Академічна доброчесність

  • Дата оновлення: 20.04.2023

Діяльність Групи сприяння академічній доброчесності ННІ економіки та бізнес-освіти передбачена відповідно до Положення про групу сприяння академічній доброчесності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

 

Завдання Групи сприяння академічній доброчесності:

– популяризація дотримання академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти та працівників;

– залучення здобувачів та їх об’єднань, стейкхолдерів до популяризації академічної доброчесності в Університеті;

– розробка і вдосконалення нормативної та інформаційної бази Університету з питань сприяння академічній доброчесності, механізмів запобігання, виявлення та процедуру розгляду випадків порушення академічної доброчесності в Університеті;

– координація з дотримання академічної доброчесності в освітньо-науковому середовищі.

 

До складу Групи сприяння академічній доброчесності ННІ економіки та бізнес-освіти входять  науково-педагогічні працівники, здобувачі освіти, представники органів студентського самоврядування:

Чвертко Людмила Андріївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки. Заступник директора з наукової роботи.

Слатвінський Максим Анатолійович – кандидат економічних наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки. Гарант ОПП Фінанси, банківська справа та страхування.

Подзігун Світлана Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент; завідувач (професор) кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом. Гарант ОПП Менеджмент.

Поворознюк Інна Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент; завідувач кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи. Гарант ОПП Готельно-ресторанна справа.

Гвоздєй Наталія Іванівна – кандидат економічних наук, доцент; в.о. завідувача кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки. Гарант ОПП Менеджмент. Управління фінансово-економічною безпекою.

Кірдан Олександр Петрович – кандидат економічних наук; доктор педагогічних наук, професор; завідувач (професор) кафедри економіки та соціально-поведінкових наук. Гарант ОПП Економіка.

Білошкурська Наталія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом. Координатор з питань внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності в Навчально-науковому інституті економіки та бізнес-освіти.

Світовий Олександр Михайлович – доктор економічних наук; професор; професор кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом. Гарант ОНП Менеджмент.

Логінова Ольга Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом. Гарант ОПП Підприємництво та торгівля. Голова ради молодих науковців Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти.

Гарматюк Олена Валентинівна  – здобувачка вищої освіти ступеня доктора філософії ОНП Менеджмент.

Краснова Христина Дмитрівна – здобувачка вищої освіти. Голова студентського наукового товариства.

Шевчук Владислав Анатолійович – здобувач вищої освіти. Голова студентської ради інституту.

Рекомендації міжнародних організацій

 

Травень
Липень