073 Менеджмент “Бізнес адміністрування” магістр

  • Дата оновлення: 16.02.2017

Завантажити (PDF, 164KB)

Структурно-логічна схема підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю
073 Менеджмент

Опис окремих одиниць курсу

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ
І. Цикл загальної підготовки
1.1. Гуманітарна підготовка
ГП.01 Основи мовної комунікації
ГП.02 Міжнародна економіка
ГП.03 Господарське законодавство
ФП.01 Економікс
ФП.02 Бухгалтерський облік
ФП.03 Менеджмент
ФП.04 Маркетинг
ФП.04 Біржовий ринок
ІІ. Цикл професійної підготовки
ПП.01 Фінансовий менеджмент
ПП.02 Менеджмент персоналу
ПП.03 Операційний менеджмент
ПП.04 Управлінський облік
ПП.05 Бізнес планування
ПП.06 Маркетинговий менеджмент
ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА
ВВ1 Вибір дисциплін за блоками:
ВВ1.1 Блок 1
ВВ1.1.01 Бізнес-адміністрування (вступ до фаху)
ВВ1.1.02 Економіка підприємства
ВВ1.1.03 Управління міжнародним бізнесом
ВВ1.1.04 Стратегічне управління
ВВ1.1.05 Міжнародний менеджмент
ВВ1.1.06 Прикладна статистика
ВВ1.1.07 Бренд менеджмент
ВВ1.1.08 Інформаційні системи в менеджменті
ВВ1.2 Блок 2
ВВ1.2.01 Бізнес-тренінг (бізнес-кейс)
ВВ1.2.02 Стратегічний менеджмент
ВВ1.2.03 Бізнес міжнародних економічних організацій
ВВ1.2.04 Оптимізація управлінських рішень
ВВ1.2.05 Економіка підприємства
ВВ1.2.06 Прикладна статистика
ВВ1.2.07 Бренд менеджмент
ВВ1.2.08 Інформаційні системи в менеджменті
Липень
Вересень