Випускні кваліфікаційні роботи

  • Дата оновлення: 19.01.2024
 №

з/п

ПІБ  студента

Тема КР

Освітня програма Науковий керівник Рік
1. Мельничук Т.В.

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

Економіка Стойка В.О. 2021
2. Ломтєва С.Р.

Удосконалення якості послуг підприємств готельного господарства

Готельно-ресторанна справа Поворознюк І.М. 2021
3. Костюк А.В.

Тенденції розвитку готельного господарства в регіоні

Готельно-ресторанна справа Пачева Н.О. 2021
4. Денисенко К.С.

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА

Готельно-ресторанна справа Бовкун О.А. 2021
5. Діденко М.І.

Особливості формування механізму управління
конкурентоспроможністю підприємств ресторанного господарства

Готельно-ресторанна справа Нещадим Л.М. 2021
6. Маричик А.В.

МАРКЕТИНГ ВЗАЄМОДІЇ В РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Маркетинг Пачева Н.О. 2021
7.  Олійніченко В.С.

 РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ ПРОМИСЛОВОГО
ПІДПРИЄМСТВА

Маркетинг  Кузьмінов М.В.  2021 
8.  Делікатна К.В.

 УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ВИВЕДЕННЯ НОВОГО ПРОДУКТУ

Маркетинг  Богашко О.Л.  2021
9. Степенко А.В.

ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ

Маркетинг  Гуменюк А.В. 2021
10.  Брагінець Т.О.

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ
КАПІТАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇЇ РОЛЬ В СИСТЕМІ
МЕНЕДЖМЕНТУ

Менеджмент. Бізнес-адміністрування  Пачева Н.О.  2021 
11.  Богач О.В.

 УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВ АВТОСЕРВІСУ 

Менеджмент. Бізнес-адміністрування  Богашко О.Л.  2021 
12.  Кременюк Є.П.

 ІНСТРУМЕНТИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ В СИСТЕМІ
МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Менеджмент. Бізнес-адміністрування   Дем’янишина О.А. 2021 
13. Михайлецький В.Ю.

УПРАВЛІННЯ ВІДТВОРЕННЯМ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Менеджмент. Бізнес-адміністрування  Кузьмінов М.В. 2021
14. Кімаківський Д.С.

СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Менеджмент. Управління фінансово-економічною безпекою Бовкун О.А. 2021
15. Широкова О.О.

УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Менеджмент. Управління фінансово-економічною безпекою Дем’янишина О.А. 2021
16.  Логінов О.В.

ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ РИНКОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Бовкун О.А. 2021
17.  Кобилка К.В.

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність   Білошкурська Н.В.  2021
18. Войтенко Г.М. 

Організаційно-правовий механізм управління міжнародними проєктами і програмами в Україні

Публічне управління та адміністрування   Мельничук Ю.М. 2021
19. Сіваченко Т.Ю. 

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СЕРВІСНОЇ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Публічне управління та адміністрування   Бовкун О.А.  2021
20. Дзюба Ю.А. 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСАДАХ 

 Туризм  Кирилюк І.М. 2021
21.  Цистан В.М.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

 Туризм  Пачева Н.О.  2021 
22. Аксьонов В.Р. 

ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ 

 Фінанси, банківська справа та страхування Корнієнко Т.О.  2021 
23. Будна А.В. 

ФОРМУВАННЯ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Фінанси, банківська справа та страхування  Вінницька О.А.  2021
24.  Гук Н.І.

Модернізація ринку страхових послуг в умовах цифрової економіки

Фінанси, банківська справа та страхування  Чвертко Л.А.  2021
25. Вовк Л.П.

ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

Фінанси, банківська справа та страхування  Чирва Г.М. 2021
26. Царюк Н.А.

Бюджетне фінансування соціального забезпечення в Україні

Фінанси, банківська справа та страхування  Слатвінський М.А. 2021
27. Литвенюк О.О.

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

Фінанси, банківська справа та страхування  Пачева Н.О. 2021
28.  Світлична А.О.

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Пачева Н.О.  2021
28.  Галунець Н.І.

Управління системою маркетингових комунікацій туристичних підприємств

 Туризм  Чирва Г.М.  2021 
 29.  Радіонова О.В. 

МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ В СФЕРІ ТУРИЗМУ

Туризм   Слатвінська Л.А.  2021
30.  Рижавська А.С.

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РИНКУТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ РЕГІОНУ

Туризм   Поворознюк І.М.  2021
31.  Олійник Т.Г.

ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ

Туризм   Чирва Г.М.   2021 
32.  Семко Л.М.

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМНИМИ ЗМІНАМИ
У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Менеджмент. Бізнес-адміністрування    Богашко О.Л.  2021
33. Данильченко І.В.

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Менеджмент. Бізнес-адміністрування   Богашко О.Л. 2021
34.  Валебний О.Л.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Менеджмент. Бізнес-адміністрування   Гуменюк А.В.  2021
35.  Радіонова Т.В.

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ
У ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКИХ ОБ’ЄДНАННЯХ

Менеджмент. Бізнес-адміністрування   Богашко О.Л.  2021
36.   Шаблій А.В. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Менеджмент. Бізнес-адміністрування    Дем’янишина О.А.  2021 
37.  Кицик Ю.В.

Комунікаційні процеси в управлінні організацією та їх вдосконалення

Менеджмент. Бізнес-адміністрування     Дем’янишина О.А.   2021 
38. Павлишини І.А. 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ СФЕРИ ПОСЛУГ В
КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ СПОЖИВЧОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ

Менеджмент. Бізнес-адміністрування     Гуменюк А.В.  2021
39.  Бурдужа І.О.

БРЕНД-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

Менеджмент. Бізнес-адміністрування      Подзігун С.М. 2021
40. Колесник М.Д. 

МОТИВАЦІЯ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

Менеджмент. Бізнес-адміністрування      Бовкун О.А. 2021
41.  Волович О.С.

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Менеджмент. Бізнес-адміністрування     Бовкун О.А.  2021
42.  Колесник С.О.

Управління мотивацією праці на
підприємствах санаторно-курортного комплексу

Менеджмент. Бізнес-адміністрування  Бондарук І.С.  2021 
43. Сав’як В.О.

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: ОЦІНКА СТАНУ ТА НАПРЯМИ ЗМІЦНЕННЯ

Менеджмент. Бізнес-адміністрування  Кирилюк І.М. 2021
44.  Наскалова А.Е.

ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ СТРЕС-МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Менеджмент. Бізнес-адміністрування  Подзігун С.М.  2022 
45.  Вдовиченко Н.Я.

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Менеджмент. Бізнес-адміністрування  Подзігун С.М.    2022
46.  Кириченко Д.О.

 РОЗВИТОК МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ
ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ

Менеджмент. Бізнес-адміністрування Подзігун С.М.  2022 
47. Довгань О.В.

СТРАХУВАННЯ МАЙНА В СИСТЕМІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Фінанси, банківська справа та страхування  Дем’янишина О.А. 2022
48. Трачук М.Р. 

РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Бержанір І.А.   2022
49.  Бабюк С.В.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Кузьмінов М.В.   2022
50. Слободяник Н.П.

АНТИКРИЗОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Менеджмент. Бізнес-адміністрування     Подзігун С.М. 2022
51. Найда Ю.В.

РОЗРОБКА СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ В МАЛОМУ БІЗНЕСІ

Менеджмент. Бізнес-адміністрування  Подзігун С.М. 2022
52. Маснюк О.В.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ
СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ

Фінанси, банківська справа та страхування Пачева Н.О. 2022
53. Кучерук В.С.

ПРОБЛЕМИ СТРАХУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ВАНТАЖІВ В УКРАЇНІ

Фінанси, банківська справа та страхування Білошкурський М.В. 2022
54. Щербак О.М.

ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Фінанси, банківська справа
та страхування
Гвоздєй Н.І. 2022
55. Заліська Л.І.

УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ АКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Менеджмент. Бізнес-
адміністрування
Пачева Н.О. 2022
56.  Притула М.М.

УПРАВЛІННЯ ВИКОРИСТАННЯМ МАТЕРІАЛЬНО-
ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСІВ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Менеджмент. Бізнес-
адміністрування 
Білошкурська Н.В.  2022 
57. Чумак А.С.

Мотиваційний механізм управління підприємством в

умовах ринку

Менеджмент. Бізнес-
адміністрування 
Богашко О.Л. 2022
58. Левченко С.О.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ В
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВИПУСКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Менеджмент. Бізнес-
адміністрування 
Бовкун О.А. 2022
59. Кожушко О.Б.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ

Менеджмент. Управління
фінансово-економічною безпекою
Дем’янишина О.А. 2022
60. Нойс А.В.

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ

ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

Менеджмент. Управління
фінансово-економічною безпекою
Білошкурський М.В. 2022
61. Проценко Л.О.

ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я ЯК УМОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Менеджмент. Управління
фінансово-економічною безпекою
Корнієнко Т.О. 2022
62. Циба І.А.

ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Менеджмент. Управління
фінансово-економічною безпекою
Пачева Н.О. 2022
63.  Яковенко О.С.

БЕНЧМАРКІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Туризм Бовкун О.А.  2022 
64. Волошина Я.С.

РОЗВИТОК ТУРИЗМУ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19

Туризм Кирилюк І.М. 2022
65.  Богуш А.В.

Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій

(на прикладі ПП «СВІТ ВІКОН»)

Маркетинг Білошкурська Н.В.    2022
66. Шкробтак М.В. 

ЕФЕКТИВНІСТЬ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО
БАНКУ НА ПРИКЛАДІ АТ «УКРСИББАНК» М. КИЇВ

Фінанси, банківська
справа та страхування
 Гвоздєй Н.І. 2022 
67. Кобильчак Ю.С.

РОЗВИТОК СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

Фінанси, банківська
справа та страхування
Вінницька О.А. 2022
68. Бакуменко Р.А.

Фінансовий менеджмент на підприємстві

Фінанси, банківська
справа та страхування
Подзігун С.М. 2022
69. Бровко Н.В.

ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Фінанси, банківська
справа та страхування
Дем’янишина О.А. 2022
70. Сокіл О.В.

РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ

ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Економіка Кірдан О.П. 2022
71.  Кириченко К.О.

УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Маркетинг Подзігун С.М.  2022
72.  Михайлюк І.І.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ

Менеджмент. Бізнес-
адміністрування
Кузьмінов М.В.  2022 
73.  Заграничний М.О.

ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Маркетинг Бовкун О.А.    2022
74. Чумак А.С. 

УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ КОМУНІКАЦІЯМИ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ

Маркетинг Гуменюк А.В.  2022 
75. Середюк Д.О. 

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Менеджмент. Бізнес-
адміністрування
Бовкун О.А.     2022
76.  Микульський Д.А.

Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств туристичної індустрії в період світової пандемії

Менеджмент. Бізнес-
адміністрування
Світовий О.М.  2022 
77.  Циба І.А.

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ РИНКУ ПОСЛУГ

Менеджмент. Бізнес-
адміністрування
 Пачева Н.О.  2022
78. Бондаренко Т.П. 

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН НА ПІДПРИЄМСТВІ

Менеджмент. Бізнес-
адміністрування
Дем’янишина О.А.  2022 
79. Руденко М.В. 

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Менеджмент.
Управління фінансово-економічною
безпекою
Гвоздєй Н.І.   2022
80. Батрак Я.В.

НАВЧАННЯ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Менеджмент. Бізнес-
адміністрування
Світовий О.М.  2022
81. Сотніченко А.О.

ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Менеджмент. Бізнес-
адміністрування
Світовий О.М.  2022
82. Бакуменко Р.А.

Особливості розвитку кадрового потенціалу

сучасного підприємства

Менеджмент. Бізнес-
адміністрування
Подзігун С.М. 2022
83. Ловчинський В.Є.

 

СТРАТЕГІЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ГАЛУЗІ

РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ РЕГІОНУ

 

Менеджмент. Бізнес-
адміністрування
Подзігун С.М. 2022
84. Святецький Р.А.

УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАТИВНОЮ ПОЛІТИКОЮ
ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ЙОГО ІМІДЖУ

Менеджмент. Бізнес-
адміністрування
Подзігун С.М. 2022
85. Курапов І.С.

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Менеджмент. Бізнес-
адміністрування
Богашко О.Л. 2022
86. Плахотнюк О.В.

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ

СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Менеджмент.
Управління фінансово-економічною
безпекою
Білошкурський М.В.   2022
87.  Косуліна О.В.

РОЗВАЖАЛЬНА СКЛАДОВА

В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ СЕРВІСІ

Готельно-ресторанна справа Слатвінська Л.А.   2022
88.  Савицький К.С.

ОСНОВНІ ВИРОБНИЧІ ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВА:
ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ВІДНОВЛЕННЯ

Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність
Кірдан О.П.   2022
89. Степаненко В.А. 

УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність
Бондарук І.С.  2022 
 90.  Мальована К.В.

ПІДПРИЄМНИЦТВО У СФЕРІ КОНСАЛТИНГУ

Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність
Бондарук І. С.  2022
 91.  Маціборчук Ю.В.

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Туризм Бовкун О.А.   2022
92. Маркін М.М.

ГАСТРОНОМІЧНИЙ ТУРИЗМ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК
РОЗВИТКУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Туризм Дем’янишина О. А. 2022
93. Дяченко О.І.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО

ГОСПОДАРСТВА

(НА ПРИКЛАДІ РЕСТОРАНУ ТИХА ГАВАНЬ)

Готельно-ресторанна справа Кирилюк І. М. 2022
94.  Гандзюк Ю.Г.

Формування стратегій розвитку підприємств

ресторанного господарства

Готельно-ресторанна справа Поворознюк І. М.  2022
 95.  Починок А.С.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ І ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА

Облік і оподаткування Демченко Т.А.   2022
96. Данчук О.В.

УПРАВЛІННЯ СТІЙКИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Менеджмент. Бізнес-адміністрування Богашко О.Л. 2023
97. Герасимчук І.С.

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Готельно-ресторанна справа Богашко О.Л. 2023
98 Балан Р.Р.

УПРАВЛІННЯ ЦИФРОВІЗАЦІЄЮ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

ПІДПРИЄМСТВА

Менеджмент. Бізнес-адміністрування Богашко О.Л. 2023
99. Кримінська І.Ю. 

РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Менеджмент. Бізнес-адміністрування  Пачева Н.О. 2023 
100.  Руденко Т.М.

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ
МАРКЕТИНГОВО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ

Менеджмент. Бізнес-адміністрування Богашко О.Л.   2023
101. Сікун А.Ю.

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

Менеджмент. Бізнес-адміністрування Богашко О.Л. 2023
102. Лєнівкін А.В. 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

Туризм Нещадим Л.М.   2023
103. Матушко А.А.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ
ІНДУСТРІЇ В КРИЗОВИХ УМОВАХ

Туризм Кирилюк І.М. 2023
104.  Єфанова В.Д.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ
КУЛЬТУРИ В ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Туризм Кирилюк І.М.  2023
105. Жук Д.В. 

Організація управління туристичними підприємствами

Туризм Нещадим Л.М.   2023
106.  Пашенюк О.В.

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

Фінанси,
банківська справа та страхування
 Білошкурський М.В. 2023 
107. Кордон І.О.

ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Фінанси,
банківська справа та страхування
Білошкурський М.В. 2023
108. Волинець В.М.

СТРАТЕГІЇ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ

Менеджмент.
Управління фінансово-економічною
безпекою
Білошкурська Н.В. 2023
109. Ваховська М.В.

СУЧАСНІ ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

Фінанси,
банківська справа та страхування
Білошкурський М.В. 2023
110. Атак А.О.

Оцінка економічної привабливості сфери гостинності Черкаського регіону

Готельно-ресторанна справа Нещадим Л.М. 2023
111. Болігар І.С.

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

Готельно-ресторанна справа Поворознюк І.М. 2023
112. Джога О.В.

ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

Готельно-ресторанна справа Кирилюк І.М. 2023
113.  Ляшенко Д.С.

Система управління персоналом в індустрії гостинності

Готельно-ресторанна справа Джога О.В. 2023
114.  Сторчова В.С.

Комунікаційна діяльність закладу ресторанного господарства

Готельно-ресторанна справа Джога О.В.  2023
115. Хакова М.Ю.

Тенденції в наданні послуг сучасними підприємствами готельного господарства

Готельно-ресторанна справа Джога О.В.  2023
116. Балан А.І. 

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Менеджмент. Бізнес-адміністрування Бержанір І.А. 2023
117.  Бевза О.В.

КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Облік і оподаткування Бержанір І.А.  2023
118. Лиса Д.В. 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Облік і оподаткування Дем’янишина О.А. 2023
119.  Мельник К.Ю.

СИСТЕМА ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ
ПІДПРИЄМСТВА З БЮДЖЕТОМ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

Облік і оподаткування Демченко Т.А.  2023
120. Поник О.А.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

Облік і оподаткування Бержанір І.А. 2023
121. Шуляк Т.В.

ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА

Облік і оподаткування Бержанір І.А. 2023
122.  Соколовська О.О.

ФІНАНСИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Фінанси, банківська справа та страхування Вінницька О.А.  2023
123.  Галяс Є.В.

РОЗВИТОК РИНКУ БАНКІВСЬКОГО ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Фінанси, банківська справа та страхування Савченко В.Ф.  2023
124.  Душенківський В.В.

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

Фінанси, банківська справа та страхування Дем’янишина О. А.  2023
125. Шкробтак А.В.

УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ ПРОДУКТАМИ СУЧАСНОГО БАНКУ НА ПРИКЛАДІ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Фінанси, банківська справа та страхування Гвоздєй Н.І. 2023
126. Васильєва В.Є.

РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В СУЧАСНІЙ СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Фінанси, банківська справа та страхування Гвоздєй Н.І. 2023
127. Волошина В.В.

РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Фінанси, банківська справа та страхування Гвоздєй Н.І. 2023
128.  Гутник В.В.

ОБЛІК І АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Облік і оподаткування  Демченко Т.А. 2023
129. Писарець Л.В.

Страхова діяльність в Україні в умовах сучасних викликів

Фінанси, банківська справа та страхування Чвертко Л.А. 2023
130.  Меленчук В.О.

Перспективи формування фінансової інклюзії на страховому ринку

Фінанси, банківська справа та страхування Чвертко Л.А.  2023
131.  Ревенко О.Ю.

Фінансові інструменти соціального забезпечення внутрішньо переміщених осіб

Фінанси, банківська справа та страхування Чвертко Л.А.   2023
132.  Смаровоз В.В.

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОУЗГОДЖЕННЯ КАДРОВОЇ
ПОЛІТИКИ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Менеджмент. Бізнес-
адміністрування
Логінова О.А.  2023
133.  Харченко А.А.

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ
МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Менеджмент. Бізнес-
адміністрування
Подзігун С.М.  2023
134. Герасименко А.

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРИВАТНИХ ЗАКЛАДІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

Менеджмент. Бізнес-
адміністрування
Світовий О.М. 2023
135. Шевченко О.П.

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Менеджмент. Бізнес-
адміністрування
Подзігун С.М.  2023
136. Бурлай О.І.

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Менеджмент. Бізнес-
адміністрування
Малярчук Н. М. 2023
137. Лунга М.А.

МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Менеджмент. Бізнес-
адміністрування
Подзігун С.М.  2023
138.  Шаповал А.І.

УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ІНВЕСТИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА

Менеджмент. Бізнес-
адміністрування
 Пачева Н.О. 2023
 139.  Рогальська Т.М.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО КОМУНІКАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ

Менеджмент. Бізнес-
адміністрування
Малярчук Н. М. 2023 
 140.  Катеринич Т.В.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Менеджмент. Бізнес-
адміністрування
Малярчук Н. М.  2023 
 141. Ложенко Т.С.

«УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА»
(на прикладі ТОВ «Р.І.Н.О»)

Менеджмент. Бізнес-
адміністрування
 Гуменюк А.В. 2023 
142. Козел К.А. 

«УПРАВЛІННЯ МОДЕРНІЗАЦІЄЮ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ»

Менеджмент. Бізнес-
адміністрування
 Гуменюк А.В.   2023 
143.  Левчук А.В.

«Місце маркетингової діяльності у забезпеченні
економічного зростання підприємства»

Маркетинг  Білошкурська Н.В.  2023 
144. Тітаренко О.О. 

ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ РОЗДРІБНОЇ ПОЛІТИКИ
ТОРГОВЕЛЬНО- ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

Маркетинг Корнієнко Т.О.   2023 
145.  Загребельний О.В.

«СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА»

Менеджмент. Управління фінансово-
економічною безпекою
Гуменюк А.В.  2023 
146. Поліщук А.С. 

СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ТА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Менеджмент. Управління фінансово-
економічною безпекою
Світовий О.М.  2023 
147.  Собко М.М.

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОСУВАННЯ ПОСЛУГ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

Готельно-ресторанна
справа
Подзігун С.М.   2023 
148.  Цупа М.В.

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ГОТЕЛЬНО-
РЕСТОРАННОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Готельно-ресторанна
справа
Кузьмінов М.В.  2023  
149.  Корчевнюк А.Р.

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ ЧЕРЕЗ ПОЛІПШЕННЯ КОМУНІКАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Готельно-ресторанна
справа
Кузьмінов М.В.  2023  
150.  Остапчук М.С.

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Світовий О.М.  2023  
151. Паскар О.А.

РОЗВИТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Шмалій Л.В. 2023  

 

Червень
Серпень