Поновлення студентів

  • Дата оновлення: 20.04.2018

Поновлення до складу студентів здійснюється ректором університету незалежно від тривалості перерви в навчанні, напряму підготовки фахівців, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем ”бакалавр“, причини виключення, трудового стажу та форми навчання.
Заява про поновлення повинна бути розглянута в університеті протягом двох тижнів, і заявникові повідомлені умови зарахування на навчання або причина відмови (Додаток).
Порядок ліквідації академічної різниці встановлюється університетом. Ліквідація академічної різниці здійснюється, як правило, до початку навчальних занять (в канікулярний період) (Додаток).
Поновлення студентів на перший курс забороняється.

Лютий
Квітень