штучний інтелект і суспільство: плюси та мінуси» (м. Київ, 01 березня 2023 р.).

 

  • Публікації студентів-гуртківців
  •  2018 рік
   1. Мельничук Я. В. Проблеми та перспективи розвитку страхування життя в Україні. Наука. Освіта. Молодь. Умань – 2018 : матеріали ХІ Всеукраїнської наукової конференції молодих науковців та студентів (м. Умань, 26 квітня 2018 р.) в 2-х ч. Ч. 2 / ред. кол. : В. В. Сокирська [гол. ред.], А. І. Мельник, О. А. Смерецька. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. С. 30-32.
   2. Мельничук Я. В. Інноваційний маркетинг як інструмент популяризації страхових компаній в Україні. Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (5 жовтня 2018 р). Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2018. С. 298-299.
   3. Жовтюк Б. Л. Проблеми та необхідність диверсифікації механізмів пенсійного забезпечення в Україні. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2018 р. : [зб. наук. тез] / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-науковий ін-т економіки та бізнес-освіти; [за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви]. Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. С. 101-104.
   4. Чвертко Л. А., Чолинець Я. В. Агрострахування як інструмент мінімізації сільськогосподарських ризиків. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, м. Умань, 31 жовтня – 1 листопада 2018 р. : [зб. наук. тез] / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-науковий ін-т економіки та бізнес-освіти; [за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви]. Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. С. 139-142.
   5. Цимбалюк Ю. А. Особливості страхування ризиків готельно-ресторанного бізнесу в Україні. Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку: збірник матеріалів Всеук. наук.-прак. інт.-конф. / Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – С. 192-194.

    

    

    

   2019 рік

   1. Жовтюк Б. Л. Роль страхування у системі управління банківськими ризиками. Розвиток банківських послуг та інновацій в цифровій економіці : матеріали наук.-практ. інтерн. конф. студ. аспір. і молод. вчених. Київ, 14 квітня 2019 р. / [Л.О. Примостка, І.Б. Охрименко, А.В. Нікітін]. К. : КНЕУ, 2019. С. 302-304.
   2. Цимбалюк Ю. А. Особливості розвитку майнового страхування в Україні. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матер. VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 31 жовтня – 1 листопада 2019 року, м. Умань / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Г. Чирви. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 64-66.
   3. Чвертко Л. А., Чолинець Я. В. Сільськогосподарське страхування: об’єктивна необхідність та сутність. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти, м. Рівне, 10 травня 2019 року [Електронне видання]. Рівне: НУВГП, 2019. С. 289-290.

    

   2020 рік

    

   1. Цимбалюк Юлія. Соціально-економічна роль страхування життя та проблеми його розвитку в Україні. Актуальні проблеми управління та адміністрування: теоретичні і практичні аспекти: матеріали V Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та здобувачів вищої освіти. 6 травня 2020 р. Кам‘янець-Подільський, 2020. С. 564-566.
   2. Цимбалюк Ю. А. Страхування банківських ризиків в Україні в умовах активізації інтеграційних процесів. Соціально-економічні проблеми сучасності : Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Маріуполь, 31 травня 2020 р. Маріуполь, 2020. С. 48-50.

    

   2021 рік

  •  
 1. Клименко Д. В., Гук Н. І. Фінансовий потенціал страхового ринку України. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студентів (м. Умань, 18 листоп. 2021 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т економіки та бізнес-освіти [та ін.] ; [голов. ред. Слатвінський М. А. ; редкол.: Корнієнко Т. О., Чвертко Л. А., Бержанір І. А. [та ін.]. Умань : Візаві, 2021. С. 138-143.
 2. Реджепов Б. А., Лисий Ю. Є. Пріоритети і напрями розвитку накопичувального страхування. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студентів (м. Умань, 18 листоп. 2021 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т економіки та бізнес-освіти [та ін.] ; [голов. ред. Слатвінський М. А. ; редкол.: Корнієнко Т. О., Чвертко Л. А., Бержанір І. А. [та ін.]. Умань : Візаві, 2021. С. 199-203.

 

                     2022 рік

 1.   Чвертко Л. А., Лисий Ю. Є. Проблеми організації страхування воєнних ризиків на страховому ринку України. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених (м. Умань, 17 листоп. 2022 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т економіки та бізнес-освіти [та ін.] ; [голов. ред. Слатвінський М. А. ; редкол.: Слатвінська Л. А., Чвертко Л. А., Джога О. В., Благополучна А. Г. – Умань : Візаві, 2022. С. 97-99.

 

 

 

 

 

Квітень
Червень