241 Готельно-ресторанна справа бакалавр

  • Дата оновлення: 24.04.2018

Завантажити (PDF, 965KB)

Структурно-логічна схема підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю
241 Готельно-ресторанна справа

Опис окремих одиниць курсу

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Гуманітарна підготовка
ГП.01 Українська мова за професійним спрямуванням
ГП.02 Історія та культура України Іноземна мова
ГП.03 Іноземна мова
ГП.04 Політологічна та соціологічна науки
1.2. Фундаментальна підготовка
ФП.01 Фізичне виховання
ФП.02 Вступ до фаху
ФП.03 Харчова хімія
ФП.04 Основи туризмознавства
ФП.05 Вища та прикладна математика
ФП.06 Економіко-математичні методи і моделі
ФП.07 Основи економічної теорії
ФП.08 Основи автоматизації в галузі
ФП.08.01 Інформатика
ФП.08.02 Автоматизація в галузі (І рівень)
ФП.08.03 Автоматизація економічних процесів (1С Бухгалтерія) ІІ рівень
ФП.09 Мікробіологія
ФП.10 Ціноутворення
ФП.11 Стратегічний маркетинг
ФП.12 Господарське законодавство
ФП.13 Психологія управління
ФП.14 Економічна етика та діловий етикет
ІІ. Цикл професійної підготовки
ПП.01 Фінанси
ПП.02 Менеджмент
ПП.03 Економіка підприємства
ПП.04 Рекреаційні комплекси світу
ПП.05 Бухгалтерський облік
ПП.06 Маркетинг
ПП.07 Економіка праці і соціально-трудові відносини
ПП.08 Економікс
ПП.09 Підприємництво і бізнес-культура
ПП.10 Статистика
ПП.11 Страхування
ПП.12 Організація ресторанного господарства
ПП.13 Організація готельного господарства
ПП.14 Інженерне обладнання будівель
ПП.15 Гігієна і санітарія в галузі
ПП.16 Комунікативний менеджмент
ПП.17 Громадське будівництво
ПП.18 Інженерна графіка
ПП.19 Бізнес-планування
ПП.20 Екологія
ПП.21 Експертиза якості надання послуг готельного і ресторанного господарства
ІІІ Дисципліни вільного вибору студента
ВВІ.1.01 Технологія продукції ресторанного господарства
ВВІ.1.02 Дизайн готельних та туристично-рекреаційних комплексів
ВВІ.1.03 Міжнародна готельна індустрія
ВВІ.1.04 Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства
ВВІ.1.05 Стандартизація, сертифікація та метрологія
ВВІ.1.06 Барна справа
ВВІ.1.07 Стратегічний менеджмент
ВВІ.1.08 Менеджмент готельно-ресторанного господарства
ВВІ.1.09 Етнічні кухні
ВВІ.1.10 Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства
ВВІ.1.11 Друга іноземна мова
ВВІ.1.12 Товарознавство
ВВІ.1.13 Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві
ВВІ.1.14 Маркетинг готельного і ресторанного господарства
ВВІ.1.15 Інноваційні технології в готельно-ресторанній справі
ВВІ.1.16 Планування і організація готельного і ресторанного господарства
ВВІ.1.17 Управління конкурентоспроможністю
ВВІ.2.06 Організація туристичних подорожей
ВВІ.2.09 Ринок туристичних послуг
ВВІ.2.14 Організація анімаційної діяльності
ВВІ.2.15 Управління якістю туристичних послуг
Липень
Вересень