Результати анкетування

  • Дата оновлення: 19.05.2023
Результати анкетування здобувачів вищої освіти І курсу щодо адаптації в Закладі вищої освіти (ЗВО) Результати
Результати анкетування щодо організації навчального процесу в дистанційному режимі Результати
Результати анкетування щодо якості задоволеності здобувачів вищої освіти освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою Результати
Результати анкетування щодо дотримання академічної доброчесності під час реалізації освітньої програми Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання дисциплін Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти щодо практичної підготовки Результати
Результати анкетування щодо виявлення та запобігання конфліктних ситуацій Результати
Результати анкетування органів студентського самоврядування Результати
Результати анкетування випускників інституту Результати
Результати анкетування для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо оцінювання якості освітнього процесу  Результати
Результати анкетування щодо задоволеності здобувачів вищої освіти методами і формами навчання та викладання в Навчально-науковому інституті економіки та бізнес-освіти Результати
Результати анкетування щодо якості організації освітнього процесу впродовж заліково-екзаменаційної сесії Результати
Результати анкетування щодо визначення психологічного стану здобувачів освіти в умовах воєнного стану Результати
Результати анкетування щодо реалізації можливостей формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти
Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти щодо організації практичної підготовки в дистанційному режимі Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» здобувачів вищої освіти І курсу щодо адаптації в Закладі вищої освіти (ЗВО) (ОПП Готельно-ресторанна справа) Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» щодо організації навчального процесу в дистанційному режимі (ОПП Готельно-ресторанна справа) Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» щодо якості задоволеності здобувачів вищої освіти освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою (ОПП Готельно-ресторанна справа) Результати
Результати анкетування щодо дотримання академічної доброчесності під час реалізації освітньої програми
(ОПП Готельно-ресторанна справа)
Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» щодо якості викладання дисциплін (ОПП Готельно-ресторанна справа) Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» щодо якості організації практичної підготовки (ОПП Готельно-ресторанна справа) Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» щодо виявлення та запобігання конфліктних ситуацій
(ОПП Готельно-ресторанна справа)
Результати
Результати анкетування органів студентського самоврядування
(ОПП Готельно-ресторанна справа)
Результати
Результати анкетування випускників інституту
освітньої програми «Готельно-ресторанна справа»
(ОПП Готельно-ресторанна справа)
Результати
Результати анкетування щодо моніторингу оцінювання якості освітнього процесу здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» (ОПП Готельно-ресторанна справа) Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» щодо задоволеності методамиі формами навчання та викладання в Навчально-науковому інституті економікита бізнес-освіти (ОПП Готельно-ресторанна справа) Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти освітньої програми «Готельно-ресторанна справа»: «Якість організації освітнього процесу впродовж заліково- екзаменаційної сесії» (ОПП Готельно-ресторанна справа) Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти освітньої програми «Готельно-ресторанна справа»: «Визначення психологічного стану здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану» (ОПП Готельно-ресторанна справа) Результати
Результати анкетування щодо реалізації можливостей формування індивідуальної
освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти
освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» (ОПП Готельно-ресторанна справа)
Результати
Анкетування здобувачів вищої освіти освітньої програми «Готельно-ресторанна справа»
щодо організації практичної підготовки в дистанційному режимі
(ОПП Готельно-ресторанна справа)
Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ОПП «Менеджмент» щодо адаптації в Навчально-науковому інституті економіки та бізнес-освіти (ОПП Менеджмент) Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ОПП «Менеджмент» щодо організації навчального процесу в дистанційному режимі (ОПП Менеджмент) Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти І курсу освітньої програми Менеджмент першого (бакалаврського) рівня щодо якості задоволеності освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою (ОПП Менеджмент) Результати
Результати анкетування щодо дотримання академічної доброчесності під час реалізації освітньої програми Менеджмент першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо адаптації в Закладі вищої освіти (ЗВО) (ОПП Менеджмент)
Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ОПП «Менеджмент» щодо якості викладання дисциплін в Навчально-науковому інституті економіки та бізнес-освіти (ОПП Менеджмент)
Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ОПП «Менеджмент» щодо якості організації практичної підготовки в Навчально-науковому інституті економіки та бізнес-освіти (ОПП Менеджмент)
Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти першого
(бакалаврського) рівня ОПП «Менеджмент» щодо виявлення та запобігання конфліктних ситуацій (ОПП Менеджмент)

Результати
Результати анкетування органів студентського самоврядування для ОПП Менеджмент 
Результати
Результати анкетування випускників інституту освітньої програми Менеджмент першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти (ОПП Менеджмент)
Результати
Результати анкетування щодо моніторингу оцінювання якості освітнього процесу здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП Менеджмент
Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ОПП «Менеджмент» щодо задоволеності методами і формами навчання та викладання в Навчально-науковому інституті економіки та бізнес-освіти (ОПП Менеджмент)
Результати
Результати анкетування якості організації освітнього процесу впродовж заліково-екзаменаційної сесії освітньої програми Менеджмент першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (ОПП Менеджмент)
Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти освітньої програми Менеджмент першого (бакалаврського) рівня (ОПП Менеджмент)
Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти освітньої програми Менеджмент першого (бакалаврського) рівня щодо реалізації можливостей формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти (ОПП Менеджмент)
Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти освітньої програми Менеджмент першого (бакалаврського) рівня щодо організації практичної підготовки в дистанційному режимі (ОПП Менеджмент)
Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ОПП «Облік і оподаткування» І курсу щодо адаптації в закладі вищої освіти (ЗВО)
Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ОПП «Облік і оподаткування» щодо організації навчального процесу в дистанційному режимі
Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ОПП «Облік і оподаткування» щодо якості задоволеності здобувачів вищої освіти освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою
Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ОПП «Облік і оподаткування» щодо дотримання академічної доброчесності під час реалізації освітньої програми
Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня
ОПП «Облік і оподаткування» щодо якості викладання дисциплін 
Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ОПП «Облік і оподаткування» щодо якості організації практичної підготовки  Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ОПП «Облік і оподаткування» щодо виявлення та запобігання конфліктних ситуацій  Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ОПП «Облік і оподаткування» щодо участі в студентському самоврядуванні  Результати
Результати анкетування випускників першого (бакалаврського) рівня ОПП «Облік і оподаткування»  Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ОПП «Облік і оподаткування» щодо оцінювання якості освітнього процесу  Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ОПП «Облік і оподаткування» щодо задоволеності методами і формами навчання та викладання в Навчально-науковому інституті економіки та бізнес-освіти  Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ОПП «Облік і оподаткування» щодо організації освітнього процесу впродовж заліково-екзаменаційної сесії Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ОПП «Облік і оподаткування» щодо психологічного стану здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану
Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ОПП «Облік і оподаткування» щодо реалізації можливостей формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти
Результати
Результати анкетування здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ОПП «Облік і оподаткування» щодо організації практичної підготовки в дистанційному режимі
Результати

 

Серпень
Жовтень