Проблеми розвитку страхової системи України

  • Дата оновлення: 05.04.2018

Керівники наукового гуртка:

Чвертко Людмила Андріївна, к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки;

Корнієнко Тетяна Олександрівна, викладач кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки.

 

Староста:

Чолинець Яна, студентка 12 гр.

 

День, аудиторія, час проведення засідань: третій вівторок місяця, ауд. 314, 15 год. 50 хв.

 

Мета функціонування наукового гуртка: оволодіння студентами методикою науково-дослідної роботи, розширення наукового світогляду студентів, а також генерування наукових ідей задля розв’язання існуючих проблем розвитку страхової системи України.

          Завдання наукового гуртка:

– набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах, круглих столах;

– визначення умов формування та функціонування страхового ринку, виявлення особливостей становлення і розвитку страхового ринку України;

– дослідження актуальних питань діяльності суб’єктів страхового ринку в контексті забезпечення високого рівня ефективності їх функціонування;

– з’ясування специфіки особистого страхування, страхування майна та відповідальності, а також перестрахування з позицій вітчизняного та зарубіжного досвіду;

– сприяння підвищенню рівня професійної підготовки студентів.

№ з/п Прізвище, ім’я, по-батькові Група
1.       Колісник Святослав Олександрович 31
2.       Мельничук Яна Віталіївна 51м
3.       Мороз Ростислав Анатолійович 41 б/н
4.       Чолинець Яна Володимирівна 12
5.       Шпак Сергій Володимирович 41

Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Організаційне засідання. Затвердження плану роботи наукового гуртка 19.09. 2017 р. Чвертко Л.А.,

Корнієнко Т.О.,

Шпак С.В.

2. Засідання на тему: «Реалії та перспективи розвитку страхового ринку України» 17.10. 2017 р. Чвертко Л.А.,

Корнієнко Т.О.,

Колісник С.О.

3. Круглий стіл на тему: «Проблеми та напрями розвитку медичного страхування в Україні» 21.11. 2017 р. Чвертко Л.А.,

Корнієнко Т.О.,

Мороз Р.А.

4. Засідання на тему: «Роль страхування у соціально-економічних процесах» 19.12. 2017 р. Чвертко Л.А.,

Корнієнко Т.О.,

Мельничук Я.В.

5. Засідання на тему: «Проблеми та перспективи розвитку системи страхування життя та пенсії в Україні» 20.02. 2018 р. Чвертко Л.А.,

Корнієнко Т.О.,

Чолинець Я.В.

6. Зустріч із представниками ПрАТ «Страхова Компанія «Арсенал Страхування», ТДВ СТДВ «Глобус», ПрАТ «УСК «Княжа Вієнна Іншуранс Груп»на тему: «Діяльність та страхові операції страхових компаній України в умовах макроекономічної нестабільності» 20.03. 2018 р. Чвертко Л.А.,

Корнієнко Т.О.,

Шпак С.В.

7. Засідання на тему: «Страхування автотранспортних ризиків: проблеми та перспективи розвитку» 17.04. 2018 р. Чвертко Л.А.,

Корнієнко Т.О.,

Колісник С.О.

8. Круглий стіл на тему: «Діюча система страхових послуг в Україні та шляхи її оптимізації» 15.05. 2018 р. Чвертко Л.А.,

Корнієнко Т.О.,

Мороз Р.А.

9. Підсумкове засідання на базі Уманського регіонального центру ПрАТ «Страхова група «ТАС» 19.06. 2018 р. Чвертко Л.А.,

Корнієнко Т.О.,

Мельничук Я.В.

Участь у наукових заходах:

  • У ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціалізації «Страхування» взяли участь:

Мельничук Я. В. – тема наукової роботи «Проблеми та перспективи розвитку страхування життя в Україні» (науковий керівник – доцент Чвертко Л. А.);

Колісник С. О. – тема наукової роботи: «Медичне страхування: становлення та шляхи розвитку в Україні» (науковий керівник – доцент Чвертко Л. А.).

Публікації:

  1. Мороз Р. А. Автострахування в Україні, стан та перспективи розвитку / Р. А. Мороз // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 30 листопада-01 грудня 2017 р., м. Умань – С. 39-42.
  2. Шпак С. О. Стан страхового ринку України на сучасному етапі його розвитку / С. О. Шпак // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 30 листопада-01 грудня 2017 р., м. Умань – С. 103-105.
  3. Мельничук Я. В. Проблеми та перспективи розвитку страхування життя в Україні / Я. В. Мельничук // Матеріали ХІ Всеукраїнській науковій конференції з міжнародною участю «УМАНЬ – 2018. НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ» (26 квітня 2018 р., м. Умань) (подано до друку)

 

 

 

Міні галерея


Червень
Серпень