Випускні кваліфікаційні роботи

  • Дата оновлення: 24.06.2022
 №

з/п

ПІБ  студента

Тема КР

Освітня програма Науковий керівник Рік
1. Мельничук Т.В.

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

Економіка Стойка В.О. 2021
2. Ломтєва С.Р.

Удосконалення якості послуг підприємств готельного господарства

Готельно-ресторанна справа Поворознюк І.М. 2021
3. Костюк А.В.

Тенденції розвитку готельного господарства в регіоні

Готельно-ресторанна справа Пачева Н.О. 2021
4. Денисенко К.С.

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА

Готельно-ресторанна справа Бовкун О.А. 2021
5. Діденко М.І.

Особливості формування механізму управління
конкурентоспроможністю підприємств ресторанного господарства

Готельно-ресторанна справа Нещадим Л.М. 2021
6. Маричик А.В.

МАРКЕТИНГ ВЗАЄМОДІЇ В РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Маркетинг Пачева Н.О. 2021
7.  Олійніченко В.С.

 РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ ПРОМИСЛОВОГО
ПІДПРИЄМСТВА

Маркетинг  Кузьмінов М.В.  2021 
8.  Делікатна К.В.

 УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ВИВЕДЕННЯ НОВОГО ПРОДУКТУ

Маркетинг  Богашко О.Л.  2021
9.  Кириченко Д.О.

 РОЗВИТОК МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ
ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ

Менеджмент. Бізнес-адміністрування Подзігун С.М.  2021 
10.  Брагінець Т.О.

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ
КАПІТАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇЇ РОЛЬ В СИСТЕМІ
МЕНЕДЖМЕНТУ

Менеджмент. Бізнес-адміністрування  Пачева Н.О.  2021 
11.  Богач О.В.

 УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВ АВТОСЕРВІСУ 

Менеджмент. Бізнес-адміністрування  Богашко О.Л.  2021 
12.  Кременюк Є.П.

 ІНСТРУМЕНТИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ В СИСТЕМІ
МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Менеджмент. Бізнес-адміністрування   Дем’янишина О.А. 2021 
13. Михайлецький В.Ю.

УПРАВЛІННЯ ВІДТВОРЕННЯМ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Менеджмент. Бізнес-адміністрування  Кузьмінов М.В. 2021
14. Кімаківський Д.С.

СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Менеджмент. Управління фінансово-економічною безпекою Бовкун О.А. 2021
15. Широкова О.О.

УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Менеджмент. Управління фінансово-економічною безпекою Дем’янишина О.А. 2021
16.  Логінов О.В.

ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ РИНКОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Бовкун О.А. 2021
17.  Кобилка К.В.

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність   Білошкурська Н.В.  2021
18. Войтенко Г.М. 

Організаційно-правовий механізм управління міжнародними проєктами і програмами в Україні

Публічне управління та адміністрування   Мельничук Ю.М. 2021
19. Сіваченко Т.Ю. 

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СЕРВІСНОЇ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Публічне управління та адміністрування   Бовкун О.А.  2021
20. Дзюба Ю.А. 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСАДАХ 

 Туризм  Кирилюк І.М. 2021
21.  Цистан В.М.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

 Туризм  Пачева Н.О.  2021 
22. Аксьонов В.Р. 

ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ 

 Фінанси, банківська справа та страхування Корнієнко Т.О.  2021 
23. Будна А.В. 

ФОРМУВАННЯ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Фінанси, банківська справа та страхування  Вінницька О.А.  2021
24.  Гук Н.І.

Модернізація ринку страхових послуг в умовах цифрової економіки

Фінанси, банківська справа та страхування  Чвертко Л.А.  2021
25. Довгань О.В.

СТРАХУВАННЯ МАЙНА В СИСТЕМІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Фінанси, банківська справа та страхування  Дем’янишина О.А. 2021
26. Вовк Л.П.

ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

Фінанси, банківська справа та страхування  Чирва Г.М. 2021
27. Царюк Н.А.

Бюджетне фінансування соціального забезпечення в Україні

Фінанси, банківська справа та страхування  Слатвінський М.А. 2021
28. Литвенюк О.О.

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

Фінанси, банківська справа та страхування  Пачева Н.О. 2021
29. Трачук М.Р. 

РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Бержанір І.А.   2022
30.  Бабюк С.В.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Кузьмінов М.В.   2022
31.  Світлична А.О.

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Пачева Н.О.  2021
32.  Галунець Н.І.

Управління системою маркетингових комунікацій туристичних підприємств

 Туризм  Чирва Г.М.  2021 
 33.  Радіонова О.В. 

МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ В СФЕРІ ТУРИЗМУ

Туризм   Слатвінська Л.А.  2021
34.  Рижавська А.С.

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РИНКУТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ РЕГІОНУ

Туризм   Поворознюк І.М.  2021
35.  Олійник Т.Г.

ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ

Туризм   Чирва Г.М.   2021 
36.  Семко Л.М.

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМНИМИ ЗМІНАМИ
У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Менеджмент. Бізнес-адміністрування    Богашко О.Л.  2021
37. Данильченко І.В.

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Менеджмент. Бізнес-адміністрування   Богашко О.Л. 2021
38.  Валебний О.Л.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Менеджмент. Бізнес-адміністрування   Гуменюк А.В.  2021
39.  Радіонова Т.В.

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ
У ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКИХ ОБ’ЄДНАННЯХ

Менеджмент. Бізнес-адміністрування   Богашко О.Л.  2021
40.   Шаблій А.В. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Менеджмент. Бізнес-адміністрування    Дем’янишина О.А.  2021 
41.  Кицик Ю.В.

Комунікаційні процеси в управлінні організацією та їх вдосконалення

Менеджмент. Бізнес-адміністрування     Дем’янишина О.А.   2021 
42. Павлишини І.А. 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ СФЕРИ ПОСЛУГ В
КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ СПОЖИВЧОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ

Менеджмент. Бізнес-адміністрування     Гуменюк А.В.  2021
43.  Бурдужа І.О.

БРЕНД-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

Менеджмент. Бізнес-адміністрування      Подзігун С.М. 2021
44. Колесник М.Д. 

МОТИВАЦІЯ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

Менеджмент. Бізнес-адміністрування      Бовкун О.А. 2021
45.  Волович О.С.

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Менеджмент. Бізнес-адміністрування     Бовкун О.А.  2021
46. Слободяник Н.П.

АНТИКРИЗОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Менеджмент. Бізнес-адміністрування     Подзігун С.М. 2022
47. Найда Ю.В.

РОЗРОБКА СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ В МАЛОМУ БІЗНЕСІ

Менеджмент. Бізнес-адміністрування  Подзігун С.М. 2022
48.  Колесник С.О.

Управління мотивацією праці на
підприємствах санаторно-курортного комплексу

Менеджмент. Бізнес-адміністрування  Бондарук І.С.  2021 
49.  Наскалова А.Е.

ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ СТРЕС-МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Менеджмент. Бізнес-адміністрування  Подзігун С.М.  2022 
50.  Вдовиченко Н.Я.

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Менеджмент. Бізнес-адміністрування  Подзігун С.М.    2022
53. Сав’як В.О.

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: ОЦІНКА СТАНУ ТА НАПРЯМИ ЗМІЦНЕННЯ

Менеджмент. Бізнес-адміністрування  Кирилюк І.М. 2021
Січень
Березень