073 Менеджмент. Управління фінансово-економічною безпекою магістр

  • Дата оновлення: 22.09.2020

Завантажити (PDF, 176KB)

Структурно-логічна схема підготовки здобувачів вищої освіти за освітньою програмою
Менеджмент. Управління фінансово-економічною безпекою
Опис окремих одиниць курсу

Обов’язкові компоненти ОП
І Цикл загальної підготовки
1.1 Гуманітарна підготовка  
ОК01 Соціальне підприємництво  
ОК02 Методологія та організація наукових досліджень  
ОК03 Інтелектуальна власність  
1.2 Фундаментальна підготовка  
ОК04 Економікс  
ОК05 Менеджмент  
ОК06 Маркетинг  
ОК07 Біржовий ринок  
ОК08 Теорія безпеки соціальних систем  
ІІ. Цикл професійної підготовки
ОК09 Правове забезпечення безпеки суб’єктів господарської діяльності в Україні  
ОК10 Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки  
ОК11 Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки на підприємстві  
ОК12 Наукове та методичне забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки  
ОК13 Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки  
ОК14 Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки  
Вибіркові компоненти ОП
  Практична підготовка  
ПП01 Виробнича практика  
ПП02 Виробнича практика  
Липень
Вересень