Випускні кваліфікаційні роботи

  • Дата оновлення: 16.07.2024

з/п

ПІБ

студента

Тема КР Освітня програма Науковий керівник Рік
1. Бровко Н.В.

Кредитна діяльність банків України: сучасний стан та проблеми сьогодення (на прикладі АТ «Ощадбанк»)

Фінанси, банківська справа та страхування Дем’янишина О.А. 2021
2. Булгакова Л.В. ІНФРАСТРУКТУРА ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ Фінанси, банківська справа та страхування Бержанір І.А. 2021
3. Гелдиєв Г.Р. ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА Фінанси, банківська справа та страхування Курмаєв П.Ю. 2021
4. Долобан В.В. ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ Фінанси, банківська справа та страхування Вінницька О.А. 2021
5. Кобильчак Ю.С. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Фінанси, банківська справа та страхуванняння     Демченко Т.А. 2021

 

6. Носичев О.В. Споживче кредитування фізичних осіб на прикладі ПАТ КБ ПриватБанк м. Дніпро Фінанси, банківська справа та страхування Гвоздєй Н.І. 2021
7. Сербулов Б.В. Механізм управління фінансовими потоками підприємства Фінанси, банківська справа та страхування Демченко Т.А. 2021
8.  Чолинець Я.В. Депозити банку як інвестиційний ресурс економічного розвитку Фінанси, банківська справа та страхування Мельничук Ю.М. 2021
9.   Герасимчук Д.М. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИЗИКІВ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Фінанси, банківська справа та страхування Савченко В.Ф.  2021
10.    Головінський О.П. КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ  ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ Фінанси, банківська справа та страхування  Дем’янишина О.А.  2021
11. Борозна Т.С. Рентабельність виробництва продукції та резерви їх підвищення Економіка Мельник В.В.  2021
12. Животовський С.І. РЕАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ Економіка Гарник О.А.  2021
13. Сігова Д.О УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА Економіка Гарник О.А.  2021
14. Щербак В.В. ТРУДОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА І ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ   Економіка Мельник В.В.    2021
15. Тарасова А.Д. ТЕОPЕТИКО-ПPАКТИЧНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ ТА PОЗВИТКУ СИСТЕМ КЛАСТЕPИЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ   Економіка Кірдан О.П. 2021
16. Бикова А.С. МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРА Маркетинг Гуменюк А.В. 2021
17, Білоока І.І. РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАКРІПЛЕННЯ ТОРГОВОЇМАРКИ У СВІДОМОСТІ СПОЖИВАЧІВ ТА СТВОРЕННЯ ДОВГОСТРОКОВОГО ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА Маркетинг Ящук Т.А. 2021
18. Лисиця Є.І. ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ Маркетинг Бондарук І.С. 2021
19. Думанський О.В. ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ МОДЕЛІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК Маркетинг Гуменюк А.В. 2021
20. Кучер А.В. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГУ ІНФОРМАЦІЙНИХ  ПОСЛУГ Маркетинг Кузьмінов М.В. 2021
21. Лимаренко А.О. ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ В РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Маркетинг Барвінок М.В. 2021
22. Зубкова А.Р. КЛІЄНТООРІЄНТОВАНИЙ МАРКЕТИНГ  ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ Маркетинг Богашко О.Л. 2021
23. Йовченко М.В. ПОСЕРЕДНИЦЬКА  ПІДПРИЄМНИЦЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ Маркетинг Чирва Г.М. 2021
24. Паламарчук Т.А. УПРАВЛІННЯ СТИМУЛЮВАННЯМ ПОПИТУ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Маркетинг Бондарук І.С. 2021
25. Положай С.С. УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ Маркетинг Гуменюк А.В. 2021
26.   Поп І.В. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ Маркетинг    Ящук Т.А. 2021
27. Руденко Д.О. РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ Маркетинг      Богашко О.Л. 2021
28. Савченко К.В. ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА Маркетинг    Гарматюк О.В. 2021
29. Скрипник Р.Ю. ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ Маркетинг    Чирва Г.М. 2021
30. Лапчук А.Ю. ФОРМУВАННЯ ТОРГОВОГО АСОРТИМЕНТУ ЯК ЕЛЕМЕНТ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗДРІБНИХ ПІДПРИЄМСТВ Маркетинг Барвінок М.В. 2021
31. Бакуменко А.Р. РИЗИКИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ТА МЕТОДИ ЇХ ЗНИЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ Менеджмент   Білошкурська Н.В.  2021
32. Біленька О.П. ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Менеджмент Малярчук Н.М.  2021
33. Батрак Я.В. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ЯК СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА Менеджмент Чирва Г.М.        2021
34. Зелінська А.С. ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Менеджмент Підлісний Є.В. 2021
35. Іванченко Т.О. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВ Менеджмент Барвінок М.В. 2021
36. Кириченко К.О. ІНФОРМАЦІЙНИЙ  МЕНЕДЖМЕНТ НА ПІДПРИЄМСТВІ Менеджмент Мушкевич Ю.В. 2021
37. Кицюк М.В. Антикризове управління підприємством в сучасних умовах Менеджмент Чирва Г.М. 2021
38. Коваленко С.М. Розробка ефективної системи управління комплексом маркетингу підприємства Менеджмент Подзігун С.М. 2021
39. Котляр І.І. УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Менеджмент Гарник О.А. 2021
40. Ловчинський В.Є. Організація та управління збутовою діяльністю підприємства Менеджмент Савченко В.Ф. 2021
41. Малий Д.В. УПРАВЛІННЯ ФІНАСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА Менеджмент Підлісний Д.В. 2021
42. Олейніков П.В. Фінансова спроможність в системі менеджменту підприємств Менеджмент Мушкевич Ю.В.    2021
 43. Петренко В.В. УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА Менеджмент Гвоздєй Н.І. 2021
44. Саладрай Т.Ю. ІНТЕРНЕТ-КОМЕРЦІЯ НА УКРАЇНІ: МОЖЛИВОСТІ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ      Менеджмент Білошкурська Н.В. 2021
45. Сановська О.Г. «ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ: ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО  ЧАСУ В ОРГАНІЗАЦІЇ»      Менеджмент Савченко В.Ф. 2021
46. Святецький Р.А. ТЕХНОПАРК ЯК ФОРМА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА: СВІТОВИЙ ДОСВІД І УКРАЇНСЬКІ МОЖЛИВОСТІ      Менеджмент Гвоздєй Н.І. 2021
47. Ситник Д.О. РОЗВИТОК СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНО- ІНФОРМАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА Менеджмент Мельник В.В. 2021
48. Соколинська К.І. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Менеджмент Савченко В.Ф. 2021
49. Федоренко Д.М. УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА Менеджмент Гарник О.А. 2021
50. Швайдак В.В. ВДОСКОНАЛЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Менеджмент Гарник О.А. 2021
51. Попрієнко В.М. УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ    Менеджмент Білошкурська Н.В. 2021
52. Стасюк Є.І. УПPAВЛIННЯ POЗВИТКOМ ПOТЕНЦIAЛУ КOНКУPЕНТOСПPOМOЖНOСТI ПIДПPИЄМСТВ ГAЛУЗI ТУPИЗМУ    Менеджмент Кирилюк І.М. 2021
53. Загородня А.С. Соціальна політика підприємства в сучасних умовах Менеджмент Чирва Г.М. 2021
54. Курапов І.С. ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИХ СТРУКТУР ПІДПРИЄМСТВА Менеджмент Білошкурська Н.В. 2021
55. Процюк В.С. Основні механізми підвищення ефективності праці персоналу Менеджмент Петренко П.С. 2021
56. Чабанюк  Є.І. Роль служби персоналу в управлінні конфліктами Менеджмент Мельник В.В. 2021
57. Яценко Я.І. Етичний кодекс в структурі корпоративної культури організації Менеджмент Чирва Г.М. 2021
58. Заграничний М.О. ОРГАНІЗАЦІЙНО- ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ КОНСАЛТИНГОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Менеджмент Гвоздєй Н.І. 2021
59. Плахотнюк О.В. Роль нематеріального стимулювання працівників в організації Менеджмент Мельничук Ю.М. 2021
60. Середюк Д.О. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА Менеджмент Мушкевич Ю.В. 2021
61. Бойко Ю.А. ОБЛІК І АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА Облік і оподаткування Вінницька О.А. 2021
62. Мачарашвілі Р.Р. ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ Облік і оподаткування Богашко О.Л. 2021
63. Олійник В.В. ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ ТОВАРНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА Облік і оподаткування Білошкурський М.В. 2021
64. Погорєлова Г.С. Система обліку, контролю та аналізу витрат виробництва на підприємстві Облік і оподаткування Дем’янишина О.А. 2021
65. Починок А.С. ОБЛІК І ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ В УПРАВЛІННІ  ЛОГІСТИЧНИМИ ВИТРАТАМИ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ Облік і оподаткування Курмаєв П.Ю. 2021
66. Прилуцький Д.О. Облік і аналіз нематеріальних активів підприємства Облік і оподаткування Стойка С.О.    2021
67. Розумей К.В. ОБЛІК І АНАЛІЗ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Облік і оподаткування Бержанір І.А. 2021
68. Цвіркун Д.О. ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ДОХОДІВ І ВИТРАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА МАЛОГО БІЗНЕСУ Облік і оподаткування Дем’янишина О.А. 2021
69. Запаско Л.М. ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ Облік і оподаткування Бержанір І.А. 2021
70. Брунцева Л.А. Управління персоналом підприємства готельно- ресторанної справи в сучасних умовах Готельно- ресторанна     справа Литвин О.В. 2021
71.    Волошина Я.С. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ Готельно- ресторанна справа Акулов М.Г. 2021
72. Гаврилюк О.О. РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНО- РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ Готельно- ресторанна справа Литвин О.В. 2021
73. Галака А.І. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ Й ПРОГНОЗУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ Готельно- ресторанна справа Акулов М.Г. 2021
74. Гандзюк Ю.Г, Формування конкурентних переваг готельного підприємства Готельно- ресторанна справа Литвин О.В. 2021
75. Деркач І.М. Особливості роботи сучасних закладів ресторанного бізнесу Готельно- ресторанна справа Мушкевич Ю.В. 2021
76. Дяченко О.І. Стратегічне керування розвитком регіонального туристського коплексу Готельно- ресторанна справа   2021
77. Іщук В.С. Формування корпоративної культури в індустрії гостинності Готельно- ресторанна справа Кирилюк І.М. 2021
78. Косуліна О.В. ОРГАНІЗАЦІЯ КУРОРТНО- РЕКРЕАЦІЙНОГО ЗАСОБУ РОЗМІЩЕННЯ (ЕКО-ГОТЕЛЮ) Готельно- ресторанна справа Акулов М.Г. 2021
79. Красвітня Я.А. МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ГОСТИННОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ПАНДЕМІЇ Готельно- ресторанна справа Осадчук Н.В. 2021
80. Лантух Р.М. Управління конкурентоспроможністю підприємств ресторанного господарства Готельно- ресторанна справа Акулов М.Г. 2021
81. Лукашенко Л.Ю. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА Готельно- ресторанна справа Кирилюк І.М. 2021
82. Поліщук А.С. Організація роботи служби прийому та розміщення з досвіду готелів Туреччини Готельно- ресторанна справа Осадчук Н.В. 2021
83. Юрєв В.К. Управління якістю послуг підприємств готельного господарства Готельно- ресторанна справа Кирилюк І.М. 2021
84. Мельник К.В. ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ВИДІВ ПОСЛУГ У ЗАКЛАДІ ГОСПОДАРСТВА ПЕВНОГО КОНЦЕПТУАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ Готельно- ресторанна справа Чирва Г.М. 2021
85. Островерчук Д.С. Онлайн-продажі готельних послуг: проблеми та перспективи їх вирішення Готельно- ресторанна справа Мельничук Ю.М. 2021
86. Рожок О.О. Веганський ресторан: концепт та стратегія розвитку Готельно- ресторанна справа Мельничук Ю.М. 2021
87. Урсул Л.В. Особливості діяльності закладів готельного господарства в умовах пандемії: світовий та український досвід Готельно- ресторанна справа Мельничук Ю.М. 2021
88. Бойко М.С. Етно-ресторани Уманщини: порівняльний аналіз Готельно- ресторанна справа Мельничук Ю.М. 2021
89. Бондаренко В.Є. Стратегія «просування»  ресторану: методи та практики Готельно- ресторанна справа Чвертко Л.А. 2021
90. Гончарова Ю.С. Вино в культурі народів Східного Середземномор’я: історія, традиція, символізм Готельно- ресторанна справа Стойка В.О. 2021
91. Кірбай І.П. Проблеми та перспективи розвитку готельного господарства України Готельно- ресторанна справа Чвертко Л.А. 2021
92. Кузьмич М.П. Стратегія “просування” ресторану: методи та практики Готельно- ресторанна справа Штангеєва Н.І. 2021
93. Маркін М.М. МАРКЕТИНГ ГОСТИННОСТІ – ТРЕНД СУЧАСНОГО ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ Готельно- ресторанна справа Штангеєва Н.І. 2021
94. Музика Л.О. Служби доставки продуктів харчування в Україні: сучасні тенденції та перспективи Готельно- ресторанна справа Кравченко Л.В. 2021
95. Першогуба Д.Р. СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ Готельно- ресторанна справа Бербец Т.М. 2021
96. Світліцька А.С. РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ГАСТРОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАСОБАМИ INTERNET ТА TV Готельно- ресторанна справа Стойка В.О. 2021
97. Стрембій К.В. Гастрономічна дипломатія як напрям сучасної культурної політики Готельно- ресторанна справа Штангеєва Н.І. 2021
98. Таран Д.М. Пиво та пивоваріння в Україні: історія, традиції, досвід Готельно- ресторанна справа Акулов М.Г. 2021
99. Чернобай А.А. СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ Готельно- ресторанна справа Штангеєва Н.І. 2021
100. Чумутрук А.Р. Стратегія розвитку туристичного бізнесу: регіональний аспект Готельно- ресторанна справа Підлісний Є.В. 2021
101. Антонюк В.В. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ Туризм Білошкурський М.В. 2021
102. Гевчук І.І. Маркетингові комунікації в сфері туризму Туризм Штангеєва Н.І. 2021
103. Гонтаренко О.Р. Управління якістю туристичних послуг в умовах конкурентного середовища Туризм Стойка С.О.     2021
104. Довгань В.О. Організаційно-економічні засади розвитку туризму в Україні Туризм   Поворознюк І.М.        2021
105. Кирилюк В.І. НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ТА ВНУТРІШНІХ ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ В УКРАЇНІ Туризм Дяченко С.В.     2021
106. Мокрицька А.Р. МІСЦЕ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ В МІЖНАРОДНИХ ТУРИСТИЧНИХ ВІДНОСИНАХ Туризм Дяченко С.В.     2021
107. Шуляк К.В. РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНИХ СИСТЕМ МОТИВАЦІЇ ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Туризм Дяченко С.В.     2021
108. Хаценюк М.В. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНОГО ТУРИЗМУ Туризм Слатвінська Л.А.        2021
109. Іванченко Д.М. Державне регулювання сфери туризму на регіональному рівні Туризм Стойка С.О.     2021
110. Ісрафілова Л.А. Менеджмент міжнародного туризму Туризм Стойка С.О.     2021
111. Клименко Д.І. СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ Туризм Слатвінська Л.А.     2021
112. Костенко А.В. Формування стратегії розвитку історико-архітектурного туризму Вінницької області Туризм Стойка В.О. 2021
113. Кравець Я.Я. Організація маркетингових досліджень туристичного продукту Туризм Акулов М.Г. 2021
114. Нечипоренко В.В. ОРГАНІЗАЦІЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ В ОРГАНІЗАЦІЯХ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРВІСУ І ТУРИЗМУ Туризм Білошкурський М.В. 2021
115. Ляшко Р.Ю. Просування туристичного підприємства на ринку: інноваційні технології Туризм Стойка В.О. 2021
116. Марценюк О.О. МІЖНАРОДНА СИСТЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ ПОСЛУГ І ЗАСОБІВ РОЗМІЩЕННЯ ОБ’ЄКТІВ Туризм Білошкурський М.В. 2021
117. Мельничук А.Ю. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ Туризм Стойка С.О. 2021
118. Іванцова О.Л. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТОРГІЛІ ТА НАПРЯМКИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Кузьмінов М.В. 2021
119. Нипка Т.В. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Гуменюк А.В. 2021
120. Олексюк І.О. ОЦІНКА ВПЛИВУ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ НА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Корнієнко Т.О. 2021
121. Степаненко В.А. Управління фінансовим потенціалом підприємств Підприємництво, торгівля та біржова діяльність   2021
122. Боровський Г.В. УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИНАМИ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Бондарук І.С. 2021
123. Драч М.М. Удосконалення процесу діагностики фінансового стану підприємства Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Мельничук Ю.М. 2021
124. Круценко Т.О. ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ ЕКСКУРСІЙНОГО ТУРИЗМУ Туризм Слатвінська Л. А. 2022
124. Закота А.П. Формування системи професійного розвитку персоналу підприємства Менеджмент Гарматюк О.В. 2023
125. Богоріл А.О. Кадрове забезпечення ефективного функціонування органів місцевого самоврядування Менеджмент Вінницька О.А. 2023
126. Піхота А.Д. Управління діяльністю закладів загальної середньої освіти в сучасних умовах розвитку економіки Менеджмент Дем’янишина О.А. 2023
127. Сеніна Н.В. РОЗВИТОК СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ Менеджмент Богашко О.Л. 2023
128. Галочка О.В. ПРОФЕСІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ РИНКУ Менеджмент Малярчук Н.М. 2023
129. Заболотній А.В. ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ФОРМ І МЕТОДІВ
РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Менеджмент Барвінок М.В. 2023
130. Качур С.С. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Менеджмент Білошкурська Н.В. 2023
131. Козлова Ю.А. ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ СТРЕС-
МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Менеджмент Подзігун С.М. 2023
132. Нагірняк М.В. УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ Менеджмент Білошкурська Н.В. 2023
133. Пустовий В.О. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАТИВНОЮ
ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ЙОГО ІМІДЖУ
Менеджмент Подзігун С.М. 2023
134.  Кіщук С.М. МОТИВАЦІЙНИЙ ФАКТОР В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
ПЕРСОНАЛОМ НА СУЧАСНИХ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Менеджмент  Бовкун О.А.  2023
135. Павленко Ф.О. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА  Менеджмент Пачева Н.О.   2023
136. Семенюк В.О.   УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА РИНКУ ПРАЦІ Менеджмент  Гуменюк А.В. 2023 
137. Єременко М.В. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ Менеджмент  Світовий О.М. 2023
138. Бубнова В.О. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ МОТИВАЦІЇ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ
Менеджмент  Малярчук Н.М.  2023 
139. Шиманський М. М.  Управління розвитком кадрового потенціалу підприємств в умовах діджіталізації Менеджмент  Гуменюк А.В. 2023  
140. Соловйов В.І. ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ Менеджмент  Гуменюк А.В. 2023 
141. Гарник Е.А. Забезпечення розвитку кадрового потенціалу сучасного підприємства Менеджмент  Мельник В.В. 2023 
142. Сенін С.В. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ФОРМУВАННЯ ТА
ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Менеджмент  Богашко О.Л. 2023 
143. Богаченко Г.С. Напрями підвищення якості послуг підприємств ресторанного господарства Готельно-
ресторанна справа
Штангеєва Н.І. 2023
144. Шепета Д. Ю. Стратегія підвищення культури та якості обслуговування
споживачів у готельно-ресторанному підприємстві
Готельно-
ресторанна справа
Стойка В. О. 2023
145. Пальчинська Т.П. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА (НА ПРИКЛАДІ РЕСТОРАНУ)
Готельно-
ресторанна справа
Слатвінська Л. А. 2023
146. Мартовська О.П. Маркетингові стратегії підприємства ресторанного бізнесу як основа

забезпечення його конкурентоспроможності

Готельно-
ресторанна справа
Нещадим Л. М. 2023
147. Рябуха О.В. Управління якістю послуг на підприємстві готельного господарства Готельно-
ресторанна справа
Слатвінська Л.А. 2023
148. Попіль О.А. Формування конкурентних переваг готельного підприємства Готельно-
ресторанна справа
Поворознюк І.М. 2023
149. Монець В.І. Управління персоналом підприємства готельно-
ресторанної справи в сучасних умовах
Готельно-
ресторанна справа
Литвин О.В. 2023
150. Мельник Н. Ю. УДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИМ ПІДПРИЄМСТВОМ Готельно-
ресторанна справа
Литвин О. В. 2023
151.  Воякіна О.С. Управління якістю обслуговування в ресторанному/готельному бізнесі Готельно-
ресторанна справа
Нещадим Л. М.  2023
152. Кацмаза М.С. Формування та розвиток ринку послуг ресторанного бізнесу в економіці України Готельно-
ресторанна справа
Нещадим Л. М.   2023
153. Зрайченко М. С. ІННОВАЦІЇ В ОБСЛУГОВУВАННІ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО КОМПЛЕКСУ Готельно-
ресторанна справа
Джога О. В.  2023
154. Загребельний Р.О. Удосконалення корпоративної культури на підприємстві готельно-ресторанного бізнесу Готельно-
ресторанна справа
Литвин О.В. 2023
155. Настенко О.В. МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ РОБОТИ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ПІДПРИЄМСТВА
Готельно-
ресторанна справа
Поворознюк І. М. 2023
156. Крамар А.І. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ
Готельно-
ресторанна справа
Поворознюк І. М. 2023
157. Корзун Б.В. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ Готельно-
ресторанна справа
Поворознюк І. М. 2023
158. Салата О.В. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ Готельно-
ресторанна справа
Поворознюк І. М. 2023
159. Хлівнюк Ю.С. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇЇ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА РЕСТОРАННОГО/ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА Готельно-
ресторанна справа
Джога О. В. 2023
160.  Глазов С.К. Теоретичні та практичні основи забезпечення інноваційного механізму управління підприємством ресторанного бізнесу Готельно-
ресторанна справа
Стойка В. О. 2023
161.  Ворохта К.І. Організація обслуговування споживачів у закладах харчування Готельно-
ресторанна справа
Нещадим Л.М.  2023
162. Горбаченко А.А. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ Готельно-
ресторанна справа
Джога О. В. 2023
163. Руденко М.В. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА Готельно-
ресторанна справа
Поворознюк І. М. 2023
164. Червоній А. В. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР НА РИНКУ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ Готельно-
ресторанна справа
Джога О. В. 2023
165.  Романова В.М. Формування маркетингового комплексу сучасного ресторану в умовах невизначеності Готельно-
ресторанна справа
Литвин О. В. 2023
166. Цирук І. О. РОЗВИТОК АЛЬТЕРНАТИВНИХ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ЗАКЛАДІВ ХАРЧУВАННЯ Готельно-
ресторанна справа
Джога О. В. 2023
167. Семерчук І. С. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ У РЕСТОРАННОМУ/ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ Готельно-
ресторанна справа
Джога О. В. 2023
168. Ткач І.В. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ ПОСЛУГ ГОСТИННОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ГОТЕЛЬНОГО (РЕСТОРАННОГО) ГОСПОДАРСТВА Готельно-
ресторанна справа
Нещадим Л. М. 2023
169. Снігур Л.М. Проблеми та перспективи розвитку внутрішнього туризму в Україні Туризм Чвертко Л.А.  2023
170.  Перенчук М.В. РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ В ЕКОНОМІЦІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД Туризм  Чвертко Л.А.  2023 
171. Ратич О.В. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НАПРЯМИ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА Туризм Барвінок Н. В. 2023
172. Бричук В.М. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНИХ ТУРИСТИЧНИХ РИНКІВ Туризм Слатвінська Л. А. 2023
173. Саміляк К. М. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ Менеджмент Гарматюк О. В. 2024
174. Півторак А. С. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВА ТА ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМКІВ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Менеджмент Корнієнко Т. О. 2024
175. Крайня К. В. УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ
ПРАЦІВНИКІВ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ
Менеджмент Гарматюк О. В. 2024
176. Семенюк Ю.О. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ОСНОВА СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА Менеджмент Світовий О.М. 2024
177. Грабова В. Т. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ КОМПАНІЇ Менеджмент Кузьмінов М. В. 2024
178. Овчінніков В.В. УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ АКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ Менеджмент Пачева Н.О. 2024
179. Дмитришина І.В. Відтворенням трудового потенціалу торговельних підприємств Менеджмент Пачева Н.О. 2024
180. Іванова Я.В. «ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА Менеджмент Пачева Н.О. 2024
181. Бегдей Н. В. МЕТОДИ І ФОРМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ Менеджмент Гарматюк О. В. 2024
182. Недзвецька В.В. ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ СВІТОВОГО ДОСВІДУ Менеджмент Логінова О.А. 2024
182. Дробот І. В. Оцінка системи управління та управлінської
діяльності організації
Менеджмент Чвертко Л. А. 2024
183. Слободенюк В. В. КОРПОРАТИВНА ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ
ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Менеджмент Кузьмінов М. В. 2024
184. Секрій А. В. МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Менеджмент Гарматюк О. В. 2024
185. Січкар А. В. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА Менеджмент Кирилюк І. М. 2024
186. Швець К.В. Маркетинг як елемент антикризового управління підприємством Менеджмент Малярчук Н.М. 2024
187. Мартинюк В.Ю. Економічні та соціальні аспекти ефективності управління персоналом Менеджмент Гарник О.А. 2024
188. Кізлевич О.О. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ Менеджмент Осадчук Н.В. 2024
189. Вітвіцька С.П. «УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА» Менеджмент Осадчук Н.В. 2024
190. Бамбула І. А. СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМАНДИ Менеджмент Корнієнко Т. О. 2024
191. Гончаров В. О. Менеджмент у фермерському господарстві Менеджмент Гарник О.А. 2024
192. Глух О.М. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ Менеджмент Подзігун С.М. 2024
193. Гончарук М. В. МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ РИНКУ Менеджмент Богашко О. Л. 2024
194. Нагорна Я.В. МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ТА МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНОМУ БІЗНЕСІ Менеджмент Світовий О.М. 2024
195. Пастушенко Д.П. МЕТОДИ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА РОЗРОБКА СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ ПІДПРИЄМСТВА Менеджмент Білошкурський М.В. 2024
196. Прокопенко К. О. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ Менеджмент Корнієнко Т.О. 2024
197. Долібський В.В. МОТИВАЦІЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА Менеджмент Осадчук Н.В. 2024
198. Бойко А.О. ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ Менеджмент Гуменюк А.В. 2024
199. Турбаївська Л.О. МЕНЕДЖМЕНТ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Менеджмент Гуменюк А.В. 2024
200. Щербатюк А. Р. ФОРМУВАННЯ І ПІДТРИМКА ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ Менеджмент Богашко О. Л. 2024
201. Столбова О. С. Формування системи стимулювання праці працівників організації (на прикладі ПрАТ «Київстар») Менеджмент Білошкурська Н. В. 2024
202. Морозов Б.Б. МОТИВАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ Менеджмент Малярчук Н.М. 2024
203. Конофольська А.О. РОЗВИТОК СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Менеджмент Вінницька О.А. 2024
204. Гонтарук А.О. УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО МІСЦЕ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ Менеджмент Пачева Н.О. 2024
205. Коломієць В. М. СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМАНДИ Менеджмент Кузьмінов М. В. 2024
206. Гвінцадзе Ю. О. УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ Менеджмент Гуменюк А. В. 2024
207. Воловик О. С. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ АСПЕКТІВ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ Менеджмент Вінницька О. А. 2024
208. Пекарський Р.А. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ Менеджмент Логінова О.А. 2024
209. Панаріна Д. О. Формування стратегії використання людського потенціалу в організації Менеджмент Білошкурська Н. В. 2024
210. Дубовський Д. В. Управління професійним розвитком персоналу організації Менеджмент Білошкурська Н. В. 2024
211. Табанець О.В. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Менеджмент Логінова О.А. 2024
212. Чепіль В.І. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ Менеджмент Логінова О.А. 2024
213. Ніколайчук О.Ю. Аналіз ефективності системи управління та управлінської діяльності організації Менеджмент Білошкурська Н.В. 2024
214. Вітенко А. І. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СУБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД Готельно-ресторанна справа Чирва Г.М. 2024
215. Солодчук К.О. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЗАКЛАДІВ ШВИДКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Готельно-ресторанна справа Слатвінська Л. А. 2024
216. Слонь Ю.Д. РОЗВИТОК ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ЕНОГАСТРОНОМІЇ ЧЕРКАЩИНИ Готельно-ресторанна справа Благополучна А. Г. 2024
217. Цабевська Г.О. Організація управління на підприємствах ресторанного господарства Готельно-ресторанна справа Джога О.В. 2024
218. Щербак Я.М. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ Готельно-ресторанна справа Благополучна А.Г. 2024
219. Соломончук К.С. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ НАДАННЯ ПОСЛУГ ХАРЧУВАННЯ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА Готельно-ресторанна справа Вінницька О. А. 2024
220. Загородня В. Ю. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЗАКЛАДІВ ХАРЧУВАННЯ НА РИНКАХ ТА ТОРГІВЕЛЬНИХ КОМПЛЕКСАХ Готельно-ресторанна справа Джога О. В. 2024
221. Бевз В.О. УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА Готельно-ресторанна справа Литвин О. В. 2024
222. Дідура А.О. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА СФЕРИ ГОСТИННОСТІ Готельно-ресторанна справа Барвінок Н.В. 2024
223. Любонько В.В. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ Готельно-ресторанна справа Гвоздєй Н.І. 2024
224. Ходак Д.О. ІННОВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РЕСТОРАННИМ БІЗНЕСОМ Готельно-ресторанна справа Джога О. В. 2024
225. Поліщук О.Р. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК РИНКУ ПОСЛУГ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Готельно-ресторанна справа Литвин О. В. 2024
226. Яворська Ю.В. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ Готельно-ресторанна справа Благополучна А.Г. 2024
227. Слободяник Т.І. Заклади готельного\ресторанного господарства в умовах пандемії:світовий та український досвід Готельно-ресторанна справа Нещадим Л. М. 2024
228. Крупська І.І. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ Готельно-ресторанна справа Литвин О. В. 2024
229. Одінець В.О. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ Готельно-ресторанна справа Благополучна А.Г. 2024
230. Набокова В.Ю. Створення контенту в соціальних мережах для просування готельно-ресторанного бізнесу Готельно-ресторанна справа Нещадим Л.М. 2024
231. Кобилинська А.О. ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СФЕРИ Готельно-ресторанна справа Литвин О. В. 2024
232. Драч Л.М. СУЧАСНІ КУЛІНАРНІ ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА Готельно-ресторанна справа Поворознюк І. М. 2024
233. Гончаренко К. І. Підвищення конкурентоспроможності підприємства готельного/ресторанного господарства Готельно-ресторанна справа Поворознюк І. М. 2024
234. Добряк В.В. Управління якістю обслуговування в ресторанному / готельному бізнесі Готельно-ресторанна справа Джога.О. В. 2024
235. Довгошия Я.М. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ Готельно-ресторанна справа Благополучна А. Г. 2024
236. Дігтярук Б.І. ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ Готельно-ресторанна справа Поворознюк І. М. 2024
237. Шерегеда О.М. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ Туризм Барвінок Н. В. 2024
238. Сащук А.О. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ Туризм Чвертко Л. А. 2024
239. Паршин М.О. МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ ТА ЙОГО МІСЦЕ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ Туризм Барвінок Н. В. 2024
240. Дмитров В.В. Туристичний бізнес в економічному розвитку України Туризм Нещадим Л. М. 2024
241. Мальованець Т.В. РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ В ТУРИЗМІ Туризм Барвінок Н.В. 2024
242. Губрій М.А. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО,ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ Туризм Литвин О. В. 2024
243. Кияниця А.І. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ Туризм Барвінок Н.В. 2024
244. Гуцал Д.К. ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙ У ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ Туризм Чвертко Л. А. 2024
245. Авілов Р.Р. Розвиток туристично-рекреаційного комплексу як фактор підвищення конкурентоспроможності регіону Туризм Литвин О. В. 2024
246. Гнилозубенко Д. С. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ ЯК ФАКТОРА РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ Туризм Барвінок Н. В. 2024
248. Кононова А. В. ТУРИЗМ ЯК СПОСІБ ВЗАЄМОДІЇ КУЛЬТУР Туризм Білошкурський М. В. 2024
249. Кареба О.О. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ Туризм Логінова О.А. 2024
250. Махо І. П. Парки розваг як чинник розвитку індустрії туризму Туризм Білошкурський М. В. 2024

 

Червень
Серпень