242 Туризм бакалавр

  • Дата оновлення: 24.04.2018

Завантажити (PDF, 970KB)

Структурно-логічна схема підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю
242 Туризм

Опис окремих одиниць курсу

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Гуманітарна підготовка
ГП.01 Українська мова за професійним спрямуванням
ГП.02 Іноземна мова
ГП.03 Історія та культура України
ГП.04 Політологічна та соціологічна науки
1.1. Фундаментальна підготовка
ФП.01 Фізичне виховання
ФП.02 Вступ до фаху
ФП.03 Основи туризмознавства
ФП.04 Історія розвитку світового туризму
ФП.05 Вища та прикладна математика
ФП.06 Економіко-математичні методи і моделі
ФП.07 Основи економічної теорії
ФП.08 Основи автоматизації в галузі
ФП.08.01 Інформатика
ФП.08.02 Автоматизація в галузі (І рівень)
ФП.08.03 Автоматизація економічних процесів
ФП.09 Географія туризму
ФП.10 Ціноутворення
ФП.11 Стратегічний маркетинг
ФП.12 Господарське законодавство
ФП.13 Психологія управління
ФП.14 Економічна етика та діловий етикет
ІІ. Цикл професійної підготовки
ПП.01 Фінанси
ПП.02 Менеджмент
ПП.03 Економіка підприємства
ПП.04 Рекреаційні комплекси світу
ПП.05 Бухгалтерський облік
ПП.06 Маркетинг
ПП.07 Економіка праці і соціально-трудові відносини
ПП.08 Економікс
ПП.09 Підприємництво і бізнес-культура
ПП.10 Статистика
ПП.11 Страхування
ПП.12 Організація ресторанного господарства
ПП.13 Організація готельного господарства
ПП.14 Організація туристичних подорожей
ПП.15 Інвестування
ПП.16 Комунікативний менеджмент
ПП.17 Організація туризму
ПП.18 Бізнес-планування
ПП.19 Курс-тренінг “Формування бізнес-моделі підприємства”
ІІІ Дисципліни вільного вибору студента
ВВІ.1.01 Туроперейтинг
ВВІ.1.02 Проектування та дизайн готельних та туристично-рекреаційних комплексів
ВВІ.1.03 Методика розробки турів
ВВІ.1.04 Управління проектами в туризмі
ВВІ.1.05 Міжнародний туризм
ВВІ.1.06 Спеціалізований туризм
ВВІ.1.07 Стратегічний менеджмент
ВВІ.1.08 Організація спортивного і оздоровчого туризму
ВВІ.1.09 Управління туристичним підприємством
ВВІ.1.10 Кулінарна етнологія
ВВІ.1.11 Організація екскурсійної діяльності
ВВІ.1.12 Організація транспортних послуг
ВВІ.1.13 Друга іноземна мова
ВВІ.1.14 Світовий туризм і готельне господарство
ВВІ.1.15 Управління якістю туристичних послуг
ВВІ.1.16 Організація анімаційної діяльності
ВВІ.1.17 Інноваційні технології в туристичному бізнесі
ВВІ.1.18 Планування і організація туристичного бізнесу
ВВІ.1.19 Управління конкурентоспроможністю
ВВІ.2.03 Етнічні кухні
ВВІ.2.06 Міжнародна готельна індустрія
ВВІ.2.08 Менеджмент готельно-ресторанного господарства
ВВІ.2.09 Технологія продукції ресторанного господарства
ВВІ.2.17 Інноваційні технології в готельно-ресторанній справі
Лютий
Квітень